Forskningsstøttefunksjoner

Her har vi samlet generell informasjon om en rekke temaer som er av interesse for forskningen og for forskere. Innholdet på disse sidene er i all hovedsak beregnet for forskere i hele helseregion Sør-Øst, i tillegg til forskerne fra Oslo universitetssykehus HF. Under hvert enkelt fagtema finnes også informasjon om hvem du kan kontakte for mer veiledning og hjelp.