Administrativ forskerstøtte

Avdeling for Administrativ forskerstøtte yter praktisk støtte for forskere og forskningsmiljø i Oslo universitetssykehus og andre helseforetak i Helse Sør Øst. 

​Avdelingens kjerneoppgaver er å gi bistand innefor disse temaene:

  • Ekstern finansiering
  • Forskningsweb (ous-research.no)
  • Forskningsjuss og avtaler

Avdelingen har et utstrakt samarbeid og nettverk med andre relevante forskningsstøttefunksjoner i både helse- og universitetssektoren. Avdelingen er organisert i team der følgende medlemmer inngår:

Forskningsjuss og avtaler

Foto av Peder

Peder Heyerdahl Utne, avdelingsleder
Tlf. 23 02 60 63/ 916 19 215

Team Ekstern finansiering

Foto av Martin

Martin Sending, teamleder
Tlf. 952 21 446

Foto av Trine-Lise

Trine-Lise Key Grimsrud, spesialrådgiver
Tlf. 977 28 301

Foto av Asbjørn

Asbjørn Ousland, spesialrådgiver
Tlf. 982 90 237

Foto av Camilla

Camilla Lien Sandnes, seniorrådgiver
Tlf. 930 82 976

Foto av Margrethe

Margrethe Storm, spesialrådgiver, adm.
Tlf.: 959 12 167

Web

Foto av Trond Olav

Trond Olav Berg, spesialrådgiver
Tlf. 992 24 423

Alle foto: Øystein Horgmo, UiO

Les mer om:

Ekstern finansiering

Lenke til ekstern finansiering

Forskningsweb (ous-research.no)

Lenke til Forskningsweb

Samarbeidsavtaler

Lenke til samarbeidsavtaler

Fant du det du lette etter?