Regional lagringsfasilitet

Lagring av forskningsbiobanker

Oslo universitetssykehus har antakelig landets største samling av forskningsbiobanker, men samtidig et økende behov for lagringsplass. For å dekke noe av dette behovet inngikk OUS og Folkehelseinstituttet i 2010 en gjensidig forpliktende samarbeidsavtale om samlokalisering av lagringsfasiliteter for biologisk materiale ved Myrens verksted i Oslo. Fasiliteten tilbyr sine tjenester til forskere i hele regionen.

Bakgrunn​

Den 7. april 2011 åpnet Regionale lagringsfasilitet for humant biologisk materiale ved Myrens verksted i Oslo. Det 3000 m2 store anlegget betyr bedre lagringsforhold for forskningsbiobanker i regionen. Anlegget er et samarbeid mellom Oslo universitetssykehus (OUS) og Folkehelseinstituttet (FHI) og gir forskere i hele regionen et tilbud om lagring av egne frysere.

Oslo universitetssykehus og Helse Sør-Øst disponerer 800 m2 og har også mulighet for tilgang til laboratoriefasiliteter for avpipettering og uttak av prøver. Lagringsfasiliteten sørger for at gjeldende retningslinjer for oppbevaring av frossent humant materiale tilfredsstilles. Dette omfatter temperaturmonitorering, sentral driftsovervåking, nødstrømsløsninger og vakttjeneste.

Alle forskere i regionen som har behov for gode lagringsforhold for sine forskningsbiobanker kan søke om å benytte seg av tilbudet mot en årlig kostnad som dekker strøm, vaktservice og enkelt vedlikehold.

Dette tilbyr vi

Lagringsfasiliteten ligger i Myrens verksted ved Akerselva med adresse Sandakerveien 24C, inngang C1 (klikk her for kartlenke). Lokalene er nyrenoverte og topp moderne, med infrastruktur som skal sikre tilfredsstillende forhold for langtidslagring av humant biologisk materiale.

Kostnad

Kostnaden for å lagre frysere ved Myrens verksted er 14.000 kroner per år per ultrafryser og 8.200 kroner per år per normalfryser (eks MVA). Kostnadene går utelukkende til drift av anlegget og dekker utgifter til strøm, vakthold, reservekapasitet og enkel service. Disposisjonsrett til det biologiske materialet blir værende hos bruker.

Tilbudet gjelder både eksisterende biobanker eller ved oppstart av nye. Brukere anskaffer selv frysere ved behov. Spesialrådgivere ved Forskningsstøtte er behjelpelig med spørsmål relatert til etablering av biobank, overflytting av eksisterende biobanker og innkjøp av frysere (se kontaktinfo lenger ned). Ved anskaffelse av ny fryser, les mer her.

Brukere av fasiliteten har tilgang til laboratoriefasiliteter for avpipettering av prøver samt skanning og merking av rør. Brukere har også tilgang til internett i fasiliteten.

Sikkerhet i høysetet

Alle frysere koples opp mot sentral driftsovervåking hvor temperatur i hver enkelt fryser overvåkes kontinuerlig. Ved avvik varsles teknisk vaktpersonale som iverksetter tiltak ved behov. Fasiliteten har til en hver tid tomme reservefrysere operative i tilfelle fryserhavari (-20 ºC, -80 ºC og -150 ºC). Fasiliteten er også utstyrt med nødstrømsløsninger ved strømbortfall.

I avtalen inngår også enkelt preventivt vedlikehold av fryserne. Dette innebærer årlig avising og støvsuging av luftfiltre. Teknisk vedlikehold og reparasjoner vil den enkelte bruker selv måtte bekoste.
Lagerlokalene er sikret med adgangskontroll og kun brukere av fasiliteten har tilgang. Lokalene er også sikret med tyveri- og brannvarslingsanlegg.

Kapasitet

Regional lagringsfasilitet har kapasitet til å lagre cirka 130 kistefrysere fordelt på to haller. Totalt er det per 1. januar 2017 utplassert 90 frysere i fasiliteten og hall 1 er full. Av disse utgjør 8 frysere reservekapasitet innenfor temperaturspennet -20 °C til -150 °C. Disse eies og driftes av sykehuset. Regional lagringsfasilitet har stor pågang av brukere, men har foreløpig kapasitet til å ta i mot frysere fra brukere i hele regionen. Våren 2017 vil det være behov for å øke strømkapasiteten i hall 2, noe som vil medføre forsinkelser i oppkobling av nye frysere.

Brukere

Per 1. januar 2017 har 33 forskere signert avtale om lagring av totalt 53 frysere ved regional lagringsfasilitet. Majoriteten av dagens brukere har tilhørighet til Oslo universitetssykehus, men vi har også brukere fra Diakonhjemmet Sykehus og Vestre Viken HF. Noen av våre brukere lagrer prøver i forbindelse med regionale prosjekter og får tilsendt prøver fra andre sykehus i regionen. Flere av Oslo universitetssykehus’ ledende forskningsgrupper benytter i dag fasiliteten. Vi opplever at våre brukere er godt fornøyd med tilbudet og mange utvider fryserparken sin hos oss. Ti av våre brukere lagrer mer enn én fryser ved fasiliteten. 

Tilleggstjenester

I tillegg til lagring av biologisk materiale tilbyr FHI mottak og prosessering av blod og urinprøver i sine laboratorier mot en ekstrakostnad (Les her for mer info).

Forskningsseksjonen og Seksjon for forskningsadministrasjon og biobank arbeider også med å få på plass sporingsverktøy for biologisk materiale til bruk blant annet i lagringsfasiliteten. Sporingsverktøyet eBiobank vil driftes av Sykehuspartner og vil trolig bli tilgjengelig for alle ved OUS i 2017.

Transport av frysere eller biobanker til Myrens verksted fra eksisterende lokalitet er brukeres ansvar, men vi er behjelpelig med råd og veiledning. Transportavdelingen ved Oslo universitetssykehus tar de fleste transportoppdrag vederlagsfritt, enten det er frysere med eller uten innhold eller kun frossent biologisk materiale. Transportoppdrag bør avtales minst en uke i forveien, rådgiver koordinerer dette.

Lagringsfasiliteten disponerer i tillegg spesiallagde transportkasser for frakt av større kvantum frossent materiale som kan benyttes ved overflytting, disse må på grunn av størrelse fraktes med lastbil. For mindre kvantum kan isoporkasser lånes ved behov. Tørris må bruker selv skaffe.

Spørsmål?

Har du spørsmål vedrørende lagring av din biobank ved Myrens verksted, ta kontakt med Forskningsstøtte:

Elsa Roland, Spesialrådgiver
Epost: uxrole@ous-hf.no
Telefon: 93224807

Turid Eide, Spesialrådgiver
Epost: tureid@ous-hf.no
Telefon: 97709817

Fant du det du lette etter?