Avslutning

Det er prosjektleder ansvar å sørge for at prosjektet avsluttes internt og at det leveres sluttrapport (vitenskapelig og økonomisk) i henhold til avtale med finansieringskilde.

​Figur: Skjematisk fremstilling av Prosjektleders ansvar og involverte støttefunksjoner ved avslutning av forskningsprosjekter.

Ubenyttede midler

Dersom prosjektets sluttrapportering viser at det er ubenyttede midler må det sjekkes hva det står i avtale med finansieringskilde. En del finansieringskilder krever tilbakebetaling av ubenyttede midler.

Slik bestiller du revisjon

Det er Pricewaterhouse Coopers som fører revisjon av prosjektregnskaper for Oslo universitetssykehus HF. Dersom en ekstern tildeler ber om revisjon av et forskningsprosjekt, ta kontakt med økonomistab i klinikk. For EU prosjekter ta kontakt med Team ekstern finansierte prosjekter.  her skal det være link til EFP


Stenging av prosjekt
Ta kontakt med økonomistab i klinikk for stenging av prosjektnummer i regnskapssystemet.

Fant du det du lette etter?