Oppstart

Prosjektleder må sørge for å få bevilgningsbrev/avtale med ekstern finansieringskilde kvalitetssikret av Forskningsstøtte og godkjent i klinikk (leder med fullmakt) før det takkes ja til bevilgning. Det er administrativt ansvarlig ved Oslo universitetssykehus som har fullmakt til å inngå avtale (signere avtale) med den eksterne finansieringskilden.

​Figur: Skjematisk fremstilling av Prosjektleders rolle og involverte støttefunksjoner i oppstartsprosessen.

”Hvem gjør hva” når Prosjektleder har fått innvilget finansiering fra Helse Sør-Øst, Kreftforeningen, Forskningsrådet og EU  Skal dette være en link?

Avtaler

Det er viktig å skille mellom avtaler som inngås med finansieringskilden (finansieringskontrakt) og avtale som inngås mellom forskere og deres forskningsinstitusjoner i gjennomføringen av prosjektet. Avtalen med finansieringskilden er ofte en standard kontrakt som Institusjon er forpliktet til å signere for å få bevilging. En samarbeidsavtale/konsortium avtale mellom forskere/ forskningsinstitusjoner åpner ofte for mye mer fleksibilitet i henhold til hva som skal og bør reguleres. Ta kontakt med forskningsstøtte for mal til samarbeidsavtaler og kvalitetssikring av avtaler.

Opprettelse av prosjektnummer

Prosjektleder må kontakte økonomistab i klinikk for opprettelse av prosjektnummer til bevilgingen. Lenke til skjema for opprettelse av prosjektnummer finnes i høyremenyen. Husk å legg ved tildelingsbrev/avtale med finansieringskilden når prosjektskjema sendes til økonomistab i klinikk.

Forskningsstøtte oppretter prosjektnummer for de årlige tildelingene fra Kreftforeningen og Helse Sør-Øst.

Fant du det du lette etter?