Søke om eksterne midler

Når du skal søke om ekstern midler til ditt forskningsprosjekt skal den godkjennes av leder i henhold til fullmaktsinstruksen ved Oslo universitetssykehus HF (se figur).

Bilde - Godkjenning av søknader... (lagt i Bilder)

Figur: Det er budsjettandel til OUS som er førende for beløpsgrensene og hvem som kan godkjenne søknaden.

EU og andre internasjonale søknader

Søknader til EU og andre internasjonale finansieringskilder skal forelegges Forskningsstøtte i Oslo sykehusservice. Nivå 2 leder skal også være forelagt søknaden før den sendes inn.

Budsjettering

Søknader skal totalbudsjetteres, både eksterne midler det søkes om og interne bidrag fra helseforetaket skal fremkomme i søknaden til finansieringskilden. Maler til budsjettering finner du i høyremenyen. Ta kontakt med økonomirådgivere i klinikk eller forskningsstøtte for hjelp til budsjettering.

Støttebrev

Forskningsstøtte er behjelpelig med maler for støttebrev der finansieringskildene krever dette. Støttebrevene kan godkjennes og signeres i henhold til fullmaktsinstruksen.
Støttebrev i forbindelse med EU søknader håndteres av Forskningsstøtte.

Administrative ansvarlig

Peder Heyerdahl Utne, avdelingsleder
Avdeling for forskningsadministrasjon og biobank
VO Forskningsstøtte - Oslo sykehusservice
Oslo universitetssykehus HF
E-post: grants@ous-hf.no
Tlf: 23 02 60 63

Administrative opplysninger om Oslo universitetssykehus HF

Organisasjonsnummer: 993 467 049
Participant Identification Code (PIC, for EU prosjekter): 99 11 04 000
Federal Entity Identification Number (EIN): 98-1206495
Federalwide Assurance (FWA): 00 00 65 96
DUNS nummer: 671 185 591

Revisor for Oslo universitetssykehus HF: Pricewaterhouse Coopers

Fant du det du lette etter?