Forskningsjuss

Juridisk seksjon ved Oslo universitetssykehus tilbyr regional forskningsstøtte i form av juridisk rådgivning til forskere i helseregion sør-øst.

​Vi samarbeider med Kompetansesenter for personvern og informasjonssikkerhet og Virksomhetsområde Forskningsstøtte i Oslo sykehusservice, og tilbyr på denne måten tjenester til forskningsvirksomheten. Funksjonen ledes av juridisk direktør ved sykehuset. Våre juridiske tjenester er rådgivende og kan benyttes av alle ansatte i virksomheter tilknyttet Helse Sør-Øst.

Tjenester i medisinsk og helsefaglig forskning, helsetjenesteforskning og annen forskning

Vi tilbyr råd og veiledning om juridiske spørsmål. Vi bistår også med tolkning av lovverket som regulerer forskning, herunder spørsmål om;

 • kontrakter
 • helseforskningsloven
 • informert samtykke
 • taushetsplikt
 • kommersialisering og rettigheter
 • samhandling med kommersielle aktører
  • habilitet
  • deltakelse på kurs og konferanser
  • støtte til arrangement
  • sponsing
  • m.m.
 • honorar
 • forsikring
 • forskningsdeltageres rettigheter
 • pasientskader i forskning

Kontaktpersoner:

Relevante linker

Kompetansesenter for personvern og informasjonssikkerhet
Regional forskningsstøtte
Juridisk kontor 

Lover og forskrifter

Helseforskningsloven
Forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning
Helsepersonelloven
Personopplysningsloven
Personopplysningsforskriften
Helseregisterloven
Pasient- og brukerrettighetsloven
Pasientskadeloven
Legemiddelloven
Forskrift om klinisk utprøving

Praktisk informasjon

Lovlig journalbruk
Samtykke og dispensasjon
Maler for samtykke
Kvalitetssikring og forskning
Plikt til å utlevere?
Hva er personopplysninger?
Databehandleravtale 

Fant du det du lette etter?