Seksjon for Prosjektkoordinering, helseøkonomi og pasientrapporterte utfallsmålinger (PROMiNET)

Vi tilbyr rådgivning og operativ bistand innen prosjektkoordinering, helseøkonomi og pasientrapporterte utfallsmålinger (PROMiNET).

​Helseøkonomi og Helsetjenesteforskning

Vi kan tilby gratis forskningsveiledning innen:

•Valg av metode innen helseøkonomisk evaluering
•Generell rådgivning
•Protokollskriving
•Søknadsskriving
•I november hvert år arrangeres det workshop innen helseøkonomisk evaluering som tema
•Hvert vårsemester arrangeres det kurs innen helseøkonomisk evaluering
•Vi kan også tilby små kurs/seminarer ved det enkelte sykehus på bestilling

Ta gjerne kontakt med en av oss på mail eller bruk kontaktskjema om du ønsker en råd og veiledning innen helseøkonomisk evaluering.

Prosjektkoordinering


Prosjektkoordinatorene i CTU tilbyr rådgivning og hjelp til forskere som ønsker å gjøre kliniske studier. Vi er primærkontakt ved nye henvendelser og kan informere om hvilke tjenester CTU tilbyr, koordinere initiale møter mellom forsker og de ulike seksjonene i CTU og veilede i søknadsprosessen. Ved kliniske studier i samarbeid med industri (oppdragsstudier) kan vi bidra med råd og veiledning i oppstartsfasen.

Pasientrapporterte utfallsmålinger (PROM)

Med PRO menes at pasientene selv rapporterer hvordan de fungerer og føler seg i relasjon til sin helse og behandling. PRO omfatter blant annet livskvalitetsmålinger og symptomkartlegging. For at en studie skal lykkes i å påvirke klinisk praksis er valg av rett pasientrapportert endepunkt, til rett tidspunkt, med riktig måleinstrument avgjørende.

PROMiNET (- a Regional Infrastructure for Patient Reported Outcome Measures in Clinical Research) er en  infrastruktur for forskningsstøtte som består av et nettverk av representanter fra alle institusjoner i regionen. Vi vil bistå forskerne ved å lette tilgangen til oppdatert kunnskap, validerte metoder og skjemaer. I tillegg vil vi øke kunnskap om og kommunikasjon rundt PRO, tilrettelegge for forskningssamarbeid og øke kompetanse og utvikling av metode.


Fant du det du lette etter?