HELSENORGE

Forskningshåndboken

Forskningshåndboken er laget for å gi tips og veiledning til sykehuspersonell, helsefaglige og biomedisinske forskere som har en idé de ønsker å omsette i et forskningsprosjekt med høy kvalitet. Mange av tipsene er basert på forfatternes egne erfaringer innen både basalforskning og klinisk forskning ved sykehus.

Boken er beregnet på forskningsinteressert personell ved norske sykehus og biomedisinske/helsefaglige forskningsinstitusjoner. Boken kan tilpasses den enkelte klinikk, sykehus og forskningsinstitusjon, og gir i denne versjonen ofte lokale tips fra Oslo universitetssykehus samt Haukeland universitetssjukehus.

Forskningshåndboken kom ut i ny utgave i oktober 2021. Etter innspill fra leserne er kapittel 6.11 om dyreforsøk revidert i desember 2021.

Forskningshåndboken 2021.pdf

English version:

The Research Handbook 2021.pdf

 

Forside A5 FHB 2021-NORSK_bilde til nett.jpg 

Fant du det du lette etter?