HELSENORGE

Good Clinical Practice (GCP)

Kurstype: 6 timer og 2,5 timer

Dato: Onsdag 4. mars 2020

Trykk for påmelding her

Påmeldingsfrist: 2. mars 2020, kl. 12:00
Sted: Rikshospitalet, Store auditorium

Vi har omstrukturert GCP-kurset slik at det skal være mulig for studiesykepleiere og til dels hovedutprøvere å kunne delta kun på et 2,5-timers kurs, mens forskere som initierer studier får dekket forpliktelser for både sponsor og hovedutprøvere gjennom et 6-timers kurs.

Kursene er registrert på TransCelerates nettsider og er dermed godkjent av medlemsbedriftene.

6-timers kurs

Kursets varighet: Kl. 09:00-15:00
Pris: 650,-
Lunsj: Ja

Den første delen vil dekke krav knyttet til pasientivaretagelse samt generering av data til en studie (hovedutprøver/prosjektmedarbeider).Den andre delen vil dekke krav knyttet til ansvaret for initiering, gjennomføring og avslutning av studier (sponsor/forskningsansvarlig).   

Kursinnhold 6 timers kurs – trykk her

Hovedutprøver:

Good Clinical Practice (GCP R2)

Planlegging

Protokoll

Rekruttering og inklusjon

Innhenting av samtykke

Uønskede hendelser og avvikshåndtering

Journalføring

Utfylling av CRF

Studiearkiv

Avslutning og arkivering

Sponsor:

Roller og ansvar

Planlegging
  • Protokoll
  • Utprøvingspreparat
  • Informasjonsskriv og samtykke
  • Myndigheter og annen formalisering
  • Datahåndtering
  • Dokumentasjon

Gjennomføring

  • Sikkerhet
  • Fremdrift
  • Koordinering av databaselukking

Avslutning og arkivering

2,5-timers kurs

Kursets varighet: Kl. 09:00-11:30 (de første 2,5 timene av 6 timers kurset)
Pris: 200,-
Lunsj: Nei

Kurset retter seg mot hovedutprøvere og studiesykepleiere som utelukkende jobber med forskning initiert av andre kommersielle eller akademiske aktører.

Kursinnhold 2,5 timers kurs – trykk her

Good Clinical Practice (GCP R2)
Planlegging
Protokoll
Rekruttering og inklusjon
Innhenting av samtykke
Uønskede hendelser og avvikshåndtering
Journalføring
Utfylling av CRF
Studiearkiv   

Avslutning og arkivering

Ansvarlig for gjennomføringen av kursene er Martha Colban, Bjørn Solvang og Cecilie Moe.

Bindende påmelding sendes med opplysninger om:
Navn
Arbeidssted
Bakgrunn
Faktureringsopplysninger/kostnadssted
Hvilket kurs du skal delta på

Vi svarer også på spørsmål du måtte ha angående kurset på telefon 950 51 519 eller mail GCP-kurs@ous-hf.no

Påmelding via mail vil ikke bli registrert.

Hvordan komme seg til Rikshospitalet (RH):
Du kan ta trikk 17 eller 18 til RH
Parkering i P-hus på venstre side opp mot RH

Fant du det du lette etter?