Helseøkonomi

Team helseøkonomi er en del av avdeling forskningsstøtte for kliniske studier (CTU) ved Oslo universitetssykehus, og tilbyr forskere og klinikere veiledning innen helseøkonomisk metode. 

Lurer du på om helseøkonomi kan være aktuelt i ditt prosjekt? Ta kontakt med oss HER!

Vi er et lavterskel tilbud for alle klinikere/forskere (også stipendiater og postdoc) som er ansatt på et sykehus i Helse Sør-Øst. Det vi kan bidra med, er å se muligheter for å inkludere helseøkonomiske problemstillinger inn i prosjekter samt bidra med analysearbeid. Vi tilbyr veiledning innen følgende:

• Valg av metode (f.eks. kostnad-nytte analyser)
• Hvordan innhente relevante data og kostnader
• Protokoll- og søknadsarbeid

Vi holder også kurs/presentasjoner på forespørsel fra det enkelte sykehus.

KURS høsten 2019:

Fordypningskurs i helseøkonomi :

21. november 2019, kl 9-.00-12.00, Rikshospitalet, seminarrom 3

Kursene er gratis for alle ansatte i HSØ, og det krever ingen forkunnskaper.

Fordypningskurs i helseøkonomi 21 nov Agenda Word.pdf

Helseøkonomiske analyser i kliniske studier, betalte oppdragstjenester:

Dersom du ønsker et mer aktivt bidrag fra oss, kan vi også påta oss oppdrag i prosjekter der helseøkonomi utgjør en betydelig del.

Eksempler på oppgaver vi kan bidra med er:
• Skrive helseøkonomidelen av protokollen
• Kvalitetssikre protokollen (design og datainnsamling)
• Kvalitetssikre eCRF (datainnsamlingsverktøy) mot protokoll mtp. helseøkonomiske analyser
• Klargjøre og/eller bearbeide data for analyse
• Lage helseøkonomisk modell
• Helseøkonomisk evaluering (QALY-beregning, usikkerhetsanalyse, analyse av kostnader)
• Bidrag/kommentarer til artikkel
• Skrive helseøkonomidel i artikkel, kvalitetssikre resultatdelen og bidra til diskusjonsdelen

For denne typen oppdrag vil vi beregne en pris ut fra oppdragets omfang, basert på NorCRIN timepris.

Ta kontakt med oss i god tid om dette er aktuelt! Gjerne så tidlig som mulig i planleggingsfasen.

For oppdrag i kliniske studier, ta kontakt her: oushfpbctu@ous-hf.no


Ansatte:

Foto av Zina

Zinajda Zolic-Karlsson, teamleder, forsker, helseøkonomi
Tlf. 913 81 773

Foto av Linn

Linn Kleven, forsker, helseøkonomi
Tlf. 976 51 340

Foto av Hans Olav

Hans Olav Melberg, Førsteamanuensis, helseøkonomi
Tlf. 22 84 50 31

Foto av Jayson

Jayson Swanson, forsker, helseøkonomi
Tlf. 97 89 34 94

Fant du det du lette etter?