Helseøkonomi

Helseøkonomi er en del av den regionale forskningsstøtten i Helse Sør-Øst. 

Team helseøkonomi gir rådgivning innen valg av metode (f.eks. helseøkonomisk evaluering), protokoll- og søknadsskriving hvor disse temaene er berørt.

Helseøkonomi
Lurer du på om helseøkonomi kan være aktuelt i ditt prosjekt?

Helseøkonomi er en del av den regionale forskningsstøtten i HSØ og Avdeling forskningsstøtte for kliniske studier ved Oslo universitetssykehus HF.

Vi er et lavterskel tilbud for alle klinikere/forskere (også stipendiater og postdoc) som er ansatt på et sykehus i HSØ. Det vi kan bidra med er å se muligheter for å inkludere helseøkonomiske problemstillinger inn prosjekter samt bidra med analysearbeid. 

Vi tilbyr veiledning innen følgende:

• Valg av metode (f.eks. kostnad-nytte analyser)
• Hvordan innhente relevante data og kostnader
• Protokoll- og søknadsarbeid

Vi arrangerer kurs 2 ganger i semesteret:

1) Introduksjonkurs i helseøkonomi
2) Kurs med praktiske eksempler innen helseøkonomisk metode

Vi holder også kurs/presentasjoner på forespørsel fra det enkelte sykehus.
Kontaktskjema for veiledning finner du her

Oppdrag

Dersom du ønsker et mer aktivt bidrag fra oss, kan vi også påta oss oppdrag i prosjekter der helseøkonomi utgjør en betydelig del.

Eksempler på oppgaver vi kan bidra med er:
• Skrive helseøkonomidelen av protokollen
• Kvalitetssikre protokollen (design og datainnsamling)
• Kvalitetssikre CRF (datainnsamlingsverktøy) mot protokoll mtp. helseøkonomiske analyser
• Klargjøre og/eller bearbeide data for analyse
• Lage helseøkonomisk modell
• Helseøkonomisk evaluering (QALY-beregning, usikkerhetsanalyse, analyse av kostnader)
• Bidrag/kommentarer til artikkel
• Skrive helseøkonomidel i artikkel, kvalitetssikre resultatdelen og bidra til diskusjonsdelen

For denne typen oppdrag vil vi beregne en pris ut fra oppdragets omfang, basert på NorCRIN timepris (755 kr/t i 2018).


Det kan også være aktuelt med frikjøp i en periode for å være medlem av prosjekt-/styringsgruppen med ansvar for helseøkonomidelen av prosjektet.


Vi har begrenset kapasitet til å påta oss slike oppdrag, så snakk med oss i god tid – gjerne tidlig i planleggingsfasen. Husk også å ta med helseøkonomi i budsjettet når du søker midler til ditt prosjekt! Vi bidrar gjerne med råd.


Ansatte:

Foto av Zina

Zinajda Zolic-Karlsson, teamleder, forsker, helseøkonomi
I permisjon

Foto av Linn

Linn Kleven, teamleder, forsker, helseøkonomi
Tlf. 976 51 340

Foto av Kjersti

Kjersti Helene Hernæs, forsker, helseøkonomi
Tlf. 938 55 536

Foto av Hans Olav

Hans Olav Melberg, Førsteamanuensis, helseøkonomi
Tlf. 22 84 50 31

 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.