Helseøkonomi og Helsetjenesteforskning

Helseøkonomi/Helsetjenesteforskning er en del av den regionale forskningsstøtten i Helse Sør-Øst. 

Team helseøkonomi/helsetjenesteforskning gir rådgivning innen valg av metode (f.eks. helseøkonomisk evaluering), protokoll- og søknadsskriving hvor disse temaene er berørt.

Helseøkonomi - Helseøkonomi handler om hvordan man best mulig kan utnytte samfunnets (begrensede og tilgjengelige) ressurser for å oppnå mest mulig helse. Dette kan gjøres ved å utføre helseøkonomiske analyser. Helseøkonomiske analyser er et viktig beslutningsverktøy når man er usikker på riktig diagnostisering, effekt av en intervensjon/tiltak, et sykdomsforløp etc.

Vi har et begrenset helsebudsjett som blant annet skal møte utfordringer som ny teknologi og flere eldre. Helseøkonomiske analyser kan hjelpe oss til å identifisere hvilke tiltak som gir mest mulig helse ved å synliggjøre hva som er de helsemessige - (f.eks. kvalitetssjusterte leveår, unngåtte operasjoner, innleggelser) og de økonomiske konsekvensene.

Helsetjenesteforskning - "Omfatter all forskning på helsetjenesten og dens funksjoner". Helsetjenesteforskning er tverrfaglig og består ofte av flere fagdisipliner som (helse)økonomi, epidemiologi, statistikk, medisin/helsefag, administrative fag, organisasjonsfag og samfunnsvitenskap. 

Hvorfor helsetjenesteforskning? På grunn av demografiske endringer, teknologisk utvikling og økte forventninger, er det behov for nye måter å organisere og lede helsetjenesten på.

Det arrangeres også mindre kurs hvert år og holdes små kurs/seminarer ved de ulike helseforetakene på bestilling. 

Ta gjerne kontakt med oss ved bruk av dette kontaktskjemaet.

Ansatte:

Zinajda Zolic-Karlsson, teamleder, forsker, helseøkonomi
I permisjon

Linn Kleven, teamleder, forsker, helseøkonomi
Tlf. 976 51 340

Kjersti Helene Hernæs, forsker, helseøkonomi
Tlf. 938 55 536

Hans Olav Melberg, Førsteamanuensis, helseøkonomi
Tlf. 22 84 50 31

 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.