Helseøkonomi og Helsetjenesteforskning

Helseøkonomi/Helsetjenesteforskning er en del av den regionale forskningsstøtten i Helse Sør-Øst. 

Team helseøkonomi/helsetjenesteforskning gir rådgivning innen valg av metode (f.eks. helseøkonomisk evaluering), protokoll- og søknadsskriving hvor disse temaene er berørt.

Helseøkonomi handler om hvordan man best mulig kan utnytte samfunnets (begrensede og tilgjengelige) ressurser for å oppnå mest mulig helse. Dette kan gjøres ved å utføre helseøkonomiske analyser. Helseøkonomiske analyser er et viktig beslutningsverktøy når man er usikker på riktig diagnostisering, effekt av en intervensjon/tiltak, et sykdomsforløp etc.

Helseøkonomiske analyser kan hjelpe oss til å identifisere hvilke tiltak som gir mest mulig helse ved å synliggjøre hva som er de helsemessige - (f.eks. kvalitetsjusterte leveår, unngåtte operasjoner, innleggelser) og de økonomiske konsekvensene.

Vi kan tilby gratis forskningsveiledning innen:

Valg av metode innen helseøkonomisk evaluering
Generell rådgivning
Protokollskriving
Søknadsskriving

Det holdes kurs i helseøkonomi en til to ganger i året og det holdes små kurs/seminarer ved de ulike helseforetakene i Helse Sør-Øst på bestilling. 

Ta gjerne kontakt om du ønsker råd og veiledning.

Ansatte:

Foto av Zina

Zinajda Zolic-Karlsson, teamleder, forsker, helseøkonomi
I permisjon

Foto av Linn

Linn Kleven, teamleder, forsker, helseøkonomi
Tlf. 976 51 340

Foto av Kjersti

Kjersti Helene Hernæs, forsker, helseøkonomi
Tlf. 938 55 536

Foto av Hans Olav

Hans Olav Melberg, Førsteamanuensis, helseøkonomi
Tlf. 22 84 50 31

 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.