Klinisk forskningsstøtte

Vi tilbyr assistanse og rådgivning til forskere i hele Helse Sør-Øst innenfor god klinisk forskningspraksis (Good Clinical Practice, GCP), i form av hjelp til datahåndtering og monitorering av klinisk utprøving av legemidler.

Datahåndtering

Monitorering

​Rådgivning

Krav - retningslinjer - studielogistikk

​​Vi tilbyr gratis poliklinikk for alle som ønsker rådgivning innen:

  • Er det en legemiddelstudie?
  • Er protokollen utformet i henhold til legemiddelutprøvningsforskriften og kravene til Good Clinical Practice?
  • Hvordan skal plan for monitorering av studien utarbeides?
  • Hvordan sette opp studiearkivet?
  • Har du en god plan for datahåndtering?
  • Les mer om datahåndtering.

Send oss gjerne prosjektbeskrivelse/protokoll og annen relevant informasjon i forkant: kliniskforskningsstotte@ous-hf.no

Det anbefales å ta kontakt med oss før protokollen sendes inn til myndigheter.

Vi viser også til våre nettsider Klinisk utprøving av legemidler​. Der finnes retningslinjer og maler/sjekklister som kan brukes som hjelpeverktøy.GCP-kurs

​Introduksjonskurs i Good Clinical Practice​​

Avdelingen arrangerer 4 introduksjonskurs per år i god klinisk forskningspraksis (ICH-GCP) for forskere/utprøvere og annet studiepersonell. I tillegg holdes på forespørsel komprimerte kurs over 3 timer i forbindelse med oppstart av nye studier. Kursene tar for seg sentrale temaer i GCP og gir en grunnleggende kjennskap til de krav aktuelle retningslinjer/lovverk stiller. Pris for deltagelse på kurs er 750,-​.

Neste GCP-kurs

Oppfriskningskurs i Good Clinical Practice

Avdelingen arrangerer to oppfriskningskurs per år og er for deg som tidligere har gjennomført grunnkurs i GCP og jobber med kliniske legemiddelutprøvinger. Kurset vil omfatte følgende områder: Nytt fra myndigheter, GCP og lovverk, risikovurdering av en studie, samtykkeprosess, journalføring, arkivering, datahåndtering, Legemiddelverkets inspeksjonsfunn samt avansert legemiddelbehandling. Kurset legger opp til en aktiv deltagelse.

Neste Oppfriskningskurs

GCP e-læring via NorCRIN

Kontaktinformasjon

e-mail: Klinisk forskningsstøtte

Besøkadresse: Sogn Arena, Klaus Torgårds vei 3, Inngang A, 3. etg., 0372 Oslo

Postadresse: Oslo universitetssykehus HF, Sogn Arena, Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo

Fant du det du lette etter?