Klinisk forskningsstøtte

Vi tilbyr assistanse og rådgivning til forskere i hele Helse Sør-Øst innenfor god klinisk forskningspraksis (Good Clinical Practice, GCP), i form av hjelp til datahåndtering og monitorering av klinisk utprøving av legemidler.

Datahåndtering

Monitorering

​Rådgivning

Krav - retningslinjer - studielogistikk

​​Vi tilbyr gratis poliklinikk for alle som ønsker rådgivning innen:

  • Er det en legemiddelstudie?
  • Er protokollen utformet i henhold til legemiddelutprøvningsforskriften og kravene til Good Clinical Practice?
  • Hvordan skal plan for monitorering av studien utarbeides?
  • Hvordan sette opp studiearkivet?
  • Har du en god plan for datahåndtering?
  • Les mer om datahåndtering.

Send oss gjerne prosjektbeskrivelse/protokoll og annen relevant informasjon i forkant: kliniskforskningsstotte@ous-hf.no

Det anbefales å ta kontakt med oss før protokollen sendes inn til myndigheter.

Vi viser også til våre nettsider Klinisk utprøving av legemidler​. Der finnes retningslinjer og maler/sjekklister som kan brukes som hjelpeverktøy.GCP-kurs

​Introduksjonskurs i Good Clinical Practice​​

Avdelingen arrangerer 4 introduksjonskurs per år i god klinisk forskningspraksis (ICH-GCP) for forskere/utprøvere og annet studiepersonell. I tillegg holdes på forespørsel komprimerte kurs over 3 timer i forbindelse med oppstart av nye studier. Kursene tar for seg sentrale temaer i GCP og gir en grunnleggende kjennskap til de krav aktuelle retningslinjer/lovverk stiller. Pris for deltagelse på kurs er 750,-​.

Neste GCP-kurs

Oppfriskningskurs i Good Clinical Practice

Avdelingen arrangerer to oppfriskningskurs per år og er for deg som tidligere har gjennomført grunnkurs i GCP og jobber med kliniske legemiddelutprøvinger. Kurset vil omfatte følgende områder: Nytt fra myndigheter, GCP og lovverk, risikovurdering av en studie, samtykkeprosess, journalføring, arkivering, datahåndtering, Legemiddelverkets inspeksjonsfunn samt avansert legemiddelbehandling. Kurset legger opp til en aktiv deltagelse.

Neste Oppfriskningskurs

GCP e-læring via NorCRIN

Kontaktinformasjon

e-mail: Klinisk forskningsstøtte

Besøkadresse: Sogn Arena, Klaus Torgårds vei 3, Inngang A, 3. etg., 0372 Oslo

Postadresse: Oslo universitetssykehus HF, Sogn Arena, Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.