Monitorering

Kvalitetssikring - Legemiddelstudier

​Vi tilbyr monitorering av legemiddelstudier gjennom hele studieperioden, fra planlegging til avslutning av studien i forhold til ICH-GCP og relevant lovverk. Dette innebærer bl.a:

  • Sjekke at pasientsamtykke foreligger
  • Kildeverifisering av data i CRF
  • Data korrekt fylt ut
  • Sjekke at fasiliteter som f.eks. apotek, biobanker og laboratorier er tilfredsstillende
  • Nødvendig dokumentasjon er samlet inn/utfylt og arkivert​

Les mer

Nasjonale prosedyrer for klinisk utprøvning av legemidler (SOP)

Kontakt: Klinisk forskningsstøtte

Se her for kontaktinformasjon til andre monitoreringsenheter i Norden.