Helsenorge

Komparativ medisin

Komparativ Medisin (KPM) er en avdeling under Forskningsstøtte - Oslo Sykehusservice - OUS.

Avdelingen består av 3 seksjoner beliggende på henholdsvis Ullevål, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Avdelingsleder har kontor ved Rikshospitalet. Alle 3 seksjoner ledes av seksjonsleder, som er oppnevnt til Mattilsynet for følgende ansvar ved egen seksjon i forhold til forskrift om forsøk med dyr; person med særskilt kontrollansvar (PMSK), person med lederansvar og ansvar for etterlevelse av forskrift. Avdelingsleder Henrik Rasmussen er navngitt veterinær ved seksjon Rikshospitalet og seksjon Ullevål. Seksjonsleder Lena Kjempengren er navngitt veterinær ved seksjon Radiumhospitalet. To av avdelingens veterinærer har ph.d. og har fullført Labvet modul 24 og 50.

Ved Komparativ Medisin gjøres in vivo forsøk, fortrinnsvis på smågnagere. De ulike seksjonene har det til felles at de er ansvarlig for oppstalling, stell og daglig tilsyn med dyrene. Ullevål og Radiumhospitalet oppstaller kun smågnagere, mens Rikshospitalet også har fasiliteter for oppstalling av større dyr, som kanin, gris og sau. Ved alle seksjoner tilbys avl av dyr etter brukernes behov. Tilbud om teknisk assistanse under selve forsøkene varierer og er avhengig av kapasitet. Avdelingen er utstyrt med en del medisinsk-teknisk utstyr, som f.eks. ulike typer imaging-utstyr og utstyr for inhalasjonsanestesi. Noe av utstyret finnes ved flere seksjoner, mens annet utstyr kun er tilgjengelig ved én av seksjonene.

Kontakt oss  

Telefon
23 07 31 73 / 23 07 31 52 (Rikshospitalet)
22 78 12 76 / 22 78 12 81 (Radiumhospitalet)
22 11 89 04 / 23 01 68 38 (Ullevål)
23 07 31 47 (Avdelingsleder Henrik Rasmussen)

Postadresse
Oslo universitetssykehus HF 
Rikshospitalet
Komparativ medisin 
Postboks 4950 Nydalen 
0424 Oslo

Besøksadresse
Rikshospitalet
Sognsvannsveien 20

Komparativ medisins tre seksjoner

KPM-Radiumhospitalet

KPM-Rikshospitalet

KPM-Ullevål

Siste nytt


 

16.12.21
CAREIN praksisuker ved OUS våren 2022

Ved KPM-OUS tilbys praksisplass ved kurset MF9495P for studenter tilknyttet OUS og Klinmed UiO. Våren 2022 vil praksis ved OUS tilbys ukene 8, 9, 12 og 13 for studenter som er tatt opp til kurset MF9495P.

MF9495P gir  innledende praktisk trening i basale teknikker med gnagere, og ved OUS gis praksisen av KPM-ansatte som er sertifiserte CAREIN-instruktører.Påmeldingsfrist for vårens kurs er 5/1-22.

Følg linkene for påmelding og mer informasjon om kursene
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/med/MF9495T/
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/med/MF9495P/


 Se vedlagte notat om påmelding for forskere som ikke har studierett ved UiO.


 

16.12.21
Kompetansekrav til forskere

De som bruker dyr i forsøk, må ha tilstrekkelig kompetanse i samsvar med vedlegg E i Forsøkdyrforskriften. Dette tilsvarer artikkel 23 og vedlegg V i direktiv 2010/63/EU.

Dyrevelferdsenheten (DVE) ved OUS skal gi råd om dyrevelferd og etterlevelse av krav til 3R, samt bidra med informasjon om teknisk og vitenskapelig utvikling innen 3R, jf. Forsøksdyrforskriften § 26. På DVEs møtet den 1/12-2021 ble krav ved vurdering av kompetanse for nye brukere ved KPM OUS, iht vedlagte notat, støttet av DVE.

Vurdering av kompetanse til nye brukere ved Avdeling for Komparativ medisin (KPM) ved OUS(pdf)


 

16.12.21
Nye seksjonsledere

Marianne Aannestad er tilsatt som seksjonsleder ved KPM-RH fra den 1/1-2022. Fra denne datoen vil Marianne være PMSK og ansvarlig for lokalene brukt til innesluttet bruk av GMO dyr og organismer ved KPM-RH. Henrik Rasmussen vil være navngitt veterinær.
Christine S. Olsen, som har vært fungerende seksjonsleder for KPM-RH siden slutten av mai 2021, vil gjenoppta rollen som forskningskoordinator ved KPM-RH fra den 1/1-2022. Det rettes en stor takk til Christine som har vært en meget dyktig fungerende seksjonsleder.

Britt Kjempengren er tilsatt som seksjonsleder ved KPM-Ull fra den 1/1-2022. Fra denne datoen vil Britt være PMSK og ansvarlig for lokalene brukt til innesluttet bruk av GMO dyr og organismer ved KPM-Ull. Henrik Rasmussen vil være navngitt veterinær.

 

01.12.21
FOTS annual report

Annual report for 2021 must be delivered via FOTS
, at the latest on Feb 28th 2022.

Annual reports are also required if the project is still active and no animals were used in 2021.

For projects where the FOTS id expired and/or the experiments were completed in 2021, you must also terminate the project in FOTS ("Terminating the experiment”). Users are recommended to submit the final report before the end of 2021 (submission of final report in 2022 will NOT offset FOTS from requesting an annual report for 2022).

FOTS annual reporting guidance (pdf).


For Science Linker users:
To get numbers for the annual report- right click on the orange button "Reports" in the rack dialog in Science Linker.


 


 

01.12.21
KPM går i grønn beredskap

KPM går i grønn beredskap fra og med i dag onsdag 1. desember, og returnerer  til rutiner som gjaldt til 11.10.21. For mer informasjon se vår prosedyre 142116 og oppslag ved de enkelte seksjonene.  


 

29.11.21
UiOs forsøksdyrkurs åpner for påmelding 1. desember

UiO tilbyr forsøksdyrkurs to ganger årlig, ett kurs om våren og ett kurs om høsten. Det åpnes for påmelding til vårens kurs 01.12.21, og påmeldingsfristen er 05.01.22.  Kurset er delt i to emner, og består av en teoridel (MF9495T, 8 studiepoeng), og en praktisk del med opplæring i grunnleggende teknikker med gnagere (MF9495P, 2 studiepoeng). Emnet ved UiO oppfyller krav til EU kategori A- og B- brukere av gnagere, gris og modellfisk. For veiledere som ikke selv skal arbeide med dyr er det kun krav til funksjon B (MF9495T).

Påmelding og mer informasjon om kursene
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/med/MF9495T/
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/med/MF9495P/

Forskere uten studierett ved UiO
Se vedlagte notat om påmelding for forskere som ikke har studierett ved UiO.

 

 

19.11.21
Frister for dyrebestilling ved KPM OUS jul/nyttår 2021

 

07.10.2021
KPM går ut av beredskap fra mandag 11.10.2021

KPM har vært i grønt beredskap grunnet Covid-19 siden 12.03.2020, jvf OUS prosedyre 142116. Nå som OUS retningslinjer og prosedyrer er oppdatert vil KPM gå ut av beredskap fra mandag 11/10-2021. Rutiner vil normaliseres til status slik de var før pandemien inntraff, men spritdispensere vil opprettholdes som et generelt tiltak for redusert smitte.

Vi presiserer OUS-melding om status - Pandemien er ikke over selv om det kanskje kan føles sånn! Derfor påminnes alle brukere om eget ansvar for å følge OUS-prosedyre 137060 og å ikke bidra til spredning av Covid-19 ved bruk av KPM-lokaler. Fortsett de gode vaner med regelmessig hånddesinfeksjon og/eller bruk av spritdispensere.

21.09.2021
MDU at KPM-RH is open

Following positive serology for Clostridium piliforme by MFI and IFA in room 51, MDU was closed for user access on 20/9. Cleaning and disinfection of MDU was initiated, and additional testing of the previously submitted serum and fecal samples was requested.
Results were received this morning (21/9). Western blotting confirm the seroconversion previously diagnosed by MFI and IFA. However, PCR analysis of the fecal samples were negative for C piliforme.

The overall conclusion is hence that the positive serology reflects cross-reactivity with another bacterial species than C piliforme. Consequently, MDU will be open for normal activity from 11 AM today.

Animal orders scheduled for delivery this week (38) will arrive as scheduled.

20.09.2021
Update
Idexx is in process with additional analysis (western blot (serum) and PCR analysis (feces)) of previously submitted samples from room 51.
Additional fecal samples from all cages in rooms 51, 52 and 59 will be shipped to Idexx on 21/9. These additional samples are submitted to enable a faster approach, if additional analysis should be needed.

20.09.2021
MDU at KPM-RH is temporarily closed for all user access

Why
Positive serology for Clostridium piliforme was reported by the analytical lab that performs health-monitoring analyses (Idexx) on 17/9 for one sample obtained from sentinel rats in room 51 during scheduled health monitoring at KPM-RH in week 36. This agent or any other unusual findings were not observed in any other animal room. Tyzzers disease is today a very rare disease, but being a Clostridium, the agent can be present in the environment for years. To reduce the risk of further spread of the agent spores, KPM-RH will be closed until further notice.

Action
1. MDU is closed for all users.*
2. Room 51 and is sealed off, awaiting confirmatory tests and dialogue with Idexx.
3. Rooms 52 ad 59, also housing rats, is sealed off.
4. Systematic cleaning and disinfection of rooms is ongoing, starting in assumed unaffected rooms. We will use our own DeconX machine, in addition to 4 additional DeconX machines arriving today.
5. Cleaning, disinfection and measures in animal rooms 52, 59 and 51 will be addressed towards the end of this process
6. Animal orders scheduled for delivery this week (38) is reviewed and will possibly be cancelled.

KPM staff is working as fast as possible to resolve the situation, with the aim to open KPM for user access as soon as possible. Please abstain from calling KPM staff. News will be communicated via KPM website.

Repeated testing of animals in room 51 will be decided upon after consultation with Idexx, but all users with animals in room 51 must anticipate that termination of all animals is the most likely outcome, and an outcome that best preserves the integrity of all other animals and research projects at KPM.

Follow up
Repeated HM of animal rooms will be performed after completion of the disinfection process, most likely after 3 weeks, to assess the status of animal rooms with respect to C. piliforme. Idexx will be consulted about the timing and schedule. Until these results indicate absence of C. piliforme, the situation is NOT resolved and agent is considered to be present at KPM-RH, requiring that routines to prevent spreading of the agent is upheld.

Quarantine for users
All users of KPM-RH are requested to limit their visits to other lab animal facilities until the situation is resolved. If visits are performed, a quarantine time of at least 72 h must be observed and the visited lab must be informed of the situation at KPM-RH before your visit. The limitation on visiting other lab animal facilities also includes visits to KPM-Ull and KPM-Rad.

Update will follow when we know more.

Clostridium piliforme is a sporeforming bacteria that is highly persistent in the environment. Transmission is oro-fecal, including oral intake of spores. Disease (Tyzzer’s disease) is most often subclinical in immunocompetent animals, while clinical disease and high mortality is seen in immunocompromised animals and weanling animals. Serologic crossreactivity to other bacteria, including non-pathogenic Clostrium piliforme, may occur. Given the clinical impact, impact on breeding colonies and environmental persistence of C piliforme (and crossreacting bacteria), seropositive findings are handled with outmost focus on damage control and eventually drastic elimination if/when test results are confirmed.

* Infection and large animal unit remain open.

 

10.09.21

Støy i forbindelse med sporveksel-bytte – Rikshospitalet – uke 39

I uke 39 skal Sporveien utføre sporveksel- bytte for trikken ved Rikshospitalet.
I den forbindelse vil det forekomme støy.

Arbeidet starter Mandag 27.09.21  kl.07.00 -15.00 og varer ut uken.

Den 27.09.21 skal det pigges  med gravemaskin, og dette kommer til å støye en del. Etter dette vil skinner sveies ned, dette vil støye noe mindre.

Evt klager kan rettes til:
Kontakt.baneanleggtrikk@sporveien.com

 

23.06.21

Søknad om burkvoter ved KPM-RH 2022-23
Frist for innsending av søknad om burkvote er 27/8-21. Se vedlagte notat.
OBS! Søknaden skal sendes av klinikkens forskningsleder.

Innkalling av søknad om burkvoter 2021_210621.pdf
Referat Fagraad KPM 210614.pdf

 

09.06.21

Påmelding til UiOs forsøksdyrkurs

Det er åpent for påmelding, følg lenkene MF9495T og MF9495P.

Veiledere
Forskere som er veiledere*** for master eller phD-studenter og som er involvert i design og planlegging av dyreforsøk, må gjennomgå opplæring. Dette kravet gjelder selv om man ikke på noe tidspunkt skal håndtere dyr. Veildere har samme krav til teoretisk opplæring som andre forskere. Vi minner om at veiledere som fortsatt mangler kurs må ta kurs innen utgangen av 2021. UiOs forsøksdyrkurs MF9495 anbefales.

***For veiledere som ikke selv skal arbeide med dyr er det kun krav til funksjon B (dvs dvs den teoretiske delen, MF9495T)

 

Forskere uten studierett ved UiO
Se vedlagte notat om påmelding for forskere som ikke har studierett ved UiO.

 

01.06.21

UiOs forsøkdyrkurs og praksis ved OUS

UiOs forsøksdyrkurs består av to emnekoder, MF9495T (teori) og MF9495P (praksis).

Det er åpent for påmelding fra og med 1. juni:

https://www.uio.no/studier/emner/medisin/med/MF9495T/

https://www.uio.no/studier/emner/medisin/med/MF9495P/

 

MF9495P gir  innledende praktisk trening i basale teknikker med gnagere, og ved OUS gis praksisen av KPM-ansatte som er sertifiserte CAREiN-instruktører.

Ved KPM-OUS tilbys praksisplass ved kurset MF9495P for studenter tilknyttet OUS og Klinmed UiO. Høsten 2021 vil praksis ved OUS tilbys ukene 40, 41 og 44 for studenter som er tatt opp til kurset MF9495P.

 

25.05.21

Information to users at KPM-RH

Victor M Gomez will be on paternity leave from 25/5-2/9. Christine Olsen, currently research coordinator at KPM-RH, will be acting section head during Victor’s absence. Issues relating to FOTS applications at KPM-RH will be handled by Henrik Rasmussen during Victor’s absence.


18.05.21
Dyrebestilling sommer 2021.pdf

12.05.21
Se vedlagte notat vedrørende nødvendig skifte av fôrleverandør til Komparativ Medisin OUS.
Skifte av fôr ved KPM.pdf


 11.05.21

Variants of SARS-CoV-2 infect mice

Regarding possible infection in mice, previous studies have shown that only humanized mice with human ACE-2 receptor can be infected by the original Sars-Cov-2-virus.
New data suggest that Sars-Cov-2 variants B.1.351 (“South African variant”) and P.1 (“Brazil variant”), and to some degree also B1.1.1.7 (UK variant), can infect and replicate in the airways of mice. The ability to infect mice is partly due to mutations in the spike protein binding domain. The mice will then potentially be able to act as a reservoir for these virus variants. No clinical symptoms were observed in infected mice. Given the routines for use of PPE and handling of rodents at KPM, the risk of infecting mice with Sars-Cov-2 variants and subsequent spread to humans is considered to be very low.
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.03.18.436013v1

 

13.04.21
Nytt fra Mattilsynet

07.04.21

Beholdning av fôr ved KPM-RH er lavere enn normalt

Natt til tirsdag 30/3 utløste sprinkleranlegget på lageret for fôr og flis ved KPM-RH. Stort sett hele lagerbeholdningen av RM3 fôr og flis ble ødelagt.

Nytt fôr og flis er rekvirert, men vi har en langt mindre lagerbeholdning enn vanlig.

Kasting av fôr må derfor begrenses mest mulig.

 

Inntil videre gjelder derfor følgende:

Fôr i fôr-risten fra bur der alle dyrene er avlivet skal helles tilbake i fôrtrallen på det aktuelle dyrerommet.


16.02.21
Nytt fra Mattilsynet

 

12.02.21

Science Linker
Fra mandag 15. februar vil KPM ta i bruk snarveien "Message to KPM", denne skal benyttes for å sende spørsmål eller beskjeder relatert til prosjekter i SL til KPM.             Se vedlegg for mer informasjon. RT info_KPM_OUS_12.02.21.pdf


 

7.1.21

Kompetansekrav til forskere

Kompetansekrav ved OUS

KPM har svært mange dyktige og erfarne brukere. De fleste har tatt forsøksdyrkurs i tiden mellom forrige forsøksdyrforskrift (1996) og dagens forsøksdyrforskrift (2015), mens noen brukere har tatt forsøksdyrkurs før 1996. Brukere (herunder veiledere som de facto planlegger dyreforsøk) med mangelfull dokumentasjon av utdanning innen bruk av forsøksdyr, og brukere som har utdatert kurs og manglende kontinuerlig praksis, vil fremover vurderes av KPM i fht samsvar med forskriftens krav til oppdatert kompetanse. Ved manglende samsvar vil KPM i kontakt med aktuelle brukere kreve deltakelse i forsøksdyrkurs i hht vedlagte notat.


Dyrevelferdsenheten sin vurdering

Dyrevelferdsenheten (DVE) ved OUS skal gi råd om dyrevelferd og etterlevelse av krav til 3R, samt bidra med informasjon om teknisk og vitenskapelig utvikling innen 3R, jf. Forsøksdyrforskriften § 26. På DVEs møtet den 30/11-2020 ble krav til utdanning og kompetansevurdering i hht notatet støttet av DVE.


Kompetansekrav ved KPM OUS (notat).

7.1.21

UiOs forsøkdyrkurs og praksis ved OUS

UiOs forsøksdyrkurs består av to emnekoder, MF9495T (teori) og MF9495P (praksis).

Påmelding:
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/med/MF9495T/
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/med/MF9495P/

MF9495P gir  innledende praktisk trening i basale teknikker med gnagere, og ved OUS gis praksisen av KPM-ansatte som er sertifiserte CAREiN-instruktører.

Ved KPM-OUS tilbys praksisplass ved kurset MF9495P for studenter tilknyttet OUS og Klinmed UiO. Våren 2021 vil praksis ved OUS tilbys ukene 11,12,16 og 17 for studenter som er tatt opp til kurset MF9495P.

7.1.21
Nytt fra Mattilsynet

7.12.20

FOTS annual report
Annual report for 2020 must be delivered via FOTS, at the latest on Feb 28th 2021.

Annual reports are also required if the project is still active and no animals were used in 2020.

For projects where the FOTS id expired and/or the experiments were completed in 2020, you must also terminate the project in FOTS ("terminate experiment and submit final report"). Users are recommended to submit the final report before the end of 2020 (submission of final report in 2021 will NOT offset FOTS from requesting an annual report for 2021)

FOTS annual reporting guidance.pdf(oppdatert 03.02.20)

For Science Linker users:
For information on getting numbers for the annual report: Right click the orange button "Reports" in the rack dialog in Science Linker.

2.12.20
UiO forsøksdyrkurs

UiO tilbyr 2 forsøksdyrkurs per år, ett kurs om våren og ett kurs om høsten. Kurset har tydelig fokus på den aktiviteten og virkelighetsoppfattelsen som ligger til grunn for bruk av forsøksdyr ved OUS, og anbefales som det kvalitativt beste kurset på Østlandet.
Informasjon til veiledere og forskningsledere om CAREiN forsøksdyrkurs.pdf

Påmelding:

https://www.uio.no/studier/emner/medisin/med/MF9495T/
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/med/MF9495P/

26.11.20

Covid-19 og konsekvenser for eksport av dyr

All leveranse av dyr innen EU og leveranser av dyr til Norge foregår i dag per bil, grunnet den usikre situasjon med Covid-19. Intern transport i Norge pågår i prinsippet uendret, med bil og fly.

Flytransport av dyr innen Europa er for øyeblikket meget uforutsigbar, eller innstilt til/fra noen europeiske land (eg Frankrike). Flytransport av dyr til og fra USA pågår (via Frankfurt), men alle leveranser er uforutsigbare. Transport av dyr til/fra Frankfurt skjer med bil.

I den rådende situasjonen er eksport av dyr fra KPM derfor meget usikker, spesielt dersom transporten avhenger av flytransport på deler av turen. Forsinket transport kan få svært dramatiske konsekvenser for dyr. KPM vil ikke godkjenne eksport av dyr dersom det er rimelig grunn til å forvente vesentlige forsinkelser eller stopp av transporten

6.11.20
Frister for dyrebestilling ved KPM OUS jul/nyttår 2020
( oppdatert med info om internt avlede dyr ved Radiumhospitalet, 11.12.20)

28.10.20
Nytt fra Mattilsynet

 

01.09.20

Forberedelse av forsøksdyr for aseptisk kirurgi

Det er påkrevd å følge korrekt teknikk for hårfjerning og huddesinfeksjon ved kirurgiske prosedyrer ved KPM OUS. Se SOP 138035 for rutiner for antiseptisk forberedelse av forsøksdyr før kirurgisk inngrep.

Nyhetsarkiv

 

28.08.20

Practical training  (course MF9495P) autumn 2020

The planned practical training  at KPM-OUS Spring 2020 was cancelled due to the COVID-19 situation. We are now experienced in various preventive measures and will offer practical training in relation to the UiO CAREiN course during this autumn. Practical training will hence be organized at KPM-Rikshospitalet for students belonging to OUS and Klinmed.

As a temporary solution when the spring practical training was cancelled, and  until the situation allowed for MF9495P to be organized, students with a course diploma for passed theoretical course (MF9495T) was allowed to work under guidance. The temporary solution required that the practical training (MF9495P) was attended at the earliest opportunity once it was offered. The relevant students must sign up for the practical training as soon as possible to be allowed to continue animal work at KPM OUS.
The practical training at KPM-OUS will this autumn be offered week 37(full), week 39, week 40 and week 43.
MF9495P

 

20.05.20
Dyrebestilling sommer 2020.pdf


 

8.05.20

Practical training in basic procedures and handling of rodents

Due to the Covid19 situation, practical training by KPM staff in basic procedures and handling of rodents, according to the requirements in MF9495P, is cancelled. Please see information on MF9495P.

When the Covid19 situation normalise to the point where practical training according to the MF9495P requirements is considered possible, this will be announced on the KPM website.  

 


 

5.05.2020
Endring i rutine for bestilling av dyr ved KPM-RH og KPM-US fra 18.05.20

 

To avoid any possible misunderstanding, KPM-OUS is at level green, and has been so since 13/3. This means that ordering of animals and performance of experiments at KPM is as normal, provided that users have realistic contingency plans when ordering animals.

All users are expected to contribute to surface sanitation and disinfection and follow all other national and OUS precautionary measures when present at KPM.

 

 

 

 


 

Users that order animals must have realistic contingency plans

The Covid19 situation is rapidly escalating. KPM has adapted internal routines to minimize the effects on staff presence when one or more KPM employees are infected or assumed infected with Covid19. More info will follow.

As we can only assume the situation to become more complex and challenging, all users must critically evaluate their contingency plans – not if – but when one or more project staff will be absent due to quarantine or absence related to Covid19. Acceptance of animal orders are currently only accepted under the clear understanding that users have a clear and realistic contingency plan to assure that planned experiments are conducted according to the application and the Norwegian regulation in general. Further restrictions on animal orders, including stopped intake of animals, must be expected.

Any cancellations of animal orders must be provided as soon as possible in both writing (e-mail) and by phone.

KPM focus is operation of the 3 animal units within KPM, possibly  by internal movement of staff between units. As long as Covid19 has such significant influence on KPM operation, users cannot rely or plan on KPM support for conduction of their experiments.


 

 


10.01.2020
UiO forsøksdyrkurs

UiO tilbyr 2 forsøksdyrkurs per år, ett kurs om våren og ett kurs om høsten. Kurset har tydelig fokus på den aktiviteten og virkelighetsoppfattelsen som ligger til grunn for bruk av forsøksdyr ved OUS, og anbefales som det kvalitativt beste kurset på Østlandet.
Informasjon til veiledere og forskningsledere om CAREiN forsøksdyrkurs.pdf 

Påmelding:

https://www.uio.no/studier/emner/medisin/med/MF9495T/

https://www.uio.no/studier/emner/medisin/med/MF9495P/20.12.2019

UiO forsøksdyrkurs
UiO forsøksdyrkurs arrangeres fremover 2 ganger i året (vår og høst). Kvaliteten av UiO forsøksdyrkurs er løpende oppdatert gjennom de senere år. Kurset holder derfor en høy standard og følger gjeldende europeisk og nasjonalt regelverk. Alle veiledere og brukere som benytter forsøksdyr i sin forskning oppfordres til å velge UiO sitt forsøksdyrkurs, subsidiært forsøksdyrkurs ved samarbeidende institusjoner (UiT, NTNU eller UiB).


Informasjon om UiO forsøksdyrkurs  for forskere våren 2020

Kurset holdes ved UiO og OUS og består av online selvstudium, gruppearbeid, forelesninger og praksis.

Oppstart mandag 17/2-20.

 

Påmelding og utfyllende informasjon:

-MF9495T (teoridel)

https://www.uio.no/studier/emner/medisin/med/MF9495T/index.html

-MF9495P (praksisdel)

https://www.uio.no/studier/emner/medisin/med/MF9495P/

 

Alle som planlegger, utformer og/eller utfører forsøk med dyr, må ha gjennomgått opplæring, jf Forskrift om bruk av dyr i Forsøk §24.

 

2.12.2019
Presentasjoner fra Science Linker informasjonsmøter
Intromøte Science Linker (ENG).pptx
Intromøte Science Linker (NO).pptx

 

26.11.2019
Annual report for 2019 must be delivered via FOTS at the latest on Feb 29th 2020. For projects where the FOTS id expired and/or the experiments were completed in 2019, you must also terminate the project in FOTS ("terminate experiment and submit final report").
Reporting of animal numbers for 2019.pdf
FOTS annual reporting guidance.pdf

 

25.11.2019
Frister for dyrebestilling ved KPM julen 2019

 

8.11.2019
Science Linker colony management database replaces Anibio and Filemaker, and will be launched at KPM-Ullevål and KPM-Rikshospitalet on Monday 18/11-19.
For more information: Science Linker info_081119.pdf


 

 


 

22.07.2019
Forsøksdyrkurs for forskere høsten 2019

Kurset holdes ved UiO, og pensum dekkes av online selvstudium, gruppearbeid og forelesninger. Oppstart mandag 26/8-19. For timeplan og utfyllende informasjon følg denne linken:
MF9495T- Course In Animal Research In Norway (CAREiN)

Alle som planlegger, utformer og/eller utfører forsøk med dyr, må ha gjennomgått opplæring, jf Forskrift om bruk av dyr i Forsøk §24.
 

16.05.2019
Frister for dyrebestilling sommer 2019

15.03.2019
Nytt fra Mattilsynet om endringer i FOTS og årsrapportering 2019

11.02.2019
"Nytt" musevirus påvist ved KPM.


 


 

 

Prosedyrer og veiledninger

Prosedyrer for Komparativ medisin
Avdeling for Komparativ medisin publiserer sine prosedyrer på internett via  eHåndbok OUS. Alle brukere er pliktige i å holde seg oppdatert i gjeldende og nye versjoner av prosedyrer som legges ut.

SOP-arkiv til eHåndboken på internett med linker (oppdatert 21.12.21)


 

Brukerveiledninger

KPM-Radiumhospitalet:

User manual Comparative medicine Radiumhospitalet
Vedlegg


KPM-Rikshospitalet:

User manual Comparative medicine Rikshospitalet
Vedlegg


KPM-Ullevål: 

User manual Comparative medicine Ullevål
Vedlegg

Informasjon om KPM til bruk ved søknad om forskningsmidler
KPM capacity competence ethics 130619.pdf

 

 

Søknad om dyreforsøk – regelverk og veiledning til søknadsprosessen

Søknad om forsøk med dyr sendes inn via forsøksdyrforvaltningens elektroniske søknads- og tilsynssystem FOTS. Etter en lokal vurdering av Komparativ medisins veterinærer/PMSK (person med særskilt kontrollansvar) ved OUS, vil søknadene behandles sentralt av Mattilsynet.

Søkere må sette seg godt inn i nedenstående informasjon og veiledninger, før søknad sendes inn via FOTS.

-KPMs veiledning for FOTS-søknad FOTS veiledning_KPM_v8_30.06.21.pdf  

-KPM FOTS guidance FOTS guidance_KPM_v8_30.06.21.pdf  

-Forskrift om forsøk med dyr Lovdata_2015-07

-Directive 2010/63/EU on the protection of animals used for scientific purposes

-In vitro søknadsskjema In vitro søknadsskjema KPM.docx

-Recommended surgical analgesia protocols for rodents (SOP 10.10.19)

-Use of multimodal analgesia in surgical animal models 080518.pdf
Ref Guidelines for the assessment and management of pain in rodents and rabbits JAALAS.pdf
Ref Local anesthetics Ribotsky BM.pdf

Skjemaer og linker relevante for FOTS-søknad

Scoreskjema
Benyttes for å kvantifisere og dokumentere belastningen og tiltak med tanke på pre-definerte humane endepunkter. Scoreskjema er ikke relevant å inkludere i søknader hvor vesentlig redusert almenntilstand eller betydelig vekttap ikke forventes. Skjemaet må tilpasses hvert enkelt forsøk, det vedlagte skjemaet er en generell og veiledende mal.

Smertevurderingsskjema/Scoreskjema veiledende mal (word)

Veiledning til bruk av scoreskjema oppdatert juni 2019.pdf
Guide to using the score form oppdatert juni 2019.pdf

Skjema for risikovurdering HMS og biologiske faktorer
Skjemaet benyttes for risikovurdering av forsøk som innebærer bruk av kjemikalier eller biologiske faktorer. Skjemaet legges ved i relevante FOTS-søknader.

Skjema (norsk versjon)
Skjema (engelsk versjon)


Retningslinjer for søknadsplikt ved avl av genmodifiserte dyr (gmo)GMO welfare assessment.pdf

 

Etterevaluering i FOTS
Mattilsynets skjema etterevaluering FOTS_17.01.20 (word)
Mattilsynets skjema etterevaluering FOTS 17.01.20 (pdf)

Registrering av nye brukere og nye medarbeidere i FOTS 


 

Før en ny medarbeider kan registreres i en gitt FOTSid, må vedkommende være registrert i KPMs FOTS database:

1. Registrere ny bruker i KPMs FOTS database

Fyll ut skjema for nye brukere,  og send skjema med obligatoriske vedlegg per epost til aktuell seksjon. Vedlegg skal dokumentere teoretisk og praktisk kompetanse med aktuell dyreart i hht KPMs krav*. Brukere som skal jobbe med gnagere (EU funksjon A) og har gjennomført forsøksdyrkurs etter august 2019 skal dokumentere grunnleggende praktisk opplæring med gnagere i hht CAREiN krav (se UiO MF9495P). KPM gjør en vurdering av kompetansen til brukeren. Brukere som vurderes kompetent, registreres i KPMs FOTS database.

 

Før en ny bruker gis adgang til KPM for å jobbe med dyr, må vedkommende være registrert i en FOTS id:

2. Registrere ny medarbeider i en gitt FOTSid

 Etter at medarbeideren er registrert i KPMs FOTS database, kan medarbeideren registreres i en eller flere FOTSid. For allerede godkjente søknader, sendes en melding om endring i den aktuelle FOTSid. For søknader i kladd, kan nye medarbeidere legges direkte til via fanen «Søker og medarbeidere» på søknadens forside. Det er ansvarlig søkers ansvar at alle medarbeidere oppfyller kompetansekrav til aktuelt prosjekt. KPM gjør en vurdering av kompetansen til medarbeideren (KPM kompetansekrav)* i forbindelse med lokal vurdering av søknad/melding om endring.

* Krav til kurs for forskere: Likt eller tilsvarende krav beskrevet i artikkel 23 og vedlegg V i direktivet 2010/63/EU, og som dekker krav til opplæring og kompetanse i funksjon A, B og D jf. EUs "Education and training framework".


 

 

Genmodifiserte organismer (gmo)

Ved arbeid med genmodifiserte dyr, må det sendes en melding om innesluttet bruk til Helsedirektoratet https://helsedirektoratet.no/genteknologi#genmodifiserte-dyr

Ved arbeid med genmodifiserte mikroorganismer i kombinasjon med dyr, må det sendes melding om kombinasjonsbruk til Helsedirektoratet
Melding kombinasjonsbruk

Utfylt meldeskjema sendes som vedlegg i epost til
GMO-boksen@helsedir.no, og en kopi av sendt melding må legges ved i den aktuelle FOTS-søknaden.

Arbeid med gmo ved KPM (SOP).
 

Godkjenninger av anlegg ved Komparativ medisin OUS

 

KPM_RH_Godkjenning av lokaler og anlegg for innesluttet bruk av genmodifiserte dyr og kombinasjonsbruk_29.11.19.pdf

KPM_Rad_Godkjenning av lokaler og anlegg for innesluttet bruk av genmodifiserte dyr og kombinasjonsbruk_15.10.19.pdf

KPM-Ullevål Godkjenning av laboratorier og anlegg for innesluttet bruk av genmodifiserte dyr og kombinasjonsbruk.18.05.21.pdf

Melding om bruk av biologiske faktorer gruppe 2

Regler og rutiner for import og eksport av forsøksdyr


 

Prosedyre for eksport av gnagere fra KPM, prosedyren omfatter både innenlands og utenlands eksport.
SOP 135842 

Skjemaet benyttes ved transport av dyr mellom Avdeling for Komparativ medisins tre seksjoner ved OUS. Mottakende seksjon bestiller transporten og utfylt skjema skal følge dyrene.
Skjema for intern dyretransport KPM versjon 110817.docx

Rutiner og krav for bestilling og import av dyr fra andre kilder enn godkjente kommersielle leverandører.
http://ehandboken.ous-hf.no/document/102586

Informasjon fra ulike leverandører om vekt- og aldersvariasjoner ved bestilling og forsendelse av dyr
Animal order weight and age range for different suppliers_KPM_11.11.19.pdf

Helseundersøkelse og vaksinasjon av ansatte

Helseundersøkelse
OUS tilbyr helseundersøkelse for alle ansatte som arbeider med/skal arbeide med forsøksdyr.
Helseundersøkelse for ansatte som arbeider med forsøksdyr

Helseundersøkelse for ansatte som arbeider med forsøksdyr.pdf

Prosedyre 77638.pdf


 

 

Vaksinasjon

Bedriftshelsetjenesten tilbyr veiledning om vaksinering og vaksinering dersom det vurderes relevant og den ansatte ønsker dette.

 

Vaksinasjon av ansatte som arbeider med forsøksdyr.pdf

Prosedyre 12511.pdf

 

 

Helserapporter og rutiner for helsemonitorering

 

Gnagere ved Komparativ Medisin overvåkes regelmessig i forhold til evt. tilstedeværelse av uønskede patogene agens i hht vårt helsemonitoreringsprogram (HM).

Ved alle planlagte skift eksponeres vokterdyr (sentinels) for skitten bedding fra alle bur i det rack/skap/rom som vokterdyrene står i/representerer. Ikke-terminale uttak av prøver (blod- og fæcesprøver, og svaber av pels) fra vokterdyr og utvalgte dyr i kolonien (indexdyr) gjøres 3 ganger pr. år. Prøvene tas ut av KPM personale og sendes til analyse hos eksternt laboratorium (pt Idexx Bioresearch, Germany). Prøvene analyseres vha MFA/IFA (blodprøver) og Real-time PCR (feces og svaberprøver) og KPM mottar helserapport i et standard format (FELASA). To ganger i året gjøres intermediate test og 1 gang i året gjøres annual test (utvidet analyseprogram). For detaljer om HM ved KPM, se Helsemonitorering av forsøksdyr (SOP 2.3.1, OUS prosedyre 102587) og Informasjon og tiltak ved mottak av helsemonitorering resultater (SOP 2.3.2, OUS prosedyre 113113).

Til informasjon til avdelinger som vurderer import av dyr fra KPM er det utarbeidet en engelsk beskrivelse av KPMs infrastruktur, hygienerutiner, importrutiner og helsemonitoreringsprogram.
KPM facility description_310320_v1

Helserapporter for de 3 seksjonene gjennom de seneste 12 mdr, inndelt i fht årstall og dyrerom, er vedlagt under. Helserapporter eldre enn 12 mdr er tilgjengelig ved henvendelse til KPM.

Helserapporter for Radiumhospitalet

 

Radiumhosp_2021_May_Room 90 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2021_May_Room 90 M.pdfRadiumhosp_2021_May_Room 90 M.pdfpdf184389
Radiumhosp_2021_May_Room 92 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2021_May_Room 92 M.pdfRadiumhosp_2021_May_Room 92 M.pdfpdf184383
Radiumhosp_2021_May_Room 94 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2021_May_Room 94 M.pdfRadiumhosp_2021_May_Room 94 M.pdfpdf184383
Radiumhosp_2021_May_Room 96 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2021_May_Room 96 M.pdfRadiumhosp_2021_May_Room 96 M.pdfpdf184383
Radiumhosp_2021_May_Room 98 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2021_May_Room 98 M.pdfRadiumhosp_2021_May_Room 98 M.pdfpdf184382
Radiumhosp_2021_January_Room 82 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2021_January_Room 82 M.pdfRadiumhosp_2021_January_Room 82 M.pdfpdf184452
Radiumhosp_2021_January_Room 88 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2021_January_Room 88 M.pdfRadiumhosp_2021_January_Room 88 M.pdfpdf184452
Radiumhosp_2021_January_Room 90 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2021_January_Room 90 M.pdfRadiumhosp_2021_January_Room 90 M.pdfpdf184458
Radiumhosp_2021_January_Room 92 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2021_January_Room 92 M.pdfRadiumhosp_2021_January_Room 92 M.pdfpdf184452
Radiumhosp_2021_January_Room 94 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2021_January_Room 94 M.pdfRadiumhosp_2021_January_Room 94 M.pdfpdf184452
Radiumhosp_2021_January_Room 96 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2021_January_Room 96 M.pdfRadiumhosp_2021_January_Room 96 M.pdfpdf184452
Radiumhosp_2021_January_Room 98 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2021_January_Room 98 M.pdfRadiumhosp_2021_January_Room 98 M.pdfpdf184862
Radiumhosp_2021_May_Room 100 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2021_May_Room 100 M.pdfRadiumhosp_2021_May_Room 100 M.pdfpdf181683
Radiumhosp_2021_May_Room 40 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2021_May_Room 40 M.pdfRadiumhosp_2021_May_Room 40 M.pdfpdf184109
Radiumhosp_2021_May_Room 50 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2021_May_Room 50 M.pdfRadiumhosp_2021_May_Room 50 M.pdfpdf184383
Radiumhosp_2021_May_Room 52 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2021_May_Room 52 M.pdfRadiumhosp_2021_May_Room 52 M.pdfpdf184383
Radiumhosp_2021_May_Room 54 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2021_May_Room 54 M.pdfRadiumhosp_2021_May_Room 54 M.pdfpdf184383
Radiumhosp_2021_May_Room 56 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2021_May_Room 56 M.pdfRadiumhosp_2021_May_Room 56 M.pdfpdf184383
Radiumhosp_2021_May_Room 58 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2021_May_Room 58 M.pdfRadiumhosp_2021_May_Room 58 M.pdfpdf184383
Radiumhosp_2021_May_Room 82 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2021_May_Room 82 M.pdfRadiumhosp_2021_May_Room 82 M.pdfpdf184383
Radiumhosp_2021_May_Room 88 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2021_May_Room 88 M.pdfRadiumhosp_2021_May_Room 88 M.pdfpdf184383
Radiumhosp_2021_January_Room 100 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2021_January_Room 100 M.pdfRadiumhosp_2021_January_Room 100 M.pdfpdf181929
Radiumhosp_2021_January_Room 50 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2021_January_Room 50 M.pdfRadiumhosp_2021_January_Room 50 M.pdfpdf184452
Radiumhosp_2021_January_Room 52 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2021_January_Room 52 M.pdfRadiumhosp_2021_January_Room 52 M.pdfpdf184452
Radiumhosp_2021_January_Room 54 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2021_January_Room 54 M.pdfRadiumhosp_2021_January_Room 54 M.pdfpdf184452
Radiumhosp_2021_January_Room 56 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2021_January_Room 56 M.pdfRadiumhosp_2021_January_Room 56 M.pdfpdf184452
Radiumhosp_2021_January_Room 58 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2021_January_Room 58 M.pdfRadiumhosp_2021_January_Room 58 M.pdfpdf184452
Radiumhosp_2020_May_complete report M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2020_May_complete report M.pdfRadiumhosp_2020_May_complete report M.pdfpdf184535
Radiumhosp_2021_September_room 88 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2021_September_room 88 M.pdfRadiumhosp_2021_September_room 88 M.pdfpdf183774
Radiumhosp_2021_September_room 90 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2021_September_room 90 M.pdfRadiumhosp_2021_September_room 90 M.pdfpdf183775
Radiumhosp_2021_September_room 92 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2021_September_room 92 M.pdfRadiumhosp_2021_September_room 92 M.pdfpdf183774
Radiumhosp_2021_September_room 94 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2021_September_room 94 M.pdfRadiumhosp_2021_September_room 94 M.pdfpdf183774
Radiumhosp_2021_September_room 96 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2021_September_room 96 M.pdfRadiumhosp_2021_September_room 96 M.pdfpdf183774
Radiumhosp_2021_September_room 98 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2021_September_room 98 M.pdfRadiumhosp_2021_September_room 98 M.pdfpdf183774
Radiumhosp_2021_September_complete report M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2021_September_complete report M.pdfRadiumhosp_2021_September_complete report M.pdfpdf184814
Radiumhosp_2021_September_room 50 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2021_September_room 50 M.pdfRadiumhosp_2021_September_room 50 M.pdfpdf183774
Radiumhosp_2021_September_room 52 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2021_September_room 52 M.pdfRadiumhosp_2021_September_room 52 M.pdfpdf183774
Radiumhosp_2021_September_room 54 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2021_September_room 54 M.pdfRadiumhosp_2021_September_room 54 M.pdfpdf183774
Radiumhosp_2021_September_room 56 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2021_September_room 56 M.pdfRadiumhosp_2021_September_room 56 M.pdfpdf183775
Radiumhosp_2021_September_room 58 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2021_September_room 58 M.pdfRadiumhosp_2021_September_room 58 M.pdfpdf183774
Radiumhosp_2021_September_room 82 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2021_September_room 82 M.pdfRadiumhosp_2021_September_room 82 M.pdfpdf183774

Helserapporter for Rikshospitalet

Rikshosp_2021_Januar_Room 34.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_Januar_Room 34.pdfRikshosp_2021_Januar_Room 34.pdfpdf180305
Rikshosp_2021_Januar_Room 38.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_Januar_Room 38.pdfRikshosp_2021_Januar_Room 38.pdfpdf180286
Rikshosp_2021_Januar_Room 39.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_Januar_Room 39.pdfRikshosp_2021_Januar_Room 39.pdfpdf180284
Rikshosp_2021_Januar_Room 41.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_Januar_Room 41.pdfRikshosp_2021_Januar_Room 41.pdfpdf180305
Rikshosp_2021_Januar_Room 42.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_Januar_Room 42.pdfRikshosp_2021_Januar_Room 42.pdfpdf180228
Rikshosp_2021_Januar_Room 43.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_Januar_Room 43.pdfRikshosp_2021_Januar_Room 43.pdfpdf180228
Rikshosp_2021_Januar_Room 44.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_Januar_Room 44.pdfRikshosp_2021_Januar_Room 44.pdfpdf180339
Rikshosp_2021_Januar_Room 46.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_Januar_Room 46.pdfRikshosp_2021_Januar_Room 46.pdfpdf184142
Rikshosp_2021_Januar_Room 47.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_Januar_Room 47.pdfRikshosp_2021_Januar_Room 47.pdfpdf180305
Rikshosp_2021_Januar_Room 48.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_Januar_Room 48.pdfRikshosp_2021_Januar_Room 48.pdfpdf180383
Rikshosp_2021_Januar_Room 49.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_Januar_Room 49.pdfRikshosp_2021_Januar_Room 49.pdfpdf180228
Rikshosp_2021_Januar_Room 51.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_Januar_Room 51.pdfRikshosp_2021_Januar_Room 51.pdfpdf197689
Rikshosp_2021_Januar_Room 52.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_Januar_Room 52.pdfRikshosp_2021_Januar_Room 52.pdfpdf172651
Rikshosp_2021_Januar_Room 59.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_Januar_Room 59.pdfRikshosp_2021_Januar_Room 59.pdfpdf172651
Rikshosp_2021_Januar_MDU.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_Januar_MDU.pdfRikshosp_2021_Januar_MDU.pdfpdf205969
Rikshosp_2021_Januar_Room 32.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_Januar_Room 32.pdfRikshosp_2021_Januar_Room 32.pdfpdf168984
Rikshosp_2021_Januar_Room 33.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_Januar_Room 33.pdfRikshosp_2021_Januar_Room 33.pdfpdf168984
Rikshosp_2021_May_Room 46_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_May_Room 46_M.pdfRikshosp_2021_May_Room 46_M.pdfpdf184092
Rikshosp_2021_May_Room 47_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_May_Room 47_M.pdfRikshosp_2021_May_Room 47_M.pdfpdf180263
Rikshosp_2021_May_Room 48_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_May_Room 48_M.pdfRikshosp_2021_May_Room 48_M.pdfpdf180332
Rikshosp_2021_May_Room 49_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_May_Room 49_M.pdfRikshosp_2021_May_Room 49_M.pdfpdf180242
Rikshosp_2021_May_Room 51.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_May_Room 51.pdfRikshosp_2021_May_Room 51.pdfpdf197788
Rikshosp_2021_May_Room 52_R.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_May_Room 52_R.pdfRikshosp_2021_May_Room 52_R.pdfpdf172575
Rikshosp_2021_May_Room 59_R.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_May_Room 59_R.pdfRikshosp_2021_May_Room 59_R.pdfpdf172575
Rikshosp_2021_May_completereport_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_May_completereport_M.pdfRikshosp_2021_May_completereport_M.pdfpdf186603
Rikshosp_2021_May_completereport_R.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_May_completereport_R.pdfRikshosp_2021_May_completereport_R.pdfpdf172898
Rikshosp_2021_May_Room 32_R.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_May_Room 32_R.pdfRikshosp_2021_May_Room 32_R.pdfpdf168967
Rikshosp_2021_May_Room 33_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_May_Room 33_M.pdfRikshosp_2021_May_Room 33_M.pdfpdf180263
Rikshosp_2021_May_Room 34_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_May_Room 34_M.pdfRikshosp_2021_May_Room 34_M.pdfpdf180673
Rikshosp_2021_May_Room 38_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_May_Room 38_M.pdfRikshosp_2021_May_Room 38_M.pdfpdf180244
Rikshosp_2021_May_Room 39_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_May_Room 39_M.pdfRikshosp_2021_May_Room 39_M.pdfpdf180242
Rikshosp_2021_May_Room 41_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_May_Room 41_M.pdfRikshosp_2021_May_Room 41_M.pdfpdf180263
Rikshosp_2021_May_Room 42_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_May_Room 42_M.pdfRikshosp_2021_May_Room 42_M.pdfpdf180186
Rikshosp_2021_May_Room 43_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_May_Room 43_M.pdfRikshosp_2021_May_Room 43_M.pdfpdf180186
Rikshosp_2021_May_Room 44_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_May_Room 44_M.pdfRikshosp_2021_May_Room 44_M.pdfpdf180298
Rikshosp_2021_September_Room 43.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_September_Room 43.pdfRikshosp_2021_September_Room 43.pdfpdf156640
Rikshosp_2021_September_Room 44.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_September_Room 44.pdfRikshosp_2021_September_Room 44.pdfpdf156697
Rikshosp_2021_September_Room 46.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_September_Room 46.pdfRikshosp_2021_September_Room 46.pdfpdf156744
Rikshosp_2021_September_Room 47.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_September_Room 47.pdfRikshosp_2021_September_Room 47.pdfpdf157098
Rikshosp_2021_September_Room 48.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_September_Room 48.pdfRikshosp_2021_September_Room 48.pdfpdf156744
Rikshosp_2021_September_Room 49.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_September_Room 49.pdfRikshosp_2021_September_Room 49.pdfpdf156696
Rikshosp_2021_September_Room 51.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_September_Room 51.pdfRikshosp_2021_September_Room 51.pdfpdf197528
Rikshosp_2021_September_Room 52.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_September_Room 52.pdfRikshosp_2021_September_Room 52.pdfpdf156658
Rikshosp_2021_September_Room 59.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_September_Room 59.pdfRikshosp_2021_September_Room 59.pdfpdf156658
Rikshosp_2021_September_MDU.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_September_MDU.pdfRikshosp_2021_September_MDU.pdfpdf201928
Rikshosp_2021_September_Room 33.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_September_Room 33.pdfRikshosp_2021_September_Room 33.pdfpdf156696
Rikshosp_2021_September_Room 34.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_September_Room 34.pdfRikshosp_2021_September_Room 34.pdfpdf156696
Rikshosp_2021_September_Room 38.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_September_Room 38.pdfRikshosp_2021_September_Room 38.pdfpdf156720
Rikshosp_2021_September_Room 39.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_September_Room 39.pdfRikshosp_2021_September_Room 39.pdfpdf156696
Rikshosp_2021_September_Room 41.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_September_Room 41.pdfRikshosp_2021_September_Room 41.pdfpdf156696

 

Helserapporter for Ullevål

Ullevål_2021_January _completereport_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2021_January _completereport_M.pdfUllevål_2021_January _completereport_M.pdfpdf36833
Ullevål_2021_January _completereport_R.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2021_January _completereport_R.pdfUllevål_2021_January _completereport_R.pdfpdf36372
Ullevål_2021_January_Room_2_R.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2021_January_Room_2_R.pdfUllevål_2021_January_Room_2_R.pdfpdf36351
Ullevål_2021_January_Room_3_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2021_January_Room_3_M.pdfUllevål_2021_January_Room_3_M.pdfpdf36550
Ullevål_2021_January_Room_4_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2021_January_Room_4_M.pdfUllevål_2021_January_Room_4_M.pdfpdf36819
Ullevål_2021_January_Room_5_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2021_January_Room_5_M.pdfUllevål_2021_January_Room_5_M.pdfpdf36818
Ullevål_2021_January_Room_6_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2021_January_Room_6_M.pdfUllevål_2021_January_Room_6_M.pdfpdf180457
Ullevål_2021_January_Room_7_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2021_January_Room_7_M.pdfUllevål_2021_January_Room_7_M.pdfpdf180457
Ullevål_2021_May_Room_5_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2021_May_Room_5_M.pdfUllevål_2021_May_Room_5_M.pdfpdf182465
Ullevål_2021_May_Room_6_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2021_May_Room_6_M.pdfUllevål_2021_May_Room_6_M.pdfpdf182465
Ullevål_2021_May_Room_7_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2021_May_Room_7_M.pdfUllevål_2021_May_Room_7_M.pdfpdf182459
Ullevål_2021_May _completereport_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2021_May _completereport_M.pdfUllevål_2021_May _completereport_M.pdfpdf182635
Ullevål_2021_May _completereport_R.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2021_May _completereport_R.pdfUllevål_2021_May _completereport_R.pdfpdf170918
Ullevål_2021_May_Room_2_R.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2021_May_Room_2_R.pdfUllevål_2021_May_Room_2_R.pdfpdf170912
Ullevål_2021_May_Room_3_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2021_May_Room_3_M.pdfUllevål_2021_May_Room_3_M.pdfpdf179810
Ullevål_2021_May_Room_4_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2021_May_Room_4_M.pdfUllevål_2021_May_Room_4_M.pdfpdf182460
Ullevål_2021_Room_7.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2021_Room_7.pdfUllevål_2021_Room_7.pdfpdf179943
Ullevål_2021_Room_8.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2021_Room_8.pdfUllevål_2021_Room_8.pdfpdf129491
Ullevål_2021_Room_9.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2021_Room_9.pdfUllevål_2021_Room_9.pdfpdf129493
Ullevål_2021_Sept_completereport_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2021_Sept_completereport_M.pdfUllevål_2021_Sept_completereport_M.pdfpdf180202
Ullevål_2021_Sept_completereport_R.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2021_Sept_completereport_R.pdfUllevål_2021_Sept_completereport_R.pdfpdf168547
Ullevål_2021_Room_2.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2021_Room_2.pdfUllevål_2021_Room_2.pdfpdf168541
Ullevål_2021_Room_4.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2021_Room_4.pdfUllevål_2021_Room_4.pdfpdf179941
Ullevål_2021_Room_5.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2021_Room_5.pdfUllevål_2021_Room_5.pdfpdf179943
Ullevål_2021_Room_6.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2021_Room_6.pdfUllevål_2021_Room_6.pdfpdf179948

 

 

Fant du det du lette etter?