Komparativ medisin

Komparativ Medisin (KPM) er en avdeling under Forskningsstøtte - Oslo Sykehusservice - OUS.

Avdelingen består av 3 seksjoner beliggende på henholdsvis Ullevål, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Avdelingsleder har kontor ved Rikshospitalet. Alle 3 seksjoner ledes av seksjonsleder, som er oppnevnt til Mattilsynet for følgende ansvar ved egen seksjon i forhold til forskrift om forsøk med dyr; person med særskilt kontrollansvar (PMSK), person med lederansvar og ansvar for etterlevelse av forskrift og navngitt veterinær.

Ved Komparativ Medisin gjøres in vivo forsøk, fortrinnsvis på smågnagere. De ulike seksjonene har det til felles at de er ansvarlig for oppstalling, stell og daglig tilsyn med dyrene. Ullevål og Radiumhospitalet oppstaller kun smågnagere, mens Rikshospitalet også har fasiliteter for oppstalling av større dyr, som kanin, gris og sau. Ved alle seksjoner tilbys avl av dyr etter brukernes behov. Tilbud om teknisk assistanse under selve forsøkene varierer og er avhengig av kapasitet. Avdelingen er utstyrt med en del medisinsk-teknisk utstyr, som f.eks. ulike typer imaging-utstyr og utstyr for inhalasjonsanestesi. Noe av utstyret finnes ved flere seksjoner, mens annet utstyr kun er tilgjengelig ved én av seksjonene.

Kontakt oss  

Telefon
23 07 31 73 / 23 07 31 52 (Rikshospitalet)
22 78 12 76 / 22 78 12 81 (Radiumhospitalet)
22 11 89 04 / 23 01 68 38 (Ullevål)
23 07 31 47 (Avdelingsleder Henrik Rasmussen)

 

Postadresse
Oslo universitetssykehus HF 
Rikshospitalet
Komparativ medisin 
Postboks 4950 Nydalen 
0424 Oslo

Besøksadresse
Rikshospitalet
Sognsvannsveien 20


Komparativ medisins tre seksjoner

KPM-Radiumhospitalet

KPM-Rikshospitalet

KPM-Ullevål

 

 

 

Siste nytt

 

01.09.20

Forberedelse av forsøksdyr for aseptisk kirurgi

Det er påkrevd å følge korrekt teknikk for hårfjerning og huddesinfeksjon ved kirurgiske prosedyrer ved KPM OUS. Se SOP 138035 for rutiner for antiseptisk forberedelse av forsøksdyr før kirurgisk inngrep.


28.08.20

Practical training  (course MF9495P) autumn 2020

The planned practical training  at KPM-OUS Spring 2020 was cancelled due to the COVID-19 situation. We are now experienced in various preventive measures and will offer practical training in relation to the UiO CAREiN course during this autumn. Practical training will hence be organized at KPM-Rikshospitalet for students belonging to OUS and Klinmed.

As a temporary solution when the spring practical training was cancelled, and  until the situation allowed for MF9495P to be organized, students with a course diploma for passed theoretical course (MF9495T) was allowed to work under guidance. The temporary solution required that the practical training (MF9495P) was attended at the earliest opportunity once it was offered. The relevant students must sign up for the practical training as soon as possible to be allowed to continue animal work at KPM OUS.
The practical training at KPM-OUS will this autumn be offered week 37(full), week 39, week 40 and week 43.
MF9495P

 

20.05.20
Dyrebestilling sommer 2020.pdf


8.05.20

Practical training in basic procedures and handling of rodents

Due to the Covid19 situation, practical training by KPM staff in basic procedures and handling of rodents, according to the requirements in MF9495P, is cancelled. Please see information on MF9495P.

When the Covid19 situation normalise to the point where practical training according to the MF9495P requirements is considered possible, this will be announced on the KPM website.  

 


5.05.2020
Endring i rutine for bestilling av dyr ved KPM-RH og KPM-US fra 18.05.20

 

To avoid any possible misunderstanding, KPM-OUS is at level green, and has been so since 13/3. This means that ordering of animals and performance of experiments at KPM is as normal, provided that users have realistic contingency plans when ordering animals.

All users are expected to contribute to surface sanitation and disinfection and follow all other national and OUS precautionary measures when present at KPM.

 

 

 

 

 

 

 

 


Users that order animals must have realistic contingency plans

The Covid19 situation is rapidly escalating. KPM has adapted internal routines to minimize the effects on staff presence when one or more KPM employees are infected or assumed infected with Covid19. More info will follow.

As we can only assume the situation to become more complex and challenging, all users must critically evaluate their contingency plans – not if – but when one or more project staff will be absent due to quarantine or absence related to Covid19. Acceptance of animal orders are currently only accepted under the clear understanding that users have a clear and realistic contingency plan to assure that planned experiments are conducted according to the application and the Norwegian regulation in general. Further restrictions on animal orders, including stopped intake of animals, must be expected.

Any cancellations of animal orders must be provided as soon as possible in both writing (e-mail) and by phone.

KPM focus is operation of the 3 animal units within KPM, possibly  by internal movement of staff between units. As long as Covid19 has such significant influence on KPM operation, users cannot rely or plan on KPM support for conduction of their experiments.


 


10.01.2020
UiO forsøksdyrkurs

UiO tilbyr 2 forsøksdyrkurs per år, ett kurs om våren og ett kurs om høsten. Kurset har tydelig fokus på den aktiviteten og virkelighetsoppfattelsen som ligger til grunn for bruk av forsøksdyr ved OUS, og anbefales som det kvalitativt beste kurset på Østlandet.
Informasjon til veiledere og forskningsledere om CAREiN forsøksdyrkurs.pdf 

Påmelding:

https://www.uio.no/studier/emner/medisin/med/MF9495T/

https://www.uio.no/studier/emner/medisin/med/MF9495P/20.12.2019

UiO forsøksdyrkurs
UiO forsøksdyrkurs arrangeres fremover 2 ganger i året (vår og høst). Kvaliteten av UiO forsøksdyrkurs er løpende oppdatert gjennom de senere år. Kurset holder derfor en høy standard og følger gjeldende europeisk og nasjonalt regelverk. Alle veiledere og brukere som benytter forsøksdyr i sin forskning oppfordres til å velge UiO sitt forsøksdyrkurs, subsidiært forsøksdyrkurs ved samarbeidende institusjoner (UiT, NTNU eller UiB).


Informasjon om UiO forsøksdyrkurs  for forskere våren 2020

Kurset holdes ved UiO og OUS og består av online selvstudium, gruppearbeid, forelesninger og praksis.

Oppstart mandag 17/2-20.

 

Påmelding og utfyllende informasjon:

-MF9495T (teoridel)

https://www.uio.no/studier/emner/medisin/med/MF9495T/index.html

-MF9495P (praksisdel)

https://www.uio.no/studier/emner/medisin/med/MF9495P/

 

Alle som planlegger, utformer og/eller utfører forsøk med dyr, må ha gjennomgått opplæring, jf Forskrift om bruk av dyr i Forsøk §24.

 

2.12.2019
Presentasjoner fra Science Linker informasjonsmøter
Intromøte Science Linker (ENG).pptx
Intromøte Science Linker (NO).pptx

 

26.11.2019
Annual report for 2019 must be delivered via FOTS at the latest on Feb 29th 2020. For projects where the FOTS id expired and/or the experiments were completed in 2019, you must also terminate the project in FOTS ("terminate experiment and submit final report").
Reporting of animal numbers for 2019.pdf
FOTS annual reporting guidance.pdf

 

25.11.2019
Frister for dyrebestilling ved KPM julen 2019

 

8.11.2019
Science Linker colony management database replaces Anibio and Filemaker, and will be launched at KPM-Ullevål and KPM-Rikshospitalet on Monday 18/11-19.
For more information: Science Linker info_081119.pdf


 

 

 

Nyhetsarkiv

 


22.07.2019
Forsøksdyrkurs for forskere høsten 2019

Kurset holdes ved UiO, og pensum dekkes av online selvstudium, gruppearbeid og forelesninger. Oppstart mandag 26/8-19. For timeplan og utfyllende informasjon følg denne linken:
MF9495T- Course In Animal Research In Norway (CAREiN)

Alle som planlegger, utformer og/eller utfører forsøk med dyr, må ha gjennomgått opplæring, jf Forskrift om bruk av dyr i Forsøk §24.
 

16.05.2019
Frister for dyrebestilling sommer 2019

15.03.2019
Nytt fra Mattilsynet om endringer i FOTS og årsrapportering 2019

11.02.2019
"Nytt" musevirus påvist ved KPM.


 


 

Prosedyrer og veiledninger

Prosedyrer for Komparativ medisin
Avdeling for Komparativ medisin publiserer sine prosedyrer på internett via  eHåndbok OUS. Alle brukere er pliktige i å holde seg oppdatert i gjeldende og nye versjoner av prosedyrer som legges ut.

SOP-arkiv til eHåndboken på internett med linker (03.09.20)


Brukerveiledninger

KPM-Radiumhospitalet:

User manual Comparative medicine Radiumhospitalet
Vedlegg


KPM-Rikshospitalet:

User manual Comparative medicine Rikshospitalet
Vedlegg


KPM-Ullevål: 

User manual Comparative medicine Ullevål
Vedlegg

Informasjon om KPM til bruk ved søknad om forskningsmidler
KPM capacity competence ethics 130619.pdf

 

 

Søknad om dyreforsøk – regelverk og veiledning til søknadsprosessen

Søknad om forsøk med dyr sendes inn via forsøksdyrforvaltningens elektroniske søknads- og tilsynssystem FOTS. Etter en lokal vurdering av Komparativ medisins veterinærer/PMSK (person med særskilt kontrollansvar) ved OUS, vil søknadene behandles sentralt av Mattilsynet.

Søkere må sette seg godt inn i nedenstående informasjon og veiledninger, før søknad sendes inn via FOTS.

-KPMs veiledning for FOTS-søknad  FOTS veiledning KPM V7 150120 (pdf)

-KPM FOTS guidance FOTS guidance KPM V7 150120 (pdf)

-Forskrift om forsøk med dyr Lovdata_2015-07

-Directive 2010/63/EU on the protection of animals used for scientific purposes

-In vitro søknadsskjema In vitro søknadsskjema KPM.docx

-Recommended surgical analgesia protocols for rodents (SOP 10.10.19)

-Use of multimodal analgesia in surgical animal models 080518.pdf
Ref Guidelines for the assessment and management of pain in rodents and rabbits JAALAS.pdf
Ref Local anesthetics Ribotsky BM.pdf

Skjemaer og linker relevante for FOTS-søknad

Scoreskjema
Benyttes for å kvantifisere og dokumentere belastningen og tiltak med tanke på pre-definerte humane endepunkter. Scoreskjema er ikke relevant å inkludere i søknader hvor vesentlig redusert almenntilstand eller betydelig vekttap ikke forventes. Skjemaet må tilpasses hvert enkelt forsøk, det vedlagte skjemaet er en generell og veiledende mal.

Smertevurderingsskjema/Scoreskjema veiledende mal (word)

Veiledning til bruk av scoreskjema oppdatert juni 2019.pdf
Guide to using the score form oppdatert juni 2019.pdf

Skjema for risikovurdering HMS og biologiske faktorer
Skjemaet benyttes for risikovurdering av forsøk som innebærer bruk av kjemikalier eller biologiske faktorer. Skjemaet legges ved i relevante FOTS-søknader.

Skjema (norsk versjon)
Skjema (engelsk versjon)


Retningslinjer for søknadsplikt ved avl av genmodifiserte dyr (gmo)GMO welfare assessment.pdf

 

 

 

 

Etterevaluering i FOTS
Mattilsynets skjema etterevaluering FOTS_17.01.20 (word)
Mattilsynets skjema etterevaluering FOTS 17.01.20 (pdf)

Legge til medarbeider i FOTS

Før en ny medarbeider kan registreres i en gitt FOTSid, må vedkommende være registrert i KPMs FOTS database.

1. Registrere ny medarbeider i KPMs FOTS database

Send en forespørsel per epost til den lokale PMSK med nedenstående informasjonen om ny medarbeider:

-navn
-epost og mobilnr
-høyeste nivå av utdannelse (vitnemål behøves ikke)
-kursbevis for gjennomført forsøksdyrkurs* (teori og praksis) i pdf format

2. Registrere ny medarbeider i en gitt FOTSid

Etter at medarbeideren er registrert i KPMs FOTS database, kan medarbeideren registreres i en eller flere FOTSid. For allerede godkjente søknader, sendes en melding om endring i den aktuelle FOTSid. For søknader i kladd, kan nye medarbeidere legges direkte til via fanen «Søker og medarbeidere» på søknadens forside. 

Brukere som skal være ansvarlige søkere skal dokumentere EU kategori B, eller FELASA kategori C kurs.
Brukere som skal utføre forsøk og/eller avlive dyr skal dokumentere EU kategori A og D, eller FELASA kategori B kurs.


 

Genmodifiserte organismer (gmo)

Ved arbeid med genmodifiserte dyr, må det sendes en melding om innesluttet bruk til Helsedirektoratet https://helsedirektoratet.no/genteknologi#genmodifiserte-dyr

Ved arbeid med genmodifiserte mikroorganismer i kombinasjon med dyr, må det sendes melding om kombinasjonsbruk til Helsedirektoratet
Melding kombinasjonsbruk

Utfylt meldeskjema sendes som vedlegg i epost til
GMO-boksen@helsedir.no, og en kopi av sendt melding må legges ved i den aktuelle FOTS-søknaden.

Godkjenninger av anlegg ved Komparativ medisin OUS

 

KPM_RH_Godkjenning av lokaler og anlegg for innesluttet bruk av genmodifiserte dyr og kombinasjonsbruk_29.11.19.pdf

KPM_Rad_Godkjenning av lokaler og anlegg for innesluttet bruk av genmodifiserte dyr og kombinasjonsbruk_15.10.19.pdf

KPM_US_Godkjenning av lokaler og anlegg for innesluttet bruk av genmodifiserte dyr og kombinasjonsbruk_20.02.20.pdf

 

Regler og rutiner for import og eksport av forsøksdyr


Prosedyre for eksport av gnagere fra KPM, prosedyren omfatter både innenlands og utenlands eksport.
SOP 135842 

Skjemaet benyttes ved transport av dyr mellom Avdeling for Komparativ medisins tre seksjoner ved OUS. Mottakende seksjon bestiller transporten og utfylt skjema skal følge dyrene.
Skjema for intern dyretransport KPM versjon 110817.docx

Rutiner og krav for bestilling og import av dyr fra andre kilder enn godkjente kommersielle leverandører.
http://ehandboken.ous-hf.no/document/102586

Informasjon fra ulike leverandører om vekt- og aldersvariasjoner ved bestilling og forsendelse av dyr
Animal order weight and age range for different suppliers_KPM_11.11.19.pdf

Helseundersøkelse og vaksinasjon av ansatte

Helseundersøkelse
OUS tilbyr helseundersøkelse for alle ansatte som arbeider med/skal arbeide med forsøksdyr.
Helseundersøkelse for ansatte som arbeider med forsøksdyr

Helseundersøkelse for ansatte som arbeider med forsøksdyr.pdf

Prosedyre 77638.pdf


 

Vaksinasjon

Bedriftshelsetjenesten tilbyr veiledning om vaksinering og vaksinering dersom det vurderes relevant og den ansatte ønsker dette.

 

Vaksinasjon av ansatte som arbeider med forsøksdyr.pdf

Prosedyre 12511.pdf

 

 

Helserapporter og rutiner for helsemonitorering

 

Gnagere ved Komparativ Medisin overvåkes regelmessig i forhold til evt. tilstedeværelse av uønskede patogene agens i hht vårt helsemonitoreringsprogram (HM).

Ved alle planlagte skift eksponeres vokterdyr (sentinels) for skitten bedding fra alle bur i det rack/skap/rom som vokterdyrene står i/representerer. Ikke-terminale uttak av prøver (blod- og fæcesprøver, og svaber av pels) fra vokterdyr og utvalgte dyr i kolonien (indexdyr) gjøres 3 ganger pr. år. Prøvene tas ut av KPM personale og sendes til analyse hos eksternt laboratorium (pt Idexx Bioresearch, Germany). Prøvene analyseres vha MFA/IFA (blodprøver) og Real-time PCR (feces og svaberprøver) og KPM mottar helserapport i et standard format (FELASA). To ganger i året gjøres intermediate test og 1 gang i året gjøres annual test (utvidet analyseprogram). For detaljer om HM ved KPM, se Helsemonitorering av forsøksdyr (SOP 2.3.1, OUS prosedyre 102587) og Informasjon og tiltak ved mottak av helsemonitorering resultater (SOP 2.3.2, OUS prosedyre 113113).

Til informasjon til avdelinger som vurderer import av dyr fra KPM er det utarbeidet en engelsk beskrivelse av KPMs infrastruktur, hygienerutiner, importrutiner og helsemonitoreringsprogram.
KPM facility description_310320_v1

Helserapporter for de 3 seksjonene gjennom de seneste 12 mdr, inndelt i fht årstall og dyrerom, er vedlagt under. Helserapporter eldre enn 12 mdr er tilgjengelig ved henvendelse til KPM.

Helserapporter for Radiumhospitalet

 

Radiumhosp_2019_September_Room 82 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2019_September_Room 82 M.pdfRadiumhosp_2019_September_Room 82 M.pdfpdf181970
Radiumhosp_2019_September_Room 88 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2019_September_Room 88 M.pdfRadiumhosp_2019_September_Room 88 M.pdfpdf182072
Radiumhosp_2019_September_Room 90 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2019_September_Room 90 M.pdfRadiumhosp_2019_September_Room 90 M.pdfpdf182072
Radiumhosp_2019_September_Room 92 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2019_September_Room 92 M.pdfRadiumhosp_2019_September_Room 92 M.pdfpdf182072
Radiumhosp_2019_September_Room 94 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2019_September_Room 94 M.pdfRadiumhosp_2019_September_Room 94 M.pdfpdf182072
Radiumhosp_2019_September_Room 96 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2019_September_Room 96 M.pdfRadiumhosp_2019_September_Room 96 M.pdfpdf182072
Radiumhosp_2019_September_Room 98 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2019_September_Room 98 M.pdfRadiumhosp_2019_September_Room 98 M.pdfpdf182072
Radiumhosp_2019_September_Room 100 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2019_September_Room 100 M.pdfRadiumhosp_2019_September_Room 100 M.pdfpdf182077
Radiumhosp_2019_September_complete report M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2019_September_complete report M.pdfRadiumhosp_2019_September_complete report M.pdfpdf182458
Radiumhosp_2019_September_Room 50 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2019_September_Room 50 M.pdfRadiumhosp_2019_September_Room 50 M.pdfpdf181970
Radiumhosp_2019_September_Room 52 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2019_September_Room 52 M.pdfRadiumhosp_2019_September_Room 52 M.pdfpdf181970
Radiumhosp_2019_September_Room 54 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2019_September_Room 54 M.pdfRadiumhosp_2019_September_Room 54 M.pdfpdf181970
Radiumhosp_2019_September_Room 56 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2019_September_Room 56 M.pdfRadiumhosp_2019_September_Room 56 M.pdfpdf181970
Radiumhosp_2019_September_Room 58 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2019_September_Room 58 M.pdfRadiumhosp_2019_September_Room 58 M.pdfpdf181970
Radiumhosp_2020_January_complete report M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2020_January_complete report M.pdfRadiumhosp_2020_January_complete report M.pdfpdf37050
Radiumhosp_2020_January_Room 50 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2020_January_Room 50 M.pdfRadiumhosp_2020_January_Room 50 M.pdfpdf37012
Radiumhosp_2020_January_Room 52 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2020_January_Room 52 M.pdfRadiumhosp_2020_January_Room 52 M.pdfpdf37013
Radiumhosp_2020_January_Room 54 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2020_January_Room 54 M.pdfRadiumhosp_2020_January_Room 54 M.pdfpdf37012
Radiumhosp_2020_January_Room 56 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2020_January_Room 56 M.pdfRadiumhosp_2020_January_Room 56 M.pdfpdf37012
Radiumhosp_2020_January_Room 58 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2020_January_Room 58 M.pdfRadiumhosp_2020_January_Room 58 M.pdfpdf37012
Radiumhosp_2020_January_Room 82 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2020_January_Room 82 M.pdfRadiumhosp_2020_January_Room 82 M.pdfpdf37012
Radiumhosp_2020_January_Room 88 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2020_January_Room 88 M.pdfRadiumhosp_2020_January_Room 88 M.pdfpdf37014
Radiumhosp_2020_January_Room 90 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2020_January_Room 90 M.pdfRadiumhosp_2020_January_Room 90 M.pdfpdf37035
Radiumhosp_2020_January_Room 92 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2020_January_Room 92 M.pdfRadiumhosp_2020_January_Room 92 M.pdfpdf37014
Radiumhosp_2020_January_Room 94 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2020_January_Room 94 M.pdfRadiumhosp_2020_January_Room 94 M.pdfpdf37014
Radiumhosp_2020_January_Room 96 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2020_January_Room 96 M.pdfRadiumhosp_2020_January_Room 96 M.pdfpdf37014
Radiumhosp_2020_January_Room 98 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2020_January_Room 98 M.pdfRadiumhosp_2020_January_Room 98 M.pdfpdf37014
Radiumhosp_2020_January_Room 100 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2020_January_Room 100 M.pdfRadiumhosp_2020_January_Room 100 M.pdfpdf37014
Radiumhosp_2020_May_Room 54 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2020_May_Room 54 M.pdfRadiumhosp_2020_May_Room 54 M.pdfpdf36993
Radiumhosp_2020_May_Room 56 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2020_May_Room 56 M.pdfRadiumhosp_2020_May_Room 56 M.pdfpdf36993
Radiumhosp_2020_May_Room 58 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2020_May_Room 58 M.pdfRadiumhosp_2020_May_Room 58 M.pdfpdf36993
Radiumhosp_2020_May_Room 82 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2020_May_Room 82 M.pdfRadiumhosp_2020_May_Room 82 M.pdfpdf37036
Radiumhosp_2020_May_Room 88 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2020_May_Room 88 M.pdfRadiumhosp_2020_May_Room 88 M.pdfpdf36993
Radiumhosp_2020_May_Room 90 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2020_May_Room 90 M.pdfRadiumhosp_2020_May_Room 90 M.pdfpdf37014
Radiumhosp_2020_May_Room 92 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2020_May_Room 92 M.pdfRadiumhosp_2020_May_Room 92 M.pdfpdf36993
Radiumhosp_2020_May_Room 94 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2020_May_Room 94 M.pdfRadiumhosp_2020_May_Room 94 M.pdfpdf36993
Radiumhosp_2020_May_Room 96 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2020_May_Room 96 M.pdfRadiumhosp_2020_May_Room 96 M.pdfpdf36991
Radiumhosp_2020_May_Room 98 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2020_May_Room 98 M.pdfRadiumhosp_2020_May_Room 98 M.pdfpdf36991
Radiumhosp_2020_May_Room 100 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2020_May_Room 100 M.pdfRadiumhosp_2020_May_Room 100 M.pdfpdf36991
Radiumhosp_2020_May_Room 50 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2020_May_Room 50 M.pdfRadiumhosp_2020_May_Room 50 M.pdfpdf36993
Radiumhosp_2020_May_Room 52 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2020_May_Room 52 M.pdfRadiumhosp_2020_May_Room 52 M.pdfpdf36994
Radiumhosp_2020_May_complete report M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2020_May_complete report M.pdfRadiumhosp_2020_May_complete report M.pdfpdf37056

Helserapporter for Rikshospitalet

Rikshosp_2020_Januar_Room 32.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2020_Januar_Room 32.pdfRikshosp_2020_Januar_Room 32.pdfpdf168528
Rikshosp_2020_Januar_Room 33.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2020_Januar_Room 33.pdfRikshosp_2020_Januar_Room 33.pdfpdf180390
Rikshosp_2020_Januar_Room 34.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2020_Januar_Room 34.pdfRikshosp_2020_Januar_Room 34.pdfpdf180398
Rikshosp_2020_Januar_Room 38.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2020_Januar_Room 38.pdfRikshosp_2020_Januar_Room 38.pdfpdf180352
Rikshosp_2020_Januar_Room 39.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2020_Januar_Room 39.pdfRikshosp_2020_Januar_Room 39.pdfpdf180351
Rikshosp_2020_Januar_Room 41.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2020_Januar_Room 41.pdfRikshosp_2020_Januar_Room 41.pdfpdf180376
Rikshosp_2020_Januar_Room 42.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2020_Januar_Room 42.pdfRikshosp_2020_Januar_Room 42.pdfpdf180363
Rikshosp_2020_Januar_Room 43.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2020_Januar_Room 43.pdfRikshosp_2020_Januar_Room 43.pdfpdf180351
Rikshosp_2020_Januar_Room 44.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2020_Januar_Room 44.pdfRikshosp_2020_Januar_Room 44.pdfpdf180491
Rikshosp_2020_Januar_Room 46.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2020_Januar_Room 46.pdfRikshosp_2020_Januar_Room 46.pdfpdf184196
Rikshosp_2020_Januar_Room 47.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2020_Januar_Room 47.pdfRikshosp_2020_Januar_Room 47.pdfpdf180394
Rikshosp_2020_Januar_Room 48.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2020_Januar_Room 48.pdfRikshosp_2020_Januar_Room 48.pdfpdf180491
Rikshosp_2020_Januar_Room 49.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2020_Januar_Room 49.pdfRikshosp_2020_Januar_Room 49.pdfpdf191658
Rikshosp_2020_Januar_Room 51.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2020_Januar_Room 51.pdfRikshosp_2020_Januar_Room 51.pdfpdf180297
Rikshosp_2020_Januar_Room 52.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2020_Januar_Room 52.pdfRikshosp_2020_Januar_Room 52.pdfpdf168798
Rikshosp_2020_Januar_Room 59.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2020_Januar_Room 59.pdfRikshosp_2020_Januar_Room 59.pdfpdf168769
Rikshosp_2019_September_Room 42.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2019_September_Room 42.pdfRikshosp_2019_September_Room 42.pdfpdf154717
Rikshosp_2019_September_Room 43.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2019_September_Room 43.pdfRikshosp_2019_September_Room 43.pdfpdf154698
Rikshosp_2019_September_Room 44.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2019_September_Room 44.pdfRikshosp_2019_September_Room 44.pdfpdf154797
Rikshosp_2019_September_Room 46.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2019_September_Room 46.pdfRikshosp_2019_September_Room 46.pdfpdf154725
Rikshosp_2019_September_Room 47.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2019_September_Room 47.pdfRikshosp_2019_September_Room 47.pdfpdf154721
Rikshosp_2019_September_Room 48.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2019_September_Room 48.pdfRikshosp_2019_September_Room 48.pdfpdf154801
Rikshosp_2019_September_Room 49.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2019_September_Room 49.pdfRikshosp_2019_September_Room 49.pdfpdf162157
Rikshosp_2019_September_Room 51.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2019_September_Room 51.pdfRikshosp_2019_September_Room 51.pdfpdf154653
Rikshosp_2019_September_Room 52.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2019_September_Room 52.pdfRikshosp_2019_September_Room 52.pdfpdf150815
Rikshosp_2019_September_Room 59.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2019_September_Room 59.pdfRikshosp_2019_September_Room 59.pdfpdf150807
Rikshosp_2019_September_MDU.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2019_September_MDU.pdfRikshosp_2019_September_MDU.pdfpdf172776
Rikshosp_2019_September_Room 32.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2019_September_Room 32.pdfRikshosp_2019_September_Room 32.pdfpdf144569
Rikshosp_2019_September_Room 33.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2019_September_Room 33.pdfRikshosp_2019_September_Room 33.pdfpdf154717
Rikshosp_2019_September_Room 34.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2019_September_Room 34.pdfRikshosp_2019_September_Room 34.pdfpdf154725
Rikshosp_2019_September_Room 38.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2019_September_Room 38.pdfRikshosp_2019_September_Room 38.pdfpdf154693
Rikshosp_2019_September_Room 39.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2019_September_Room 39.pdfRikshosp_2019_September_Room 39.pdfpdf154702
Rikshosp_2019_September_Room 41.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2019_September_Room 41.pdfRikshosp_2019_September_Room 41.pdfpdf154710
Rikshosp_2020_Januar_MDU.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2020_Januar_MDU.pdfRikshosp_2020_Januar_MDU.pdfpdf202267
Rikshosp_2020_May_Room 38.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2020_May_Room 38.pdfRikshosp_2020_May_Room 38.pdfpdf180353
Rikshosp_2020_May_Room 39.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2020_May_Room 39.pdfRikshosp_2020_May_Room 39.pdfpdf180352
Rikshosp_2020_May_Room 41.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2020_May_Room 41.pdfRikshosp_2020_May_Room 41.pdfpdf180787
Rikshosp_2020_May_Room 42.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2020_May_Room 42.pdfRikshosp_2020_May_Room 42.pdfpdf180364
Rikshosp_2020_May_Room 44.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2020_May_Room 44.pdfRikshosp_2020_May_Room 44.pdfpdf180470
Rikshosp_2020_May_Room 46.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2020_May_Room 46.pdfRikshosp_2020_May_Room 46.pdfpdf184201
Rikshosp_2020_May_Room 47.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2020_May_Room 47.pdfRikshosp_2020_May_Room 47.pdfpdf180395
Rikshosp_2020_May_Room 48.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2020_May_Room 48.pdfRikshosp_2020_May_Room 48.pdfpdf180488
Rikshosp_2020_May_Room 49.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2020_May_Room 49.pdfRikshosp_2020_May_Room 49.pdfpdf191673
Rikshosp_2020_May_Room 51.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2020_May_Room 51.pdfRikshosp_2020_May_Room 51.pdfpdf180302
Rikshosp_2020_May_Room 52.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2020_May_Room 52.pdfRikshosp_2020_May_Room 52.pdfpdf168799
Rikshosp_2020_May_Room 59.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2020_May_Room 59.pdfRikshosp_2020_May_Room 59.pdfpdf168795
Rikshosp_2020_May_MDU.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2020_May_MDU.pdfRikshosp_2020_May_MDU.pdfpdf202447
Rikshosp_2020_May_Room 32.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2020_May_Room 32.pdfRikshosp_2020_May_Room 32.pdfpdf168556
Rikshosp_2020_May_Room 33.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2020_May_Room 33.pdfRikshosp_2020_May_Room 33.pdfpdf180391
Rikshosp_2020_May_Room 34.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2020_May_Room 34.pdfRikshosp_2020_May_Room 34.pdfpdf180399

 

Helserapporter for Ullevål

Ullevål_2019_September_Room_6_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2019_September_Room_6_M.pdfUllevål_2019_September_Room_6_M.pdfpdf35610
Ullevål_2019_September_Room_7_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2019_September_Room_7_M.pdfUllevål_2019_September_Room_7_M.pdfpdf35608
Ullevål_2019_September_Room_8_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2019_September_Room_8_M.pdfUllevål_2019_September_Room_8_M.pdfpdf35608
Ullevål_2019_September_Room_9_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2019_September_Room_9_M.pdfUllevål_2019_September_Room_9_M.pdfpdf35614
Ullevål_2019_September_Room_completereport_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2019_September_Room_completereport_M.pdfUllevål_2019_September_Room_completereport_M.pdfpdf35638
Ullevål_2019_September_Room_completereport_R.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2019_September_Room_completereport_R.pdfUllevål_2019_September_Room_completereport_R.pdfpdf35540
Ullevål_2019_September_Room_1_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2019_September_Room_1_M.pdfUllevål_2019_September_Room_1_M.pdfpdf35590
Ullevål_2019_September_Room_2_R.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2019_September_Room_2_R.pdfUllevål_2019_September_Room_2_R.pdfpdf35531
Ullevål_2019_September_Room_3_R.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2019_September_Room_3_R.pdfUllevål_2019_September_Room_3_R.pdfpdf33924
Ullevål_2019_September_Room_4_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2019_September_Room_4_M.pdfUllevål_2019_September_Room_4_M.pdfpdf35590
Ullevål_2019_September_Room_5_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2019_September_Room_5_M.pdfUllevål_2019_September_Room_5_M.pdfpdf35608
Ullevål_2020_January _completereport_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2020_January _completereport_M.pdfUllevål_2020_January _completereport_M.pdfpdf36780
Ullevål_2020_January _completereport_R.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2020_January _completereport_R.pdfUllevål_2020_January _completereport_R.pdfpdf36376
Ullevål_2020_January_Room_1_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2020_January_Room_1_M.pdfUllevål_2020_January_Room_1_M.pdfpdf36771
Ullevål_2020_January_Room_2_R.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2020_January_Room_2_R.pdfUllevål_2020_January_Room_2_R.pdfpdf36377
Ullevål_2020_January_Room_4_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2020_January_Room_4_M.pdfUllevål_2020_January_Room_4_M.pdfpdf36765
Ullevål_2020_January_Room_5_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2020_January_Room_5_M.pdfUllevål_2020_January_Room_5_M.pdfpdf36770
Ullevål_2020_January_Room_6_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2020_January_Room_6_M.pdfUllevål_2020_January_Room_6_M.pdfpdf36772
Ullevål_2020_January_Room_7_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2020_January_Room_7_M.pdfUllevål_2020_January_Room_7_M.pdfpdf36772
Ullevål_2020_January_Room_8_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2020_January_Room_8_M.pdfUllevål_2020_January_Room_8_M.pdfpdf36768
Ullevål_2020_January_Room_9_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2020_January_Room_9_M.pdfUllevål_2020_January_Room_9_M.pdfpdf36769
Ullevål_2020_May_Room_7.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2020_May_Room_7.pdfUllevål_2020_May_Room_7.pdfpdf36826
Ullevål_2020_May_Room_8.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2020_May_Room_8.pdfUllevål_2020_May_Room_8.pdfpdf36897
Ullevål_2020_May_Room_9.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2020_May_Room_9.pdfUllevål_2020_May_Room_9.pdfpdf36824
Ullevål_2020_May_Room_1.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2020_May_Room_1.pdfUllevål_2020_May_Room_1.pdfpdf36826
Ullevål_2020_May_Room_2.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2020_May_Room_2.pdfUllevål_2020_May_Room_2.pdfpdf36427
Ullevål_2020_May_Room_4.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2020_May_Room_4.pdfUllevål_2020_May_Room_4.pdfpdf36823
Ullevål_2020_May_Room_5.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2020_May_Room_5.pdfUllevål_2020_May_Room_5.pdfpdf36826
Ullevål_2020_May_Room_6.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2020_May_Room_6.pdfUllevål_2020_May_Room_6.pdfpdf36831
Ullevål_2020_May_completereport_R.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2020_May_completereport_R.pdfUllevål_2020_May_completereport_R.pdfpdf36437
Ullevål_2020_May_completereport_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2020_May_completereport_M.pdfUllevål_2020_May_completereport_M.pdfpdf36831

 

 

Fant du det du lette etter?