KPM Radiumhospitalet

Komparativ Medisin, seksjon Radiumhospitalet, holder til i nye lokaler i Forskningsbygget. Avdelingen er spesialisert; her foregår det hovedsakelig kreftforskning på mus.

Seksjonen ledes av veterinær Lena Kjempengren.

Lena Kjempengren

Hun kan treffes på mail: lkj@rr-research.no, eller tlf. 22 78 12 76
Seksjonen kan også nås på tlf. 22 78 12 81.

Informasjon til forskere


Siste nytt


Skjemaer

Skjema for dyrebestilling.docx

Info om prosjektmøte.docx

Rutiner for klinisk observasjon av dyrene.pdf

Brukerveiledning ( User manual )


User manual Comparative medicine Radiumhospitalet v2.pdf (27.08.18)

Vedlegg til brukerveiledningen

1. FOTS veiledning KPM.pdf

1. FOTS user's guide KPM.pdf

2. Adgangskontroll (SOP id 104434)

3. Karantene (SOP id 104431)

4. Påkledning og personlig hygiene-Radiumhospitalet (SOP id 98017)

5. Bruk av kjemikalier i forsøk (SOP id 104439)

6. Helseundersøkelse av ansatte som arbeider med forsøksdyr (SOP id 77638)

7. Bestilling og import av dyr fra godkjent kommersiell leverandør (SOP 104452)

8. Bestilling og import av dyr fra andre kilder enn godkjente kommersielle leverandører (SOP id 102586)

9. Skjema for intern dyretransport KPM.pdf

10. Bestilling av forsøksdyr.docx

11. Øremerkingsplansje.pdf

12. Info om prosjektmøte KPM Radiumhospitalet.pdf

13. Agreement for the use of CPM-Radiumhospitalet (form)

14. Burkort og merking av bur-Radiumhospitalet (SOP id 119928)

15. Cytostatika, tilbereding og bruk-Radiumhospitalet (SOP id 10014)

16. Radioaktive isotoper, arbeid med- Radiumhospitalet (SOP id 33367)

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.