KPM Radiumhospitalet

​Komparativ Medisin, seksjon Radiumhospitalet, holder til i nye lokaler i Forskningsbygget. Avdelingen er spesialisert; her foregår det utelukkende kreftforskning på mus og rotter.

Dyr som skal anvendes i forskning avles hovedsakelig lokalt, ettersom man i stor grad benytter dyr som er nakne, immundefekte og svært mottagelige for infeksjoner. KPM har stort fokus på å hindre slike infeksjoner, bl.a. ved å unngå transport av dyrene og ved å opprettholde en høy hygienisk standard på avdelingen.

Under optimale miljøbetingelser er immundefekte dyr friske og svært godt egnet til nettopp kreftforskning.

Avdelingen ledes av veterinær Lena Kjempengren

Hun kan treffes på mail: lenak@rr-research.no eller tlf 22 78 12 76

Avdelingen kan også nåes på tlf 22 78 12 81

Informasjon til forskere: