HELSENORGE

KPM Radiumhospitalet

Komparativ Medisin, seksjon Radiumhospitalet, holder til i nye lokaler i Forskningsbygget. Avdelingen er spesialisert; her foregår det hovedsakelig kreftforskning på mus.

Seksjonen ledes av veterinær Lena Kjempengren.

Lena Kjempengren

(Foto: Per Marius Didriksen)

Lena kan treffes på mail: lkj@ous-hf.no  eller tlf. 22 78 12 76
Seksjonen kan også nås på tlf. 22 78 12 81.

Informasjon til forskere


 

Brukerveiledning (User manual)

User manual Comparative medicine Radiumhospitalet

Brukerveiledningen er publisert i OUS eHåndbok


 

Vedlegg til brukerveiledningen

1. Project meeting KPM-Rad
2. Animal ordering form KPM-Rad
3. Risikovurdering HMS Biologiske faktorer KPM
3. Risk assessment HSE Biological factors KPM
4. Husbandry and environmental parameters KPM-Rad
5. Skjema for intern dyretransport KPM

Relevante eHåndboksdokumenter

 

Analgesia protocols for rodents

Arbeid med genmodifiserte organismer (GMO) ved Komparativ medisin

Aseptisk kirurgi- hårfjerning, desinfeksjon, væskebehandling og lukking av hud

Bestilling og import av dyr fra andre kilder enn godkjente kommersielle leverandører

Bestilling og import av dyr fra godkjent kommersiell leverandør

Bruk av kjemikalier i forsøk - Komparativ medisin

Eksport av gnagere

Gassanestesi - Radiumhospitalet

Helseundersøkelse av ansatte som arbeider med forsøksdyr

Import og in vivo bruk av biologisk materiale

Karantene, personale/brukere

Omvisning og opplæring av nye brukere - Radiumhospitalet

Prosedyre for oppfølging av bittskade

Påkledning og personlig hygiene - Radiumhospitalet 

Fant du det du lette etter?