KPM Radiumhospitalet

Komparativ Medisin, seksjon Radiumhospitalet, holder til i nye lokaler i Forskningsbygget. Avdelingen er spesialisert; her foregår det hovedsakelig kreftforskning på mus.

Seksjonen ledes av veterinær Lena Kjempengren.

Lena Kjempengren

Hun kan treffes på mail: lkj@rr-research.no, eller tlf. 22 78 12 76
Seksjonen kan også nås på tlf. 22 78 12 81.

Informasjon til forskere


Siste nytt

16.05.2019
Frister for dyrebestilling sommer 2019

Skjemaer

  
Skjema for dyrebestilling KPM Rad 2018.docx

Info om prosjektmøte.pdf

Rutiner for klinisk observasjon av dyrene.pdf

In vitro søknadsskjema KPM

Risikovurdering HMS og biologiske faktorer (skjema)

Risk assessment HSE and biological factors (form)

Brukerveiledning

User manual Comparative medicine Radiumhospitalet v6.pdf (31.01.19)


Vedlegg til brukerveiledningen


1. FOTS veiledning/user's guide KPM (link)
6. Helseundersøkelse av ansatte som arbeider med forsøksdyr (SOP id 77638)17. Import og in vivo bruk av biologisk materiale (SOP id 114241)

18. Risikovurdering HMS og biologiske faktorer KPM (skjema)

18. Risk assessment HSE and biological factors KPM (form)

19. Arbeid med genmodifiserte organismer (GMO) ved Komparativ medisin (SOP id 34991)Fant du det du lette etter?