HELSENORGE

KPM Rikshospitalet

Vi tilbyr oppstalling av mus, rotter, kaniner og store dyr. Avdelingen holder kurs for forskere flere ganger i året og vi tilbyr et bredt utvalg av tjenester.

Det drives avl av mange stammer ved avdelingen.

Det finnes også en egen infeksjonsavdeling her hvor det kan jobbes med infeksiøse agens.

Seksjonen ledes av Marianne Aannestad

Foto Marianne 

(Foto: Øystein Horgmo)

Marianne kan treffes på e-post johama@ous-hf.no og telefon 23 07 31 46 (50).

Avdelingens resepsjon kan nåes på tlf 23 07 31 73.

 

Informasjon til forskere

   
 

Brukerveiledning (User manual)


 

User manual Comparative medicine Rikshospitalet

Brukerveiledningen er publisert i OUS eHåndbok

Vedlegg til brukerveiledningen


 

1. Project meeting KPM-RH
2. Ordering form large animals (pdf)(word)
3. Risikovurdering HMS Biologiske faktorer KPM
3. Risk assessment HSE Biological factors KPM
4. Chart for color tags
5. Husbandry and environmental parameters KPM-RH
6. Skjema for intern dyretransport KPM

Relevante eHåndboksdokumenter


 

Arbeid med GMO ved KPM
Aseptisk kirurgi
Bestilling og import fra andre kilder enn godkjente kommersielle leverandører 
Bestilling og import av dyr fra godkjent kommersiell leverandør
Bruk av flytende nitrogen - Rikshospitalet
Bruk av kjemikalier i forsøk - Komparativ medisin
Eksport av gnagere
Gassanestesi på gnagere
Helseundersøkelse av ansatte som arbeider med forsøksdyr
Import og in vivo bruk av biologisk materiale
Karantene personale/brukere
Omvisning og opplæring av nye brukere - Rikshospitalet
Oppstalling og stell av gris
Prosedyre for oppfølging av bittskade
Påkledning og personlig hygiene- Rikshospitalet
Recommended surgical analgesia protocols for rodents

Fant du det du lette etter?