KPM Ullevål

Seksjonen tilbyr oppstalling av mus og rotter.

Seksjonen ledes av Marianne Aannestad
Lindy E. Høyum

Hun kan treffes på e-post johama@ous-hf.no eller tlf. 22 11 89 04
Seksjonen kan nås på tlf. 23 01 68 38

Informasjon til forskere

Skjemaer

Risikovurdering HMS og biologiske faktorer KPM

Risk assessment HSE and biological factors KPM

Skjema for intern dyretransport KPM (nytt skjema november 2018)

Brukerveiledning (User manual)

 

User manual Comparative medicine Ullevål v9.pdf

Vedlegg til brukerveiledningen


 

1. FOTS veiledning/user's guide KPM (link)

2. Adgangskontroll ved Komparativ medisin (SOP id 104434)

3. Karantene, personale/brukere (SOP id 104431)

4. Påkledning og personlig hygiene-Ullevål (SOP 98057)

5. Bruk av kjemikalier i forsøk (SOP 104439)

6. Helseundersøkelse av ansatte som arbeider med forsøksdyr (SOP id 77638)

7. Bestilling og import av dyr fra godkjent kommersiell leverandør (SOP id 104452)

8. Bestilling og import av dyr fra andre kilder enn godkjente kommersielle leverandører (SOP 102586)

9. Skjema for intern dyretransport KPM

10. Øremerkingsplansje KPM Ullevål.pdf

11. Mal prosjektmøte KPM Ullevål.pdf

12. Agreement for the use of Comparative medicine Ullevål (form)

13. Transport av dyr fra KPM Ullevål til IEMF (SOP id 121688)

14. Burkort (minimum info og fargekoder)-Ullevål (SOP id 114236)

15. Husbandry and environmental parameters (pdf)

16. Import og in vivo bruk av biologisk materiale (SOP 114241)

17. Risikovurdering HMS og biologiske faktorer KPM (skjema)

17. Risk assessment HSE and biological factors KPM (form)

18. Arbeid med genmodifiserte organismer (gmo) ved KPM (SOP id 34991)

19. Bruk av CO2 til avliving av gnagere (SOP id 132099)

20. Forberedelse av forsøksdyr for aseptisk kirurgi (SOP id 138035)

21. Gassanestesi av gnagere (SOP id 132976)

22. Recommended surgical analgesia protocols for rodents (SOP id 134760)

23. Prosedyre for oppfølging av bittskade (SOP id 138259)

24. Registrering av nye brukere (skjema)

25. Eksport av gnagere ( SOP id 135842)

Fant du det du lette etter?