KPM Ullevål

Avdelingen tilbyr oppstalling av mus og rotter.

 Avdelingen ledes av veterinær Gro Furset Flatekval. Hun kan treffes på e-post
grofu@rr-research.no eller tlf. 22 11 89 04. Avdelingen kan nås på tlf. 23 01 68 38.

Informasjon til forskere

Siste nytt

Forsøk godkjent før 1. juli 2015 krever ny godkjenning eller forlengelse av godkjenning innen 1 januar 2018. Gjelder kun søknader godkjent før 1 juli 2015. Siste frist for innsending av ny søknad er 15/10-17. Se vedlegg.

Ny godkjenning fra 01.01.18.pdf

Skjemaer

Bestilling av forsøksdyr til Komparativ Medisin Ullevål.docx

Risikovurdering HMS KPM.docx

Skjema for intern dyretransport KPM versjon 110817.docx


Brukerveiledning

Brukerveiledning KPM US aug 2017.pdf