KPM Ullevål

Seksjonen tilbyr oppstalling av mus og rotter.

Seksjonen ledes av Lindy Eliassen Høyum
Lindy E. Høyum

Hun kan treffes på e-post lindta@ous-hf.no eller tlf. 22 11 89 04.
Seksjonen kan nås på tlf. 23 01 68 38.

Informasjon til forskere

Siste nytt


16.05.2019
Frister dyrebestilling sommer 2019

Skjemaer

Bestilling av forsøksdyr til Komparativ Medisin Ullevål.docx

Risikovurdering HMS og biologiske faktorer KPM

Risk assessment HSE and biological factors KPM

Skjema for intern dyretransport KPM (nytt skjema november 2018)

In vitro søknadsskjema KPM.docx

Brukerveiledning (User manual)


User manual Comparative medicine Ullevål v7.pdf 26.07.19

Vedlegg til brukerveiledningen


1. FOTS veiledning/user's guide KPM (link)

2. Adgangskontroll ved Komparativ medisin (SOP id 104434)

3. Karantene, personale/brukere (SOP id 104431)

4. Påkledning og personlig hygiene-Ullevål (SOP 98057)

5. Bruk av kjemialier i forsøk (SOP 104439)

6. Helseundersøkelse av ansatte som arbeider med forsøksdyr (SOP id 77638)

7. Bestilling og import av dyr fra godkjent kommersiell leverandør (SOP id 104452)

8. Bestilling og import av dyr fra andre kilder enn godkjente kommersielle leverandører (SOP 102586)

9. Skjema for intern dyretransport KPM

10. Bestilling av forsøksdyr (skjema)

11. Øremerkingsplansje KPM Ullevål.pdf

12. Mal prosjektmøte KPM Ullevål.pdf

13. Agreement for the use of Comparative medicine Ullevål (form).pdf

14. Transport av dyr fra KPM Ullevål til IEMF (SOP id 121688)

15. Burkort (minimum info og fargekoder)-Ullevål (SOP id 114236)

16. Husbandry and environmental parameters (pdf)

17. Import og in vivo bruk av biologisk materiale (SOP 114241)

18. Risikovurdering HMS og biologiske faktorer KPM (skjema)

18. Risk assessment HSE and biological factors KPM (form)

19. Arbeid med genmodifiserte organismer (gmo) ved KPM (SOP id 34991)

20. Bruk av CO2 til avliving av gnagere (SOP id 132099)

21. Gassanestesi av gnagere (SOP id 132976)

Fant du det du lette etter?