KPM Ullevål

Avdelingen tilbyr oppstalling av mus og rotter.

 Avdelingen ledes av veterinær Gro Furset Flatekval. Hun kan treffes på e-post
grofu@rr-research.no eller tlf. 22 11 89 04. Avdelingen kan nås på tlf. 23 01 68 38.

Informasjon til forskere

Siste nytt

Forsøk godkjent før 1. juli 2015 krever ny godkjenning eller forlengelse av godkjenning innen 1 januar 2018. Gjelder kun søknader godkjent før 1 juli 2015. Siste frist for innsending av ny søknad er 15/10-17. Se vedlegg.

Ny godkjenning fra 01.01.18.pdf

Skjemaer

Bestilling av forsøksdyr til Komparativ Medisin Ullevål.docx

Risikovurdering HMS KPM.docx

Skjema for intern dyretransport KPM versjon 110817.docx


Brukerveiledning

Brukerveiledning KPM US aug 2017.pdf

Vedlegg til brukerveiledningen

1. FOTS veiledning KPM.pdf

1. FOTS guidance KPM.pdf

2. Adgangskontroll

3. Karantene

4. Påkledning og personlig hygiene-Ullevål

5. Bruk av helsefarlige stoffer i forsøk

6. Helseundersøkelse av ansatte som arbeider med forsøksdyr

7. Bestilling og import av dyr fra godkjent kommersiell leverandør

8. Bestilling og import av dyr fra andre kilder enn godkjente kommersielle leverandører

9. Skjema for intern dyretransport KPM.pdf

10. Bestilling av forsøksdyr.docx

11. Øremerkingsplansje KPM Ullevål.pdf

12. Mal prosjektmøte KPM Ullevål.pdf

13. Avtale for bruk av seksjon for Komparativ medisin Ullevål.pdf

14. Transport av dyr fra KPM Ullevål til IEMF.pdf

15. Burkort (minimum info og fargekoder)- Ullevål