Kurs i forskerinitierte kliniske studier

Fra idé til publikasjon

 

Dette kurset gir en praktisk rettet innføring i planlegging, gjennomføring og avslutning av kliniske studier med akademisk sponsor, dvs. der sykehus eller andre ikke-kommersielle foretak har det overordnede ansvaret. Kurset henvender seg spesielt til forskere som skal ha ansvar for kliniske studier, men kan også være nyttig for andre som er involvert i klinisk forskning.

Målet med kurset er å:

  • Øke forståelsen for hvilke ressurser og kvalifikasjoner som kreves
  • Øke forståelsen for roller og ansvar i en klinisk studie
  • Dele kunnskap om hva man må tenke på i de ulike fasene av en klinisk studie

Det forutsettes at deltakerne har kjennskap til Good Clinical Practice (GCP) og tilhørende terminologi. Det er en fordel å ha tatt GCP-kurs.

Nytt kurs vil bli arrangert høsten 2020!

Kontaktpersoner: Ellen Johnsen og Bjørn Solvang

Fant du det du lette etter?