Oppfriskningskurs i Good Clinical Practice (GCP)

Oppfriskningskurs i GCP arrangeres 19. oktober 2017.

Påmeldingsfristen er 12. oktober 2017.

Neste kurs blir 19. april 2018.

Trykk for påmelding her.

​​Målgruppe: Forskere, studiesykepleiere og annet studiepersonell som initierer og deltar i planlegging og gjennomføring av ikke-kommersielle legemiddelstudier.

Sted: Store Auditorium, Rikshospitalet

Kursets varighet:  3 timer. Fra kl. 12-15.

Pris: NOK 300,-

Krav: Må ha gjennomført grunnleggende kurs i GCP (f.eks. vårt 6-timers introduksjonskurs) og ha erfaring fra deltagelse i kliniske legemiddelutprøvinger.

Påmeldingsskjema som mangler faktureringsopplysninger / kostnadssted blir ikke registrert.

Ansvarlig for kurset: Martha Colban og Birgitte Lid Adamsen
Vi svarer på spørsmål du måtte ha angående kurset på telefon 416 41 068 eller e-post GCP-kurs@ous-hf.no med oppfriskning som emne.

Kursinnhold:
Formålet med kurset er å gi deg som deltaker kunnskap om GCP i henhold til ICH-GCP og gjeldende lovverk samt gi kunnskap som er av interesse for deg. Kurset legger opp til aktiv deltagelse.

Kurset vil belyse:

  • Nytt fra myndigheter
  • GCP og lovverk
  • Samtykkeprosess
  • Journalføring
  • Risikovurdering av en studie
  • Arkivering
  • Datahåndtering
  • Avansert legemiddelbehandling (dvs. legemidler basert på somatisk celleterapi, genterapi eller vevsterapi)

Har du noen spørsmål vedrørende kliniske legemiddelstudier så send de inn på e-post til oss, gjør dette gjerne i forbindelse med påmeldingen. Spørsmålene besvares på kurset.