Oslo senter for biostatistikk og epidemiologi (OCBE)

Seksjonen er en del av den regionale forskningsstøtten i Helse Sør-Øst. Vi yter bistand innen klinisk forskningsmetodikk inkl. statistisk og epidemiologisk metode i alle deler av forskningsprosessen, og vi arrangerer kurs. Vi gir også bistand innen helseøkonomi/helsetjenesteforskning.

Forskningsveiledning 

Vi tilbyr gratis forskningsveiledning innen:

  • Valg av design og metode
  • Statistiske og epidemiologiske analysemetoder
  • Helseøkonomisk evaluering

Veiledningstid avtales alltid på forhånd. Normalt avsettes en time til første møte, deretter kan vi ha oppfølgingsmøter avhengig av behov.
Benytt kontaktskjema for bestilling av veiledningstime.

Prosjektdeltakelse

Senterets ansatte kan inngå som aktive deltakere i prosjekter og utføre analysearbeid og dokumentasjon av resultater. I noen doktorgrads-prosjekter er vi hovedveileder eller metodologisk biveileder. For å få til en god studie er tidligst mulig profesjonell veiledning ofte avgjørende.

Undervisning/Kurs

Vi holder årlige kurs i klinisk forskningsmetodikk (i november/desember) og har som mål å lære bort prinsipper for kunnskapsbasert medisinsk og helsefaglig forskningsmetodikk. Dette innebærer at vi gir undervisning i design i forhold til ulike forskningshypoteser, strategi, viktigheten av intern validitet i studier (seleksjonsskjevhet, konfundering og informasjonsskjevhet) og statistiske og epidemiologiske metoder.

Vi gir opplæring i basale prinsipper ved hypotesetesting og innføring i statistiske analysemetoder, samt en innføring i helseøkonomisk evaluering. Kursene er tilpasset aktive forskere og stipendiater ved Oslo universitetssykehus HF og i Helse Sør-Øst.

Årets forskningsmetodekurs holdes 29. november 2016, kl. 09:00 - 15:00 (grønt aud, Rikshospitalet)

Kurs og workshop innen helseøkonomi

Vi kan også tilby små seminar innen helseøkonomisk evaluering. Seminarene kan arrangeres eksternt eller internt på det enkelte sykehus, vi tilpasser det som best passer for dere.

Hvert år (i november) arrangerer vi en workshop med helseøkonomisk evaluering som tema. Workshopen er ment å være et møtested for forskere i Helse Sør-Øst med interesse for helseøkonomisk evaluering.

Besøksadresse: Sogn Arena, Klaus Torgårdsvei 3, 0372 Oslo (inngang A, 3. etg.)

Webpages in English
Regional Research Support (HSØ)
OCBE - Oslo University Hospital
OCBE - University of Oslo
OCBE - Health Economics

Ansatte
Kontaktinformasjon

Kontaktskjema
Veiledning innen biostatistikk og epidemiologi
Veiledning innen helseøkonomisk evalueringFant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.