Prosjektgjennomføring ved OUS

Oslo universitetssykehus HF (OUS) har ansvaret for at alle prosjekter i regi av sykehuset planlegges, gjennomføres og avsluttes i tråd med lovpålagte krav og anerkjente prinsipper for god vitenskapelig praksis.

​Her finner du mer informasjon om rutiner og retningsliner for:

Ekstern finansiering

Intern kvalitetssikring


Klinisk utprøving av legemidler


Klinisk utprøving av medisinsk teknisk utstyr

Andre intervensjoner

Lenke til andre intervensjoner


Kvalitetsstudier


Medisinsk og helsefaglig forskning

Oppdragsforskning


Samarbeidsavtaler

Registrering av studier i ClinicalTrials.gov og helsenorge.no


Opprette forskningsbiobank

Nyttige lenker

Styrende dokumenter

Her finner du de styrende dokumentene for forskningen ved Oslo universitetssykehus.

Roller og ansvar

Her finner du en oversikt over roller og ansvar i forskningen ved Oslo universitetssykehus.
Lenke til Roller og ansvar

Oversikt over regelverket

Her finner du de lover og forskrifter som regulerer forskningen ved Oslo universitetssykehus. 
Lenke til Regelverk

Definisjoner og forkortelser

Her finner du en oversikt over nyttige begreper brukt i forskningen ved Oslo universitetssykehus.

Se under for samlinger av ord, uttrykk, definisjoner og forkortelser som blir brukt i ulike typer forskningsprosjekter.

Definisjoner - Medisinsk og helsefaglig forskning
Definisjoner - Kliniske studier
Ord og uttrykk i EU prosjekter