Prosjektgjennomføring ved OUS

Oslo universitetssykehus HF (OUS) har ansvaret for at alle prosjekter i regi av sykehuset planlegges, gjennomføres og avsluttes i tråd med lovpålagte krav og anerkjente prinsipper for god vitenskapelig praksis.

​Her finner du mer informasjon om rutiner og retningsliner for:

Ekstern finansiering

Lenke til Ekstern finansiering

Intern kvalitetssikring

Lenke til Forskning og kvalitetssikring

Klinisk utprøving av legemidler

Lenke til Klinisk utprøving av legemidler


Klinisk utprøving av medisinsk teknisk utstyr

Lenke til Klinisk utprøving av medisinsk teknisk utstyr

Kvalitetsstudier

Lenke til Kvalitetsstudier

Medisinsk og helsefaglig forskning

Lenke til Medisinsk og helsefaglig forskning

Lenke til registrering av Cristin-ID hos REK

Oppdragsforskning

Lenke til Oppdragsforskning

Samarbeidsavtaler

Lenke til Samarbeidsavtaler

Registrering av studier i ClinicalTrials.gov og helsenorge.no

Lenke til ClinicalTrials.gov og helsenorge.no

Opprette forskningsbiobank

Lenke til etablering av forskningsbiobank

Nyttige lenker

Styrende dokumenter

Her finner du de styrende dokumentene for forskningen ved Oslo universitetssykehus.
Lenke til e-Håndbok - Forskning, innovasjon og utdanning

Roller og ansvar

Her finner du en oversikt over roller og ansvar i forskningen ved Oslo universitetssykehus.
Lenke til Roller og ansvar

Oversikt over regelverket

Her finner du de lover og forskrifter som regulerer forskningen ved Oslo universitetssykehus. 
Lenke til Regelverk

Definisjoner og forkortelser

Her finner du en oversikt over nyttige begreper brukt i forskningen ved Oslo universitetssykehus.

Se under for samlinger av ord, uttrykk, definisjoner og forkortelser som blir brukt i ulike typer forskningsprosjekter.

Definisjoner - Medisinsk og helsefaglig forskning
Definisjoner - Kliniske studier
Ord og uttrykk i EU prosjekter