Datahåndtering

Kvalitetssikring - Kliniske studier

Overordnet mål med datahåndtering er å opparbeide en database som speiler protokollen på en god måte, og inneholder data som tilfredsstiller studiespesifikke kvalitetskrav. Pasientskjema bør designes på en intuitiv måte, slik at det blir enkelt å samle inn ønskede data. Databasen skal inneholde data som er tilpasset sitt formål og er lett anvendelige i videre rapportering.

Datahåndtering i en klinisk studie er kontinuerlig prosess som starter med protokoll og slutter ved presentasjon av resultatene.

Vi tilbyr hjelp innen datahåndtering. Dette inkluderer:

  • Oppsett av pasientskjema (CRF) og database (Viedoc™)
  • Bestilling og testing av randomiseringsløsning
  • Validering (sjekking) av data
  • Sentral monitorering
  • Koding av medisinske termer
  • Nedlasting av data underveis f.eks. for løpende vurdering av sikkerheten i studien
  • Opplegg for innhenting av pasientrapporterte endepunkter

Viedoc™ er en webbasert elektronisk CRF (eCRF). Det må betales for lisens for eCRF og de oppgaver Avdeling forskningsstøtte for kliniske studier utfører.

Viedoc™ tilfredsstiller regulatoriske krav for legemiddelstudier.

Les mer om IT- løsninger for datafangst

Fant du det du lette etter?