Ekstern finansiering

Det finnes en rekke nasjonale og internasjonale finansieringskilder for forskning. Seksjon for Ekstern finansiering og rapportering i avdeling for Administrativ forskerstøtte, Forskningsstøtte, gir råd og veiledning om nasjonal og internasjonal finansiering av forskning!

  • Informasjon om utlysninger og finansieringsmuligheter
  • Gjennomlesning av søknader, råd og tips
  • Hjelp med budsjettering
  • Administrative formaliteter
  • Kontraktsinngåelser, internasjonale kontrakter
  • Informasjon og veiledning i forbindelse med rapportering

Kontakt oss

E-post til seksjon for ekstern finansiering og rapportering: grants@ous-hf.no

Foto av Martin

Martin Sending, seksjonsleder
Tlf: +47 95 22 14 46

Foto av Camilla

Camilla Lien Sandnes, seniorrådgiver
Tlf: +47 93 08 29 76

Foto av Trine-Lise

Trine-Lise Key Grimsrud, spesialrådgiver
Tlf: +47 97 72 83 01

Foto av Asbjørn

Asbjørn Ousland, spesialrådgiver
Tlf: +47 98 29 02 37

Foto av Svein

Svein Arnesen, spesialrådgiver
Tlf: +47 40 21 86 89

Foto av Margrethe

Margrethe Storm, spesialrådgiver, adm.
Mobil: +47 959 12 167


Foto avventes...
Margrethe Lunde, spesialrådgiver
Mobil: +47 906 17 279

Foto av Marielle
Marielle Solberg, prosjektøkonom
Mobil: +47 992 40 517


Foto avventes...
Hanne Korvald, rådgiver, adm.
Mobil: +47 976 86 843

Alle foto: Øystein Horgmo, UiO
Foto av Marielle Solberg: Amalie Huth Hovland, UiO

Utlysninger

Informasjon om åpne utlysninger finnes her.

Utlysning av regionale forskningsmidler for 2018

Helse Sør-Øst RHF utlyser ca. 100 mill. kr. til helseforskning i regionen.

Søknadsfrist er tirsdag 5. september 2017 kl. 16.00.

For 2018 vil det være mulig å søke om forskningsmidler innen følgende søknadskategorier:
Forskningsprosjekter:

Doktorgradsstipend
Postdoktorstipend
Forskerstipend
Karrierestipend
Åpen prosjektstøtte
Utenlandsstipend

Se egen utlysning for regionale forskningsnettverk.

Merk! Nytt av året er at søknader om åpen prosjektstøtte eller karrierestipend ikke lenger kan omgjøres til andre kategorier.

Du kan lese mer om utlysningen her;
https://www.helse-sorost.no/helsefaglig/forskning/forskningsmidler/utlysning-av-regionale-forskningsmidler

Her opplyses det bl.a. om:

Hvem kan søke om forskningsmidler?
Øvre grense for årlig tildelingsbeløp pr. prosjektleder
Begrensning på antall søknader/tildelinger
Krav til de ulike søknadskategoriene
Søknadsskjema og klassifisering av forskningsprosjektet/-tiltaket (eSøknad)
Vurdering av kvalitet og nytteverdi for pasientbehandling
Brukermedvirkning i helseforskning
m.m

Har du spørsmål kan du sende e-post til forskningsmidler@helse-sorost.no

Kurs

Informasjon om kurs som team for ekstern finansiering organiserer finnes her.

FAQ: How to write proposals

Tips til hvordan skrive en god søknad finnes her.

Finansieringskilder

Horizon 2020 
Innovative Medicines Initiative 2
Active and Assisted Living Programme
Joint Programming Initiatives
Prosjektetableringsstøtte
National Institutes of Health
Helse Sør-Øst
Forskningsrådet
Kreftforeningen
Extrastiftelsen
Legater

OUS rutiner for ekstern finansiering

Informasjon om interne rutiner for søknader og gjennomføring av ekstern finansierte prosjekter finnes her.

Fant du det du lette etter?