Gjennomføring

Prosjektleder har ansvaret for gjennomføringen av forskingsprosjektet og at midlene benyttes i overenstemmelse med de betingelser som ligger til grunn for bevilgningen.

​Figur: Skjematisk fremstilling av Prosjektleders ansvar og involverte støttefunksjoner i gjennomføringen av forskningsprosjektet.

Hvordan bruke midlene?

Belastning av kostnader på prosjektet gjøres ved å benytte fullstendig prosjektkontering (kostnadssted, kilde og prosjektnummer) på alle kostnader (personell, varer og tjenester) og inntekter (overføring fra finansieringskilde) til prosjektet. Denne får man fra økonomistab i klinikk etter å ha sendt inn prosjektskjema.

Rapportering til Finansieringskilde

Prosjektleder er ansvarlig for fremdriftsrapporteringen (vitenskapelig og økonomisk) til finansieringskilde. Økonomistab i klinikk er behjelpelig med regnskapsuttrekk til prosjektet i forbindelse med den økonomiske rapporteringen. Ta kontakt med forskningsstøtte for råd og veiledning i forhold til fremdriftsrapporteringen til finansieringskilde.

Krav til timelister

Vær oppmerksom på at noen finansieringskilder (EU og Extrastiftelsen ) krever timelister av alle ansatte som jobber på prosjektet. Mal for timeliste registrering finnes i høyremenyen.

Fant du det du lette etter?