Klinisk utprøving av legemidler

Overordnede forhold

Kliniske legemiddelutprøvinger skal utføres i tråd med Forskrift om klinisk utprøving av legemidler og Helseforskningsloven der forskriften ikke er dekkende.

Styrende dokumenter


Lovverk

Nasjonale prosedyrer (SOP)

De nasjonale prosedyrene for klinisk utprøving av legemidler (LM SOP-er) er utarbeidet for å ivareta obligatoriske krav beskrevet i nasjonale og internasjonale lover, forskrifter og guidelines for god klinisk forskningspraksis (”Good Clinical Practice, GCP).


Eksterne og interne lenker

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskning - REK

Statens legemiddelverk - SLV

Veileder til SLV søknad


Monitorering av kliniske studier

Monitorering er å overvåke fremdriften av en klinisk studie og sikre at den blir gjennomført, dokumentert og rapportert i henhold til protokoll, SOP-er, GCP og regulatoriske krav.

Les mer om monitorering


Fant du det du lette etter?