Gjennomføring av forskningsprosjekter

Prosjektleder kan ikke starte opp et prosjekt, rekruttere forskningsdeltakere eller samle inn forskningsdata før prosjektet er forankret i klinikk/avdeling og nødvendig godkjenninger er innhentet i henhold til Forskningsprosedyren.

​Behandling av forskningsdata

Behandling (innsamling, bruk, lagring og utlevering) av forskningsdata skal skje i henhold til REK-godkjenning og interne retningslinjer ved Oslo universitetssykehus: Se forskning og personvern

Prosjektleder har et selvstendig ansvar for å sikre personvern og informasjonssikkerhet i prosjektet.

Endringsmelding til REK

Dersom det planlegges vesentlige endringer i prosjektets formål, metode, tidsforløp eller organisering, skal det sendes melding til REK i eget skjema i saksportalen i SPREK med kopi til: godkjenning@oslo-universitetssykehus.no.
Se "Endringer" for mer informasjon. (Lenke mangler)

Melding om uønskede medisinske hendelser

Ved alvorlige, uønskede eller uventede medisinske hendelser som antas å ha sammenheng med prosjektet, skal skriftlig melding sendes til tilsynsmyndigheten uten ugrunnet opphold. Sykehuset ordinære varslingsrutiner skal brukes (avviksbehandling i virksomhetsportalen).

Rapportering til REK

Dersom REK har stilt vilkår om årlig eller annen ekstraordinær rapportering, skal kopi av rapport sendes til: godkjenning@oslo-universitetssykehus.no

Fant du det du lette etter?