Registrering av studier i Clinical Trials.gov og helsenorge.no

ClinicalTrials.gov

Alle kliniske studier skal registreres i ClinicalTrials.gov før prosjektet kan starte opp. Med kliniske studier menes legemiddelutprøving og annen pasientnær forskning der formålet er å teste ut eller sammenligne effekten av ulike behandlinger, inklusivt observasjonsstudier. Ved tvil om studien skal registreres eller ikke, se anbefalinger hos International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE).

Prosjektleder for det aktuelle prosjekt er ansvarlig for at registrering blir foretatt. I oppdragsforskning vil normalt oppdragsgiver (sponsor) stå for registreringen. Prosjektleder bør imidlertid forsikre seg om at registreringen er foretatt før prosjektet starter opp.

helsenorge.no

Kliniske studier publiseres på sykehusets nettsider. Oversiktssiden på helsenorge.no vil speile kliniske studier fra sykehusenes nettsider.

Prosjektleder som er ansvarlig for REK søknaden eller dennes bemyndige skal fylle ut skjema for registrering.

PRSinfo.ClinicalTrials.gov

Uten registrering, ingen publisering!, Tidsskriftet, nr. 8, 2009

Praktiske råd ved registrering av kliniske studier, Tidsskriftet, NR. 12, 2007


      Fant du det du lette etter?