Ekstern finansiering

Det finnes en rekke nasjonale og internasjonale finansieringskilder for forskning. Team for ekstern finansiering i avd. for Forskningsadministrasjon, Forskningsstøtte, gir råd og veiledning om nasjonal og internasjonal finansiering av forskning!

  • Informasjon om utlysninger og finansieringsmuligheter
  • Gjennomlesning av søknader, råd og tips
  • Hjelp med budsjettering
  • Administrative formaliteter
  • Kontraktsinngåelser, internasjonale kontrakter
  • Informasjon og veiledning i forbindelse med rapportering

Kontakt oss

E-post til team for ekstern finansiering: grants@ous-hf.no

Martin Sending, Spesialrådgiver
Enhet: Avd. for forskningsadministrasjon og biobank, Forskningsstøtte, OSS
Kontor: Sogn Arena, Klaus Torgårdsvei 3, inngang A, 3. etg.
Tlf: +47 95 22 14 46

Camilla Lien Sandnes, Seniorrådgiver
Enhet: Avd. for forskningsadministrasjon og biobank, Forskningsstøtte, OSS
Kontor: Sogn Arena, Klaus Torgårdsvei 3, inngang A, 3. etg.
Tlf: +47 93 08 29 76

Trine-Lise Key Grimsrud, Spesialrådgiver
Enhet: Avd. for forskningsadministrasjon og biobank, Forskningsstøtte, OSS
Kontor: Sogn Arena, Klaus Torgårdsvei 3, inngang A, 3. etg.
Tlf: +47 97 72 83 01

Asbjørn Ousland, Spesialrådgiver
Enhet: Avd. for forskningsadministrasjon og biobank, Forskningsstøtte, OSS
Kontor: Sogn Arena, Klaus Torgårdsvei 3, inngang A, 3. etg.
Tlf: +47 98 29 02 37

Svein Arnesen, Spesialrådgiver
Enhet: Avd. for forskningsadministrasjon og biobank, Forskningsstøtte, OSS
Kontor: Sogn Arena, Klaus Torgårdsvei 3, inngang A, 3. etg.
Tlf: +47 40 21 86 89

Utlysninger

Informasjon om åpne utlysninger finnes her.

Kurs

Informasjon om kurs som team for ekstern finansiering organiserer finnes her.

FAQ: How to write proposals

Tips til hvordan skrive en god søknad finnes her.

Finansieringskilder

Horizon 2020 
Innovative Medicines Initiative 2
Active and Assisted Living Programme
Joint Programming Initiatives
Prosjektetableringsstøtte
National Institutes of Health
Helse Sør-Øst
Forskningsrådet
Kreftforeningen
Extrastiftelsen
Legater

OUS rutiner for ekstern finansiering

Informasjon om interne rutiner for søknader og gjennomføring av ekstern finansierte prosjekter finnes her.