Klinisk utprøving av legemidler

Overordnede forhold
Kliniske legemiddelutprøvinger skal utføres i tråd med Forskrift om klinisk utprøving av legemidler og Helseforskningsloven der forskriften ikke er dekkende.