Registrering av Cristin-person ID i REK søknadsportal (SPREK)

​I forbindelse med at godkjente REK-prosjekter nå vil bli sendt automatisk til Cristin prosjektkatalog, forutsettes at prosjektleder har en Cristin-person ID registrert i sitt personkort i REK-søknadsportal.

På REKs nettside vil du også finne relevant informasjon om endringer i søknadsportalen, samt lenke til nyttig informasjon på Cristins egne nettsider.

Dersom prosjektleder/søker til REK ikke tidligere er registrert i Cristin og derav heller ikke har en Cristin-person ID, så vil superbruker i klinikk bistå med registrering. Liste over klinikkenes superbrukere finnes her.

Lenke til registrering av Cristin-ID.

Generelle spørsmål REK-søknad og Cristin prosjektkatalog kan rettes til kontaktpersoner nedenfor.

Kontaktpersoner

Peder Heyerdahl Utne
Avdelingsleder
Tlf: 23 06 60 23/916 19 215
E-post: peder.utne@ous-hf.no
Avdeling for forskningsadministrasjon og biobank (OUS)

Elsa Roland
Spesialrådgiver
Tlf: 932 24 807
E-post: elsa.roland@ous-hf.no
Avdeling for forskningsadministrasjon og biobank (OUS)