Prosjektkoordinering

Prosjektkoordinering i CTU og Helse Sør-Øst


Prosjektkoordinatorene har både en lokal funksjon i CTU/OUS og en regional funksjon i Helse Sør- Øst.

Forskerinitierte studier

Prosjektkoordinator mottar henvendelser til CTU og hjelper til med å identifisere behovet for forskningsstøtte, som regel ved å arrangere et kartleggingsmøte mellom studiegruppen og relevante funksjoner hos CTU.

Prosjektkoordinator er studiegruppens kontaktperson hos CTU og koordinerer våre leveranser gjennom hele studieforløpet.

Ved behov kan vi tilby bistand til søknader til REK, SLV og andre instanser.

Enkelte oppgaver som normalt tilhører prosjektleder, kan prosjektkoordinator utføre mot betaling. Vi har begrenset kapasitet til slike oppdrag, så husk å være tidlig ute med å si fra om du har behov for dette. Mulige oppgaver er:

 • Skrive søknader til REK/SLV/andre
 • Utarbeide samtykkeskjema i.h.t. REK-mal
 • Skrive/sammenstille protokoll i.h.t. NorCRINs protokollmal

Disse oppgavene krever tett samarbeid med studiegruppen og vi foretrekker å ha én kontaktperson i gruppen. Oppdragene utføres til timepris, for tiden kr. 755 (indeksreguleres).

Oppdragsstudier

Som en del av vårt regionale oppdrag er vår oppgave å fasilitere  kliniske oppdragsstudier i regionen som:

 • Hjelp ved planlegging og oppstart av en studie:
 • Bistand med budsjett i kliniske oppdragsstudier i samarbeid med Inven2
 • Avtaler med serviceavdelinger (OUS)
 • Bistand med REK-søknad, samtykkeskriv osv.
 • E-postkasse for henvendelser fra industrien
 • Hjelper til å finne fram til aktuelle utprøvere i en feasibilityprosess
 • Tilrettelegge for møter mellom industrien og forskningsmiljøene
 • Partner i NorCRIN WP#4 – samarbeid med industri

Andre oppgaver

Vi arrangere kurs i gjennomføring av kliniske studier.

Vi kan også bidra til planlegging og opprettelse av kliniske forskningsstøtteenheter ved andre sykehus i regionen.
 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.