Regional prosjektkoordinator - kliniske studier

Regional prosjektkoordinator har som oppgave å gi bistand til forskere i forbindelse med kliniske studier, primært i oppstartsfasen. Vi arrangerer også praktisk rettede kurs, både i oppdragsstudier og forskerinitierte studier

Forskerinitierte studier – Helse Sør-Øst

Prosjektkoordinator kan bidra ved oppstart av forskerinitierte kliniske studier i HSØ. Oppgaver innebærer bl.a. hjelp til formalisering (avtaler), REK-søknader, forespørsler til serviceavdelinger og utarbeidelse av budsjett.

Oppdragsforskning og industrisamarbeid (OUS)

For oppdragsforskning, dvs. studier med kommersiell sponsor/oppdragsgiver, kan prosjektkoordinator hjelpe studiepersonell med budsjett og kontrakter, følge opp dialog med hovedutprøver (PI) og serviceavdelinger for å sikre rask og effektiv arbeidsflyt, og fungere som kontaktpunkt mot Inven2.

Kurs

Vi arrangerer kurs i kliniske oppdragsstudier (vår) og i forskerinitierte studier (høst). Kursene er praktisk rettet og er et supplement til Good Clinical Practice (GCP)-kursene. Se nettsiden Kurs i regi av Forskningsstøtte.

Kontakt

Ellen Johnsen, Regional prosjektkoordinator
Tlf. 482 30 256

Fant du det du lette etter?