Regional prosjektkoordinator - kliniske studier

Regional prosjektkoordinator har som oppgave å gi bistand til forskere i forbindelse med kliniske studier, primært i oppstartsfasen. Vi arrangerer også praktisk rettede kurs, både i oppdragsstudier og forskerinitierte studier

Forskerinitierte studier – Helse Sør-Øst

Prosjektkoordinator kan bidra ved oppstart av forskerinitierte kliniske studier i HSØ. Oppgaver innebærer bl.a. hjelp til formalisering (avtaler), REK-søknader, forespørsler til serviceavdelinger og utarbeidelse av budsjett.

Oppdragsforskning og industrisamarbeid (OUS)

For oppdragsforskning, dvs. studier med kommersiell sponsor/oppdragsgiver, kan prosjektkoordinator hjelpe studiepersonell med budsjett og kontrakter, følge opp dialog med hovedutprøver (PI) og serviceavdelinger for å sikre rask og effektiv arbeidsflyt, og fungere som kontaktpunkt mot Inven2.

Kurs

Vi arrangerer kurs i kliniske oppdragsstudier (vår) og i forskerinitierte studier (høst). Kursene er praktisk rettet og er et supplement til Good Clinical Practice (GCP)-kursene. Se nettsiden Kurs i regi av Forskningsstøtte.

Kontakt

Ellen Johnsen, Regional prosjektkoordinator
Tlf. 482 30 256

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.