Servicemiljø for kvalitetsregistre HSØ

Servicemiljøet for kvalitetsregistre i Helse Sør-Øst er en del av det Nasjonale servicemiljøet. Nasjonalt servicemiljø ledes av Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) som er underlagt
Helse Nord. Servicemiljøet utgjør samlet et nettverk av regionale fagsentre, med oppgaver å ivareta register- og IKT faglige spørsmål i den enkelte region.

​Nasjonalt servicemiljø HSØ tilbyr bistand og råd i forbindelse med etablering av nye registre, samt veiledning i valg av IKT-løsninger og søknad om nasjonal status. Les mer om servicemiljøets tilbud og sammensetning lenger ned på siden.

Kontakt:
Wenche Reed (Servicemiljøets koordinator) 41 49 97 83 
Epost: Fagsenter-kvalitetsregistre@OUS-hf.no   

Besøksadresse:
Kirkeveien 166
Ullevål sykehus
Oslo
(Andre etasje i bygg nr. 1) 

Om oss

Servicemiljøet i Helse Sør-Øst består av relevante ressurspersoner fra Helse Sør-Øst og OUS og kan bidra med råd og veiledning knyttet til opprettelse og drift av medisinske kvalitetsregistre. 

Etablering av register 

Nasjonal status - søknad

Nasjonale registre

Personvern

Registerkategorier 

IT-løsninger


Kommende arrangementer


Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2018

Tromsø, 20.-21.mars 2018 

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet inviterer til Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2018. Konferansen avholdes i Tromsø 20.-21.mars. Program kommer. 

Se Servicemiljøets aktivitetskalender for øvrige kurs og aktuelle møter.


Rapporter og dokumenter

Rapport fra Helsedatautvalget 2017 servicemiljo.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Stab forskning, innovasjon og utdanning/Rapport fra Helsedatautvalget 2017 servicemiljo.pdfRapport fra Helsedatautvalget 2017 servicemiljo.pdf
Statusrapport dekningsgradsprosjektet servicemiljo.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Stab forskning, innovasjon og utdanning/Statusrapport dekningsgradsprosjektet servicemiljo.pdfStatusrapport dekningsgradsprosjektet servicemiljo.pdf
Veileder opprettelse og drift av nasjonale kvalitetsregistre servicemiljo.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Stab forskning, innovasjon og utdanning/Veileder opprettelse og drift av nasjonale kvalitetsregistre servicemiljo.pdfVeileder opprettelse og drift av nasjonale kvalitetsregistre servicemiljo.pdf
Veileder til brukerrepresentasjon i nasjonale kvalitetsregistre servicemiljo.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Stab forskning, innovasjon og utdanning/Veileder til brukerrepresentasjon i nasjonale kvalitetsregistre servicemiljo.pdfVeileder til brukerrepresentasjon i nasjonale kvalitetsregistre servicemiljo.pdf
Mal for vedtekter for nasjonale medisinske kvalitetsregistre servicemiljo.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Stab forskning, innovasjon og utdanning/Mal for vedtekter for nasjonale medisinske kvalitetsregistre servicemiljo.pdfMal for vedtekter for nasjonale medisinske kvalitetsregistre servicemiljo.pdf
Endring i vedtekter for kvalitetsregistre servicemiljo.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Stab forskning, innovasjon og utdanning/Endring i vedtekter for kvalitetsregistre servicemiljo.pdfEndring i vedtekter for kvalitetsregistre servicemiljo.pdf
Enklere tilgang mer forskning servicemiljo.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Stab forskning, innovasjon og utdanning/Enklere tilgang mer forskning servicemiljo.pdfEnklere tilgang mer forskning servicemiljo.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.