Servicemiljø for kvalitetsregistre HSØ

Servicemiljøet for medisinske kvalitetsregistre i Helse Sør-Øst er en del av Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre. Det nasjonale servicemiljøet ledes av Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) som er underlagt Helse Nord. Servicemiljøet utgjør samlet et nettverk av regionale fagsentre som har til oppgave å ivareta register- og IKT-faglige tema i den enkelte region.

Servicemiljøet i HSØ tilbyr bistand og råd i forbindelse med etablering av nye registre, samt veiledning i valg av IKT-løsninger og søknad om nasjonal status for medisinske kvalitetsregistre. Les mer om servicemiljøets tilbud og sammensetning lengre ned på siden.

Kontakt:
Wenche Reed (servicemiljøets koordinator)
Mobil: 41 49 97 83 
Epost: Fagsenter-kvalitetsregistre@OUS-hf.no   

Besøksadresse:
Ullevål sykehus
Kirkeveien 166
0450 Oslo
(4. etasje, bygg 1) 

Rapporter og dokumenter

Rapport fra Helsedatautvalget 2017 servicemiljo.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Stab forskning, innovasjon og utdanning/Rapport fra Helsedatautvalget 2017 servicemiljo.pdfRapport fra Helsedatautvalget 2017 servicemiljo.pdfpdf1499038
Statusrapport dekningsgradsprosjektet servicemiljo.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Stab forskning, innovasjon og utdanning/Statusrapport dekningsgradsprosjektet servicemiljo.pdfStatusrapport dekningsgradsprosjektet servicemiljo.pdfpdf6866693
Veileder opprettelse og drift av nasjonale kvalitetsregistre servicemiljo.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Stab forskning, innovasjon og utdanning/Veileder opprettelse og drift av nasjonale kvalitetsregistre servicemiljo.pdfVeileder opprettelse og drift av nasjonale kvalitetsregistre servicemiljo.pdfpdf376054
Veileder til brukerrepresentasjon i nasjonale kvalitetsregistre servicemiljo.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Stab forskning, innovasjon og utdanning/Veileder til brukerrepresentasjon i nasjonale kvalitetsregistre servicemiljo.pdfVeileder til brukerrepresentasjon i nasjonale kvalitetsregistre servicemiljo.pdfpdf425829
Mal for vedtekter for nasjonale medisinske kvalitetsregistre servicemiljo.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Stab forskning, innovasjon og utdanning/Mal for vedtekter for nasjonale medisinske kvalitetsregistre servicemiljo.pdfMal for vedtekter for nasjonale medisinske kvalitetsregistre servicemiljo.pdfpdf150697
Endring i vedtekter for kvalitetsregistre servicemiljo.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Stab forskning, innovasjon og utdanning/Endring i vedtekter for kvalitetsregistre servicemiljo.pdfEndring i vedtekter for kvalitetsregistre servicemiljo.pdfpdf532781
Enklere tilgang mer forskning servicemiljo.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Stab forskning, innovasjon og utdanning/Enklere tilgang mer forskning servicemiljo.pdfEnklere tilgang mer forskning servicemiljo.pdfpdf2216233

Fant du det du lette etter?