Registerverktøy

eReg

eReg er en elektronisk løsning for opprettelse og drift av lokale, regionale og nasjonale registre. Løsningen er en av tre godkjente, nasjonale plattformer. 

​Hva er eReg?

eReg er en løsning som skiller seg noe fra de andre nasjonale løsningene ved at den består av en lokal løsning ute på helseforetakene som brukes i det daglige arbeidet, men som i tillegg sender informasjon til en nasjonal instans av registeret. I noen tilfeller sendes data fra en lokal eReg løsning til en sentral MRS løsning.

For den lokale brukeren gir dette noen fordeler:

 • De slipper å benytte Nivå 4 autentisering da løsningen finnes i deres eget nett
 • De registrerer data som de trenger i sin daglige virksomhet og løsningen sender data elektronisk til nasjonalt register
 • Kan sende oppsummering til DIPS (eller "klippe" data inn i EPJ


Registre som bruker eReg per i dag:

 • Norsk Nyfødtmedisinsk kvalitetsregister
 • Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes
 • Norsk Pacemaker og ICD-register
 • TKAbase (lokalt thoraxkirurgiregister som overfører data til Norsk Hjertekirurgiregister, MRS-plattform)
 • Cerebral pareseregisteret i Norge

Hva består eReg av?

 • En sentral administrasjonsmodul
 • En lokal administrasjonsmodul
  • For å etablere brukere (som synkes med foretakets Active Directory)
  • For å gi rettigheter til roller
  • For å trekke ut data
  • Informasjon om registeret (variabelliste, kodelister etc)
 • Et klikk-og-dra grensesnitt for å sette opp egne skjema (eReg Editor)
  • Bruker kan selv etablere innregistreringsløsning / eller design og variabelkatalog for andre registerløsninger (f.eks. MRS)
  • Verktøykasse for ulike grensesnittfunksjoner og enkel logikk
  • Oppbygging av strukturert feltkatalog
  • Versjonshåndtering
 • Et kraftig verktøy for utvikling av registre med utvidet logikk

Teknologi

eReg registerløsning er bygget på en Microsoft relasjonsdatabase med et web-basert brukergrensesnitt.

Databasestørrelser

Hvert registers pasientdatabase er på 4 mb – og vil kunne vokse med ca 10 % pr. 1000 pasient. For registerdatabasen (klinisk data) er størrelse avhengig av antall felt, funksjoner, skjema, versjoner og antall registreringer utført. Under er noen eksempler på størrelser:

 • Lite register med ~30 variabler = 5 MB
 • Middels register med ~200 variabler = 40 MB
 • Større register med ~1000 – 2000 variabler = 100 MB.

Registre bør settes opp til å kunne vokse med 20 % per år.

Klient

Webapplikasjon, kun nettleser nødvendig. Nettleser versjon:  MS IE10,IE11, Mozilla Firefox 41.0

Integrasjoner

 • Integrasjon med EPJ (DIPS) for demografidata
 • Integrasjon med Active Directory for brukersynkronisering
 • ebXML oversendelse av meldinger fra lokalt til nasjonalt register

eReg intergrasjoner.png

Kryptering

 • Nettverkstrafikk mellom database og webserver kryptert
 • Personregister (pasientnavn og fødselsnummer) i egen, kryptert database


Sikkerhet

 • Godkjent risikovurdering
 • Logging av all aktivitet:
  • alle typer innlogginger, inkludert forsøk på innlogginger
  • oppretting, endring og sletting av informasjonsobjekter
  • oppretting, endring og sletting av andre brukere
  • innsyn (les) eller endring i helseopplysninger
  • endringer, eller forsøk på endringer, i systemkonfigurasjonen


Fant du det du lette etter?