Nasjonale kvalitetsregistre

Under følger en oversikt over medisinske kvalitetsregistre med nasjonal status i Helse Sør-Øst RHF. Nederst finner du en lenke til en oversikt over alle medisinske kvalitetsregistre med nasjonal status.