Om servicemiljøet

Helse Sør-Øst RHF ga i 2011 Oslo universitetssykehus ansvaret for å etablere et regionalt fagsenter for medisinske kvalitetsregistre.  I 2016 endret vi navn til Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre HSØ. Servicemiljøet består av relevante ressurspersoner fra Helse Sør-Øst og OUS.

Servicemiljøet HSØ tilbyr:

  • Bistand til fagmiljøer i forbindelse med etablering av nye register
  • Rådgivende møter med eksisterende registre
  • Bistand knyttet til valg av analysemetoder, rapportering og utarbeidelse av årsrapporter
  • Veiledning i valg av IKT-løsning
  • Bistand slik at kvalitetsregistrene brukes i kvalitetsforbedringsarbeid
  • Bistand i søknadsprosessen om nasjonal status og finansiering

I tillegg skal servicemiljøet forvalte og videreutvikle IKT-løsninger for registrene. Les mer om anbefalte løsninger under Registerverktøy. For en punktvis oversikt over hvordan man går frem ved etablering av medisinske kvalitetsregistre fra innledende rådgivning til søknad om nasjonal status, les mer om prosess ved etablering.

I Helse Sør-Øst RHF er ansvaret for det regionale servicemiljøet tillagt Avdeling for medisin og helsefag representert ved Ingebjørg Næs.
Servicemiljøet består av ressurser fra:

  • Stab forskning, innovasjon og utdanning
  • Stab IKT
  • Personvernombud og informasjonssikkerhetsleder

Det er også etablert samarbeidsarenaer mellom servicemiljøet i HSØ og de andre servicemiljøene (Helse Nord, Midt-Norge og Vest).

Servicemiljøets sammensetning:

NavnOppgaverTilhørighet
Wenche ReedLederStab forskning, innovasjon og utdanning, OUS HF
Pål BakkeØkonomiStab forskning, innovasjon og utdanning, OUS HF
Ingebjørg NæsKoordinator mot HSØAvdeling for medisin og helsefag, HSØ RHF
Heidi ThorstensenInformasjonssikkerhet og personvernStab pasientsikkerhet og kvalitet, OUS HF
Tor Åsmund MartinsenPersonvernstøtteStab pasientsikkerhet og kvalitet, OUS HF
Yusman KamaleriRegisterstøtte/ statistikk/rapporteringStab IKT, OUS HF, OUS HF
Tore Morten VilandRegisterstøtte/ statistikk/rapporteringStab IKT, OUS HF, OUS HF
Sissel JorNasjonale IKT-prosesser, systemeier eRegStab IKT, OUS HF
Jan Helge Wergeland IT-arkitekt, IT-utviklingStab IKT, OUS HF
Gitte Høilund-Carlsen RuudKoordinator IT, avtaler, kontakt Stab IKT, OUS HF
Frode HeimdalIT-utviklingStab IKT, OUS HF


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.