Om servicemiljøet

Servicemiljøet for kvalitetsregistre ved HSØ består av relevante ressurspersoner fra Helse Sør-Øst og OUS som bidrar med bistand og rådgivning i forbindelse med etablering og drift av medisinske kvalitetsregistre.

Servicemiljøet HSØ tilbyr:

  • Bistand til fagmiljøer i forbindelse med etablering av nye register
  • Rådgivende møter med eksisterende registre
  • Bistand knyttet til valg av analysemetoder, rapportering og utarbeidelse av årsrapporter
  • Veiledning i valg av IKT-løsning
  • Bistand slik at kvalitetsregistrene brukes i kvalitetsforbedringsarbeid
  • Bistand i søknadsprosessen om nasjonal status og finansiering
  • Forvalte og videreutvikle IKT-løsninger for registrene.

For en punktvis oversikt over hvordan man går frem ved etablering av medisinske kvalitetsregistre fra innledende rådgivning til søknad om nasjonal status, se servicemiljøenes nasjonale sider.

I Helse Sør-Øst RHF er ansvaret for det regionale servicemiljøet tillagt Avdeling for medisinsk og helsefaglig analyse representert ved Ingebjørg Næs.
Servicemiljøet består av ressurser fra:

  • Stab forskning, innovasjon og utdanning
  • Stab økonomi, juridisk og IKT

Henvendelser angående personvern videreformidles til Stab for fag, pasientsikkerhet og samhandling. 

Det er også etablert samarbeidsarenaer mellom servicemiljøet i HSØ og de andre servicemiljøene (Helse Nord, Midt-Norge og Vest).


Servicemiljøets sammensetning
Navn Oppgaver Tilhørighet
Wenche ReedLederStab forskning, innovasjon og utdanning, OUS HF
Pål BakkeØkonomiStab forskning, innovasjon og utdanning, OUS HF
Ingebjørg NæsKoordinator mot HSØAvdeling for medisinsk og helsefaglig analyse, HSØ RHF
Yusman KamaleriRegisterstøtte/ statistikk/rapporteringStab økonomi, juridisk og IKT, OUS HF
Tore Morten Viland Registerstøtte/ statistikk/rapporteringStab økonomi, juridisk og IKT, OUS HF
Sissel JorNasjonale IKT-prosesser, systemeier eRegStab økonomi, juridisk og IKT, OUS HF
Jan Helge Wergeland IT-arkitekt, IT-utviklingStab økonomi, juridisk og IKT, OUS HF
Gitte Høilund-Carlsen RuudKoordinator IT, avtaler, kontakt Stab økonomi, juridisk og IKT, OUS HF
Frode HeimdalIT-utviklingStab økonomi, juridisk og IKT, OUS HF


Fant du det du lette etter?