Personvern - kvalitetsregistre

I arbeidet med medisinske kvalitetsregistre skal personvernet være sterkt og informasjonssikkerheten høy.  

Arbeidet med medisinske kvalitetsregistre har som mål at den enkelte pasient skal oppleve at behandling og helsetjenester er kvalitetssikret i forhold til behandlingsmetoder og resultater slik at dette arbeidet er med på å sikre befolkningen lik tilgang på helsehjelp av god kvalitet.

Ved etablering av medisinske kvalitetsregistre skal helseforetakets personvernombud involveres tidlig i prosessen. Dette for å avklare hva slags kvalitetsregister som skal etableres og for å få orientering om relevante dokumenter, organisering, vedtekter, samtykke, mv.

Alle medisinske kvalitetsregistre og tematiske forskningsregistre som inkluderer personopplysninger, skal meldes til helseforetakets personvernombud. Personvernombudet avgjør om det er nok med en melding eller om det i tillegg kreves konsesjon fra Datatilsynet.

Se forøvrig egne nettsider: Etablering av register og Prosjektstyring ved etablering av registre. Videre finne du mye nyttig informasjon om ivaretakelse av personvern ved etablering av medisinske kvalitetsregistre på nettsidene til Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre.

Informasjon om Oslo Universitetssykehus' personvernpolicy og kontaktinformasjon til personvernombud finner du her.


Fant du det du lette etter?