Prosess ved etablering av nasjonalt register

Her finner du en punktvis oversikt over hvordan man går frem ved etablering av medisinske kvalitetsregistre, fra innledende rådgivning til søknad om nasjonal status.

1. Kontakt med personvernombud

  • Avklaring av type kvalitetsregister
  • Orientering om relevante dokumenter, organisering, vedtekter, samtykke, m.m.
  • Fagmiljøet lager utkast til protokoll, vedtekter m.m.

Kontakt personvernombud på epost: personvern@oslo-universitetssykehus.no

For mer informasjon, gå til personvernombudets nettside.

2. Møte mellom fagmiljø og servicemiljøet

Fagmiljø/registeransvarlig møter relevante personer ved servicemiljøet for gjennomgang av utarbeidet dokumentasjon.

3. Involvering av metodestøtte

Planlegging av felt og rapporteringsbehov i samarbeid med relevante enheter; biostatistikk (Forskningsstøtte) og eventuelt analyseenheten ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE).

4. Involvering av IT-ressurser

Igangsette infrastrukturprosess for implementering av registerverktøy. For mer informasjon om anbefalte og godkjente registerverktøy, se eget punkt i venstremenyen.

Dersom det er aktuelt å søke nasjonal status er prosessen videre:

5. Involvering av servicemiljøet og Personvernombud

Igangsette prosess for nasjonal søknad (se egen nettside "Nasjonal status - søknad")

6. Involvering av Helse Sør-Øst

  • Intern prosess i Helse Sør-Øst – avklaring av hvilke søknader som fremmes for interregional styringsgruppe
  • Informasjon til anbefalte søkere om videre prosess
  • Informasjon til søkere om eventuelt avslag (med begrunnelse)
  • Informere om rettigheter og plikter ved nasjonal status (med vedlegg av rapporteringsskjema for årsrapport)
Fant du det du lette etter?