Registerplattformer

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre utvikles på en av de tre nasjonalt godkjente IKT-plattformene.

Kravene til en elektronisk registerløsning må utarbeides av fagmiljøet selv (registeret). Det er derfor viktig med et tett samarbeid mellom fagmiljøet og IKT-ressursene i Servicemiljøet.

I grove trekk vil en elektronisk løsning for datafangst tilby: 

  • Registrering og lagring av data
  • Grenseflate for inndata (fra elektronisk pasientjournal, folkeregisteret, brukere osv)
  • Grenseflate for utdata (e. g. mot rapporter, elektronisk pasientjournal)
  • Struktur for å ivareta sikkerhet for lagring, transport og eksponering av informasjon i registeret

Følgende registerplattformer er godkjent for bruk for nasjonale medisinske kvalitetsregistre:

Drift av de nasjonale registerplattformene utføres av Norsk Helsenett (NHN).

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.