Registerplattformer

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre utvikles på en av de tre nasjonalt godkjente IKT-plattformene.

Kravene til en elektronisk registerløsning må utarbeides av fagmiljøet selv (registeret). Det er derfor viktig med et tett samarbeid mellom fagmiljøet og IKT-ressursene i Servicemiljøet.

I grove trekk vil en elektronisk løsning for datafangst tilby: 

  • Registrering og lagring av data
  • Grenseflate for inndata (fra elektronisk pasientjournal, folkeregisteret, brukere osv)
  • Grenseflate for utdata (e. g. mot rapporter, elektronisk pasientjournal)
  • Struktur for å ivareta sikkerhet for lagring, transport og eksponering av informasjon i registeret

Følgende registerplattformer er godkjent for bruk for nasjonale medisinske kvalitetsregistre:

Drift av de nasjonale registerplattformene utføres av Norsk Helsenett (NHN).

Fant du det du lette etter?