HELSENORGE

30. OUS-symposium: Kvinnehelse – fra forskning til praktisk medisin

Velkommen til det 30. OUS-symposiet.

Læringsmål

Kurset vil være nyttig for alle som arbeider med kvinnehelse – i allmennpraksis, innenfor fødselshjelp og kvinnesykdommer, i indremedisinske fag eller kirurgi. Kurset vil også omfatte samarbeid og henvisningslogistikk mellom første- og andrelinjetjenesten. Etter kurset skal du ha kunnskap om diagnostikk og behandling av hyppig forekommende tilstander innen fødselshjelp og kvinnesykdopmmer.

Kursavgift: 1000 kroner.

Detaljerte læringsmål

 • Diagnostisering og behandling av blødningsforstyrrelser og –smerter
 • Diagnostisering og behandling av endometriose og adenomyose, inklusive mestringsstrategier
 • Samhandling ved blødningsforstyrrelser og –smerter hos unge kvinner
 • Diagnostisering og behandling av muskelknuter
 • Diagnostisering og behandling av endometriepolypper, inklusive betydning
 • Diagnostisering og behandling av underlivsfremfall
 • Diagnostisering og behandling av urinlekkasje
 • Samhandling ved underlivsfremfall og urinlekkasje
 • Diagnostisering og behandling av ufrivillig barnløshet
 • Endring i den gravide befolkningen og betydningen for oppfølging og behandling av svangerskap og fødsel
 • Tvillingsvangerskap-utfordringer
 • Svangerskapshelse hos nylig innvandrete kvinner
 • Diagnostisering og behandling av blodpropp hos gravide
 • Hjertesyke gravide
 • Igangsetting av fødsler
 • Fremtidig helse etter friske og kompliserte svangerskap

Målgruppe

Målgruppen er allmennpraktikere og spesialister, leger under utdanning og spesialisering, jordmødre, sykepleiere, fysioterapeuter, ambulansepersonell, ernæringsfysiologer, sosionomer, farmasøyter, psykologer og annet helsepersonell med interesse for temaet.  

Program

Torsdag 16. november 2023

Registrering og velkommen

 • 08.3009.00: Registrering og kaffe
 • 09.0009.10: Velkommen ved Meryam Sugulle, overlege, seksjonsleder og førsteamanuensisvikar, Fødeavdelingen OUS og UiO.
 • 09.1009.25: Kvinnehelseforskningen ved OUS siden sist Kvinnehelseseminar i 2003. Ved Annetine Staff, forskningsleder og professor, Kvinneklinikken OUS og UiO.

Tema

 • 09.2509.40Menssmerter hos unge kvinner: brukerperspektivet. Ved Elisabeth Raasholm Larby, styreleder i Endometrioseforeningen Norge.
 • 09.4010.25Menssmerter hos unge kvinner: fastlegens perspektiv på samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Ved Ellen Anita Fagerberg, fastlege og praksiskonsulent, Oslo universitetssykehus.
 • 10.2510.40Menssmerter hos unge kvinner: Spesialistens perspektiv. Ved Guri Majak, overlege og ph.d., Gynekologisk avdeling ved OUS.
 • 10.4011.10Pause med kaffe, diskusjon og demonstrasjoner.

Tema

 • 11.1011.30Endrometriose og Adenomyose: Hvor kommer det fra og hvem har det? Ved Tina Tellum, overlege, ph.d., Postdoc, Gynekologisk avdeling ved OUS.
 • 11.3011.50Endometriose og Adenomyose: Behandlingsalternativer og Mestringsstrategier. Ved Marianne Omtvedt, legespesialist, ph.d-stipendiat og seksjonsleder LIS, Kvinneklinikken ved OUS.
 • 11.5012.50: Lunsj.
 • 12.5013.05: Myomer: hva er behandlingsindikasjon? Behandlingsalternativer. Endometriecancer – nye behandlingsmuligheter. Ved Kirsten Hald, overlege, ph,d, og  avdelingsleder, Gynekologisk avdeling ved OUS.
 • 13.0513.30: Hvordan fjerne livmoren? Espen Berner, overlege og ph.d., Gynekologisk avdeling ved OUS.
 • 13.3014.00: Endometriepolypper – noe nytt? Ved Marit Lieng, klinikkleder og professor, Kvinneklinikken OUS og UiO.
 • 14.0014.30: Pause med kaffe, diskusjon og demonstrasjonar.

Tema

 • 14.3015.00Underlivsfremfall: fastlegens perspektiv på samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Ved Ellen Anita Fagerberg, fastlege, og praksiskonsulent, Oslo universitetssykehus.
 • 15.0015.20Underlivsfremfall: behandlingsmuligheter og resultater. Ved Sissel Oversand, overlege og ph.d., Gynekologisk avdeling ved OUS.
 • 15.2015.35Urinlekkasje: operasjonsindikasjon og komplikasjoner ved inkontinenskirurgi. Ved Rune Svenningsen, overlege og professor, Kvinneklinikken OUS og UiO.
 • 15.3515.50Pause med kaffe, diskusjon og demonstrasjonar.

Tema

 • 15.5016.10Blødningsforstyrrelser og Urogynekologi: fastlegens perspektiv  Ved Ellen Anita Fagerberg, fastlege og praksiskonsulent, Oslo universitetssykehus.
 • 16.1016.30Urinlekkasje: må kvinner som trenger operasjon vente til de har født sine barn? Ved Ole A. Dyrkorn, overlege og ph.d., Gynekologisk avdeling ved OUS.

Fredag 17. november 2023

 • 08.0008.30Kaffe.

Tema

 • 08.3009.05Første-trimester-screening tilbys alle: hva innebærer dette? Ved Vasilis Sitras, overlege, ph.d. og avdelingsleder, Fostermedisinsk avdeling ved OUS.

Tema

 • 09.0509.45Celleforandringer – nye retningslinjer. Ved Vibeke S Salvesen, overlege og seksjonsleder, Gynekologisk avdeling ved OUS.
 • 09.4510.10:

Tema

 • 10.1010.30Hvilke muligheter gir bioteknologien ved barnløshet i Norge i dag? Ved Peter Fedorcsak, avdelingsleder ved Reproduksjonsmedisinsk avdeling (OUS) og professor ved UiO.

Tema

 • 10.3010.50Perinatal helse i Norge siste 20 år. Ved Katariina Laine, seniorforsker og førsteamanuensis, Nasjonalt senter for kvinnehelse ved OUS og UiO.
 • 10.5011.05Tromboserisiko ved tidligere trombose; High and Low-studien. Ved Anne Flem Jacobsen, overlege og professor, Fødeavdelingen ved OUS/UiO.
 • 11.0511.25Svangerskapshelse hos nylig innvandrete kvinner til Norge: MIPREG. Ved Ingvild K .Sørbye og Sukhjeet Bains, overlege og professor (Fødeavdelingen ved OUS/UiO) og LIS og Postdoc. (Vestre Viken HF).
 • 11.2511.45Hjertesyke gravide. Ved Mette-Elise Estensen og Ingvild K. Sørbye, overlege og ph.d. (Kardiologisk avdeling ved OUS) og overlege og professor (Fødeavdelingen OUS/UiO).
 • 11.4512.45Lunsj.
 • 12.4513.30Tvillingsvangerskap. Ved Anne Helbig.
 • 13.3014.00Pause med kaffe, diskusjon og demonstrasjoner.

Tema

 • 14.00–14.20SAINT: Kan to medikamenter under fødselen redusere behov for operative forsløsninger hos førstegangsfødende kvinner som induseres? Ved Trond Melbye Michelsen og Ingvild K. Sørbye, begge overleger og professorer, Fødeavdelingen ved OUS/UiO.

Tema

 • 14.2014.40Morkakeassosierte proteiner kan måles i den gravides blod: prediksjon og diagnostikk av preeklampsi. Ved Annetine Staff, forskningsleder og professor, Kvinneklinikken ved OUS/UiO.
 • 14.4015.00Overtidsplacenta: den aldrende morkaken. Ved Meryam Sugulle, overlege, seksjonsleder og førsteamanuensisvikar, Fødeavdelingen ved OUS/UiO.
 • 15.0015.20Føtal mikrokimerisme: cellene til barna lever videre hos sin mor; har det helsebetydning? Ved Daniel Pitz Jacobsen og Heidi Fjeldstad, Postdoc. (Fødeavdelingen ved OUS) og ph.d.-stipendiat (Fødeavdelingen ved OUS).
 • 15.2015.25Takk for nå! Ved Meryam Sugulle, overlege, seksjonsleder og førsteamanuensisvikar, (Fødeavdelingen ved OUS/UiO).

Praktisk informasjon

Fagkomité

 • Overlege og førsteamanuensisvikar Meryam Sugulle, Fødeavdelingen OUS og UiO (leder)
 • Silje Pettersen, ph.h.-stipendiat, Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning. FoU, Kvinneklinikken.
 • Bendik S. Fiskå, ph.d.-stipendiat, lege i spesialisering, Kvinneklinikken, OUS.
 • Ana Lobato Pascual, forskningskoordinator, FoU, Kvinneklinikken, OUS.

OUS-symposiet-komité

 • Annetine Staff (leder)
 • Geir Christensen (medlem)
 • Torgeir Bruun Wyller (medlem)

Godkjenninger

Det blir søkt om godkjenninger for totalt 15 timer. 

For å oppnå 15 undervisningstimer à 45 minutter er 15 minutter av hver pause regnet som faginnhold (diskusjoner og demonstrasjoner). Det vil bli presisert i søknadene.

I henhold til målgruppen søkes det følgende godkjenninger:

 • Den norske legeforening innenfor spesialitetene: allmennmedisin, fødselshjelp og kvinnesykdommer, indremedisin, infeksjonssykdommer, klinisk farmakologi, patologi, radiologi og samfunnsmedisin
 • Jordmorforbundet-Norsk sykepleierforbund
 • Den norske jordmorforeningen
 • Norsk fysioterapiforbund
 • Norges Farmaceutiske forening 
 • Norsk psykologforening

Kursavgift

Kursavgiften er på 1000 kroner.

Fant du det du lette etter?