CBT-E videreutdanning for behandlere - nytt kull utlyses nå

Regional seksjon for spiseforstyrrelser starter i januar 2022 opp et nytt kull av et etterutdanningsprogram med formål å lære opp behandlere i kognitiv atferdsterapi for spiseforstyrrelser

 Regional seksjon for spiseforstyrrelser starter i januar 2022 opp et nytt kull av et etterutdanningsprogram med formål å lære opp behandlere i kognitiv atferdsterapi for spiseforstyrrelser.

Målgruppe:

Individualterapeuter/behandlere tilknyttet DPS i Helse Sør-Øst som har selvstendig behandlingsansvar, dvs. leger, psykologer og andre.

Vi tar inn inntil tre veiledningsgrupper med 8 deltagere i hver, totalt 24 deltagere. Vi må ha minimum 16 deltagere for å starte opp dette programmet.

Varighet:

Etterutdanningen vil gå intensivt over ca. 1/2 år (1 semester). Tilbudet vil bestå av en kombinasjon av veiledning og forelesninger, og vil i tilnærmingen være praksisnært. Deltagere må forplikte seg til å ha pasienter med spiseforstyrrelser og ta opp terapitimer på video til framvisning i veiledningsgruppe. Alle deltagerne skal ha med seg to videoopptak til veiledningsgruppene i løpet av veiledningsperioden.

Omfang:

Felles samlinger – kl. 09.00 – 15.00
- 3 undervisningsdager med praktiske øvelser
- En dag med gjesteforelesning

Det er totalt 4 hele dager med fellessamlinger.

1/1 dags veiledninger – kl. 09.00 – 15.00
- Det er 5 hele dager veiledning

På hele perioden er det da totalt 9 dager med samlinger og veiledninger.
NB! Det stilles krav til deltagerne om tilstedeværelse på oppsatte dager for å få godkjent program med kursbevis.

Vi anbefaler at minst to behandlere fra hver DPS starter sammen, og at respektive ledere ved å støtte dette er med på å gjøre dette til en satsing. Kognitiv atferdsterapi er en metode som er en evidensbasert behandling for spiseforstyrrelser. Det vil være en stor fordel for pasientene om dette tilbudet etter hvert kan tilbys av lokale DPS.

Datoer for samlinger og veiledninger:

Undervisningsdager (samlinger):

• 19. Januar 2022
• 16. Februar 2022
• 23. Mars 2022
• 20.April 2022 Ekstern foreleser
Totalt 4,0 dager fellessamling

Veiledningsdager:

• 20.Januar 2022
• 17.Februar 2022
• 24.Mars 2022
• 19 .April 2022
• 11. Mai 2022

Totalt 5,0 dager veiledning

Oversikt over deltagerliste og sammensetning i grupper distribueres kun til deltagerne pr mail.

Veiledere/undervisere:

- Henriette Holth Silva; psykologspesialist, kognitiv terapeut og veileder.
- Agnete Vold; psykologspesialist, kognitiv terapeut og veileder.
- Lotte Rustad Hansen, psykologspesialist, kognitiv terapeut og veileder
- Øyvind Rø; forskningsleder, overlege og professor i psykiatri ved UiO.

Kostnad:

Pris per deltaker: kr. 4800,00
Dette vil dekke lunsj, kaffe/te og utgifter til en gjesteforeleser, samt tre lærebøker*. Utgifter til annen litteratur dekkes ikke. Deltakeravgift blir fakturert etter at tildelt plass er bekreftet og akseptert av deltagerne.

Litteratur:

Følgende lærebøker vil bli delt ut på utdanningen:

• Øyvind Rø, Trine Wiig Hage og Vigdis Wie Thorsteinsson(red) (2020)   
  Spiseforstyrrelser. Forståelse og Behandling. En håndbok.
• Christopher G. Fairburn (2014): Få bukt med overspising
• Christopher G. Fairburn (2008): Cognitive Behavior Therapy and eating disorders

Søknad til etterutdanningsprogrammet:

NB! Kun søknader via elektronisk skjemaSøknadsfrist: 01.12.2021
Du kan søke via lenken  her

NB! Søkerlenken er aktivt kun i den perioden vi tar imot søknader. Etter fristens utløp er det ikke mulig å søke på videreutdanningsprogrammet. Ta gjerne en utskrift av utlysningen dersom du ønsker dette, da denne blir borte fra nettsiden ved fristens utløp.

Lokaler:

Undervisning og veiledning vil i all hovedsak foregå i RASP sine lokaler på Ullevål sykehus, bygg 37 inngang A, Oslo, med mindre annet er oppgitt i kursprogrammet eller at annen beskjed gitt på mail til deltagerne.
Arrangør:
Regional Seksjon for Spiseforstyrrelser (RASP), Ullevål, ved Kompetanseenheten og Regional Poliklinikk.

Spørsmål om påmelding etc. kan rettes til:

Kurssekretær Elisabeth Haakafoss,
email: eliaha@ous-hf.no, tlf. kontor 23 01 62 24 eller kursmobil 451 71 052.

Spørsmål om faglig innhold, kan rettes til: 

Heidi Langbakk Skille                                                    Øyvind Rø
Enhetsleder Kompetanseenhet RASP                        Forskningssjef / Overlege RASP
Kontor 23 01 62 48, mobil 97 58 14 76                      Kontor 23 01 62 47, mobil 95 20 97 04
e-mail: Heidi.Langbakk.Skille@ous-hf.no                  e-mail: oeyvro@ous-hf.no

Fant du det du lette etter?