HELSENORGE

FBT for behandlere - kull 6

FBT for behandlere kull 6 starter opp høsten 2023.

FBT for behandlere, Kull 6

ET TVERRFAGLIG VIDEREUTDANNINGSPROGRAM I FAMILIEBASERT BEHANDLING FOR ALVORLIGE SPISEFORSTYRRELSER FOR BARN OG UNGE

Opplæring av terapeuter til å behandle alvorlige spiseforstyrrelser er lite utbredt i Norge. Pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser har gjerne lange behandlingsforløp i første- og andrelinjetjenesten før de blir henvist til spesialisert behandling til Regional seksjon for spiseforstyrrelser (RASP). Ved å tilby behandlere i barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner (BUP) et videreutdanningsprogram basert på familieterapi, vil det kunne bygges opp en kompetanse i spesialisthelsetjenesten som på sikt kan bidra til at pasienter i vår region tidligere får tilgang til en virksom behandling.

I de nye nasjonale retningslinjene for tidlig oppdagelse, utredning og behandling av spiseforstyrrelser, som blir utgitt i april 2017, vil familie-basert behandling (FBT) få en sterk anbefaling både ved anoreksi, bulimi og andre spiseforstyrrelser hos barn og unge. Anbefalingen er basert på oppsummert forskning som viser bedre resultater av FBT enn individuell behandling hos barn og unge med anoreksi og bulimi (Couturier, Kimber, & Szatmari, 2013). Det er derfor viktig at behandlere i spesialisthelsetjenesten kan få systematisk opplæring i metoden. 

Målgruppe: 
Videreutdanningen retter seg mot behandlere i BUP, leger/psykiatere, psykologer/ psykologspesialister og andre behandlere med høyskoleutdannelse som har selvstendig behandlingsansvar.  De som jobber på samme avdeling bør være blandet; miljø og behandler. 

Vi tar opp inntil fire veiledningsgrupper med åtte deltagere i hver, totalt 32 deltagere. Vi krever minimum 24 deltagere for å starte opp dette videreutdanningsprogrammet. Kurset går over 2 semestre.
Det er obligatorisk oppmøte på både samlinger og veiledninger. 

Beskrivelse av videreutdanningsprogrammet: 
Høsten: 
1) Todagers oppstartsseminar/workshop med forelesning, rollespill og diskusjoner
Gjennomgang av modellen med vekt på FASE 1.
        Datoer : 12 og 13 September 2023

2) Todagers samling: en dag med workshop/forelesning og en veiledningsdag 
Gjennomgang av modellen med vekt på FASE 2
        Datoer: 11 og 12 oktober 2023

3) Todagers samling; en dag med workshop/forelesning og en veiledningsdag 
Gjennomgang av modellen med vekt på FASE 3. Tilpasning til vår kontekst.
        Datoer: 29 og 30 november 2023.

Våren: (datoer her er ikke klare enda) 
4) En veiledningsdag 
5) En veiledningsdag 
6) En veiledningsdag 
7) En dags gjesteforeleser (felles samling)

Totalt antall timer forelesning: 5 dager x 7 timer: 38 timer. 
Totalt antall veiledningstimer: 5 dager x 7 timer: 38 timer.

Kursavgift: 
Pris på hele kurset er kr 4900,00. Dette vil dekke lunsj, kaffe/te og utgifter til gjesteforeleser. Utgifter til litteratur dekkes ikke. Deltakeravgift blir fakturert etter at tildelt plass er bekreftet og akseptert av deltagerne.

NB! For de tilreisende som evt. ønsker å overnatte, så dekkes ikke dette av kursavgiften. Dere må derfor bestille dette selv der dere ønsker. Det er mange hoteller/overnattingssteder i området.

Litteratur:
Obligatorisk: 
Lock, J., & Grange, D. (2013). Treatment manual for anorexia nervosa: a family-based approach. Second Edition. Guilford Press. 

Anbefalt: 
Ganci, M. (2021). Familiebasert terapi. Håndbok for foreldre med barn og ungdom som strever med anoreksi. (oversatt av V. W. Torsteinsson). Fagbokforlaget. 
Rø, Hage & Torsteinsson (red.) (2020) Spiseforstyrrelser. Forståelse og behandling. En håndbok. Fagbokforlaget. 
Le Grange, D., & Lock, J. (2009). Treating Bulimia in Adolescents. A Family-Based Approach (2nd ed.). New York: Guilford Press. ISBN 9781606233511 (FBT-manualen for bulimi)

Søknad til videreutdanningsprogrammet: NB! Kun søknader via elektronisk skjema.  


Lokaler: 
Undervisning og veiledning vil hovedsakelig foregå i RASP sine lokaler på Ullevål sykehus, bygg 37 inngang A, dersom ikke annet blir oppgitt underveis.

Godkjenning: 
Vi har som mål ved hvert kull å søke om godkjenning hos Den norske Legeforening, Norsk psykologforening og Norsk sykepleierforening, dersom det er mulig å søke Norsk legeforening i tide i hht. fristen (må søke hvert år) da program må være helt klart på søknadstidspunkt som er fhv. lang tid før oppstart. Den godkjenningen som gis fra Norsk Psykologforening og Norsk sykepleierforening gjelder ut for 2 år ad gangen.

Arrangør:
Kompetanseenheten og Poliklinikken ved Regional Seksjon for Spiseforstyrrelser (RASP), Ullevål Sykehus. 

Generelle henvendelser kan rettes til kurssekretær Elisabeth Haakafoss, email: eliaha@ous-hf.no, tlf. 23 01 62 24 / kurs-mobil 415 71 052.


Fant du det du lette etter?