FBT for behandlere, tverrfaglig videreutdanningsprogr.kull 4

Regional seksjon for spiseforstyrrelser vil i september 2021 starte opp kull 4 av et tverrfaglig videreutdanningsprogram, med formål å lære opp behandlere i familiebasert behandling for spiseforstyrrelser hos barn og unge og deres familier.

Regional seksjon for spiseforstyrrelser (RASP) vil i september 2021 starte opp kull 4 av et tverrfaglig videreutdanningsprogram, med formål å lære opp behandlere i familiebasert behandling for spiseforstyrrelser hos barn og unge og deres familier.

Bakgrunn: I de nye nasjonale retningslinjene for tidlig oppdagelse, utredning og behandling av spiseforstyrrelser som ble utgitt i april 2017, får familiebasert behandling (FBT) en sterk anbefaling både ved anoreksi, bulimi og andre spiseforstyrrelser hos barn og unge. Anbefalingen er basert på oppsummert forskning som viser at FBT er den mest virksomme behandlingen for barn og unge med anoreksi og bulimi (Couturier, Kimber, & Szatmari, 2013). Det er derfor viktig at behandlere i spesialisthelsetjenesten får systematisk opplæring i denne metoden.
Gjennom å tilby behandlere i barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner (BUP) et videreutdanningsprogram i familieterapi for alvorlige spiseforstyrrelser, ønsker vi å bidra til at det bygges opp kompetanse i spesialisthelsetjenesten som gir pasienter og familier i vår region tilgang til denne behandlingen.

Målgruppe: Videreutdanningen retter seg mot behandlere i BUP, leger/psykiatere, psykologer/ psykologspesialister og andre behandlere med høyskoleutdannelse som har selvstendig behandlingsansvar. 

Vi tar opp inntil fire veiledningsgrupper med åtte deltagere i hver, totalt 32 deltagere. Vi krever minimum 24 deltagere for å starte opp dette videreutdanningsprogrammet.

Beskrivelse av videreutdanningsprogrammet:
• Høst 2021:
1) Uke 38: Mandag 20. september og tirsdag 21. september 2021: To dagers oppstartsseminar/workshop med forelesning, rollespill og diskusjoner .
• Gjennomgang av modellen med vekt på FASE 1.
2) Uke 44: Tirsdag 02. og onsdag 04. november 2021 - todagerssamling; en dag med workshop/forelesning og en veiledningsdag.
• Gjennomgang av modellen med vekt på FASE 2.
3) Uke 48: Tirsdag 30. november  og onsdag 01. desember 2021 - todagerssamling; en dag med workshop/forelesning og en veiledningsdag
• Gjennomgang av modellen med vekt på FASE 3. Tilpasning til vår kontekst.

• Vår 2022:
Datoer avtales videre i veiledningsgruppene – omtrentlig fordeling er
• Januar:  1 veiledningsdag
• Februar:  1 veiledningsdag
• Mars:   1 veiledningsdag

Fellessamling våren 2022: en dag: seminardag med gjesteforeleser – dato kommer

Alle dager fra kl. 09.00-15.00 inkl. enkel lunsj
• Totalt antall timer forelesning: 5 dager x 6 timer : 30 timer.
• Totalt antall veiledningstimer 5 dager x 6 timer: 30 timer.

Vi anbefaler at minst to behandlere fra hver BUP starter sammen.

Veiledere/forelesere :
• Vigdis Wie Torsteinsson; psykologspesialist, familieterapeut og veileder, RASP.
• Inger Halvorsen; barne- og ungdomspsykiater, Ph.D. familieterapeut, RASP.
• Anne Lise Kvakland: klinisk spesialist i sykepleie og familieterapeut, RASP
• Jeanette Skjønhaug, psykiatrisk sykepleier og familieterapeut, RASP

Kostnad:
Pris per deltaker: NOK 4500,00. Dette vil dekke lunsj, kaffe/te og utgifter til en gjesteforeleser. Utgifter til anbefalt litteratur dekkes ikke. Deltakeravgift blir fakturert etter at tildelt plass er bekreftet og akseptert av deltagerne. 

Litteratur: 
• Couturier, J., Kimber, M., & Szatmari, P. (2013). Efficacy of family-based treatment for adolescents with eating disorders: a systematic review and meta-analysis. Int.J.Eat.Disord., 46(1), 3-11. doi: 10.1002/eat.22042 [doi]
• Lock, J., Le Grange, D. (2012). Treatment Manual for Anorexia Nervosa. A Family-Based Approach. 2nd edition. New York: Guilford Press.
• Ganci, M, (2020): Familiebasert terapi for spiseforstyrrelser hos barn og ungdom. En håndbok for foreldre. Oslo: Fagbokforlaget.

Søknad: Det søkes elektronisk om å få bli med som deltager.  For å komme til søknadsskjema–trykk her 
Manuelle søknader godtas ikke, kun elektronisk skjema.

Søknadsfrist er 15. juni 2021

NB! Husk å begrunne i søknaden om hvorfor du søker.

Uttak av deltagere til programmet skjer etter fristens utløp, og søkerne får tilbakemelding innen 01.Juli 2021pr mail om de har fått tildelt plass på kullet.

Generelle henvendelser vedrørende påmelding til videreutdanningsprogrammet kan rettes til kurssekretær Elisabeth Haakafoss, email: eliaha@ous-hf.no, tlf. 23 01 62 24 eller evt. kurs-mobil 415 71 052.
Spørsmål om faglig innhold og organisering kan rettes til Heidi Langbakk Skille, email : uxskhe@ous-hf.no

Lokaler: All undervisning og veiledning vil i hovedsak foregå i RASP sine lokaler på Ullevål sykehus, bygg 37 inngang A, dersom ikke annet blir oppgitt underveis. Detaljert informasjonom kursdager mv sendes deltagere på mail.

Godkjenning:
Det vil bli forsøkt søkt på forhånd om godkjenning hos Den norske Legeforening, Norsk psykologforening og Norsk sykepleierforening.


Fant du det du lette etter?