HELSENORGE

Fordypningskurs: Bruk av pasientrapporterte endepunkter i kliniske studier

Økt bruk av PROM (Patient Reported Outcome Measures) i forskning og klinikk er en ønsket utvikling og i tråd med politiske føringer. For å sikre høy kvalitet i denne type forskning, er det viktig å lære seg de metodiske aspekter ved bruk av PROM.

Kurset er primært beregnet for PhD studenter, kliniske forskere og helsepersonell som er involvert i forskning med PROM i Helse Sør-Øst.

Fant du det du lette etter?