HELSENORGE

Infertilitet - fra diagnose til behandling

Kurset gir kunnskap om de forskjellige aspekter og behandlingsopsjoner ved infertilitet hos kvinner og menn, og om komplikasjoner og risiki som følge av behandlingen både hos kvinner og deres barn. I tillegg, IVF historie og bioteknologiloven.

Program
08.25 Velkommen Marte Myhre Reigstad
08.30 Kvinnelig infertilitet v/Nan Birgitte Oldereid
09.30 Mannlig infertilitet v/Camilla Rørslett Kleveland
10.20 Pause med kaffe
10.40 IVF og hormonbehandling v/Sigrun Beate Kjøtrød
11.30 Lunsj
12.30 Eggdonasjon og lovverket v/Sigrun Beate Kjøtrød
13.15 Assistert befruktning i laboratoriet v/Mette Haug Stensen
14.00 Pause med kaffe og tilbehør
14.20 Komplikasjoner etter IVF v/Kjersti Westvik-Johari
15.00 Andre behandlinger v/Eline Bragedatter Seljeflot
15.40 PGD v/Hanna Julia Schilling
16.15 Etikk og barnets beste v/Berge Solberg
16.45 Spørsmål & avslutning
17.00 Slutt

Fant du det du lette etter?