HELSENORGE

Infertilitet - fra diagnose til behandling

Kurset gir kunnskap om de forskjellige aspekter og behandlingsopsjoner ved infertilitet hos kvinner og menn, og om komplikasjoner og risiki som følge av behandlingen både hos kvinner og deres barn. I tillegg, IVF historie og bioteknologiloven.

Program
08.30 Velkommen Marte Myhre Reigstad
08.35 Kvinnelig infertilitet – diagnostikk og utredning v/Nan B. Oldereid
09.35 Kvinnelig infertilitet – henvisning og behandlingsvalg v/Ingrid E. Stål
10.35 Pause
10.50 Hormonstimulering - preparater og protokoller v/Hannah Lena Russell
11.50 Lunsj 
12.30 Mannlig infertilitet – årsaker, utredning og behandling v/Trine B. Haugen
13.15 Assistert befruktning i laboratoriet v/Mette Haug Stensen  
14.00 Pause
14.10 Komplikasjoner etter assistert befruktning v/Marte Myhre Reigstad
14.40 Fertilitetsbevarende behandling – et nasjonalt tilbud v/Ingrid E. Stål
15.00 En oppdatering på lovverket etter «ny» bioteknologilov v/Hans Ivar Hanevik
16.00 Spørsmål
16.30 Slutt

Fant du det du lette etter?