HELSENORGE

Kompetanseuken anestesisykepleie 2022

Kompetanseuken 2022
Avdeling for anestesisykepleie ved Oslo universitetssykehus arrangerer kurs for anestesisykepleiere i tidsrommet 24. – 27. oktober 2022 på Radiumhospitalet.

Kompetanseuken 2022

Avdeling for anestesisykepleie ved Oslo universitetssykehus arrangerer kurs for anestesisykepleiere i tidsrommet 24. – 27. oktober 2022 på Radiumhospitalet.

Kompetanseprogrammet i uke 43 er åpent for anestesisykepleiere fra hele landet. Kursprogrammet vil bli lagt ut på OUS internettside etter sommeren.

Temaområder

Temaområder er blant annet: Medisinske tilleggsutfordringer, hygiene, barn, anafylaksi, opioidbesparende anestesi, respirasjonsfysiologi, vanskelig luftvei og pasientsikkerhet. I tillegg presenteres ph.d.- og masterprosjekter i OUS.

Kurset er en del av vårt kontinuerlige kompetanseprogram, hvor målet er å gi en kompetanse som sikrer faglig forsvarlig yrkesutøvelse og tilstrekkelige kunnskaper til å ivareta en selvstendig anestesisykepleiefunksjon.

 

Anestesisykepleiere på Aker klargjør for operasjon.jpg

Anestesisykepleiere på Aker klargjør for operasjon


Kontaktperson: Lindis Meland-Tangen (lintan@ous-hf.no)

Fant du det du lette etter?