HELSENORGE

Konferanse om ADHD hos personer med utviklingshemming

En nasjonal konferanse om utredning, diagnostisering og behandling av ADHD hos personer med utviklingshemming. Konferansen avholdes på Clarion Hotel The Hub sentralt i Oslo. Konferansen vil også bli streamet.

Innledere og tema


  • Bhathika Perera – om diagnostisering og behandling om ADHD hos personer med utviklingshemming 
  • Raman Dhawan presenterer prosjektet «Bedre diagnostikk og behandling av samsykelighet, psykisk utviklingshemming og ADHD» 
  • Elisabeth Wigaard : Kjennetegn ved personer med ulik grad av utviklingshemming  
  • Michael B. Lensing presenterer kartleggingsverktøyet DIVA-5-ID  
  • Egil Midtlyng/ Michael B. Lensing: ADHD ved sjeldne genetiske syndromer 
Konferansen holdes på Clarion Hotel The Hub sentralt i Oslo, men vil også bli streamet.

Les mer om konferansen her

Medarrangører:

  • Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst (RKT)
  • Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD og Tourettes syndrom i Helse Vest
  • Regionalt fagnettverk for autisme, ADHD og Tourettes syndrom (R-FAAT) i Helse Nord
  • Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD og Tourettes syndrom i Helse Midt-Norge

Fant du det du lette etter?