Kreft i allmennpraksis - fra forebygging til palliasjon 11. - 12. februar 2021

 

675434567.jpg

Programmet


Lege - 3 700
Ikke lege - 7 400

Læringsmål

• Spesifikke læringsmål som dekkes i varierende grad:
-  Diagnostikk (ALM 059)
 - Symptomvurdering (ALM 057)
 - Evidensbasert kunnskap, symptomer i en uselektert praksis
(ALM 056)
 - Seleksjonskompetanse og mønstergjenkjenning (ALM 064)
 - Skille kritiske symptomer fra uvesentlige (ALM 067)
 - Pasientforløp (ALM 084)
 - Selekterte pasientpopulasjoner (ALM 085)
 - Kunnskapskilder, retningslinjer, beslutningsverktøy
(ALM 041)
 - Samarbeide med spesialisthelsetjenesten (ALM 071)
 - Forebygging (ALM 009)

Målgruppe

Allmennpraktiserende leger, men kurset har også relevans for andre leger som arbeider med kreftpasienter.

Formål med kurset

Ha oppdatert kunnskap om kreft og kreftbehandling med fokus på utfordringene allmennpraktikeren møter i dagens helsevesen (forebygging, screening, akutte tilstander, seneffekter, kreft som kronisk sykdom, symptomlindring, psykososiale forhold og samhandling).

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin Emnekurs: 16 t
Gjelder emne: Onkologi
Fysikalsk medisin og rehabilitering Valgfrie kurs: 16 t
Onkologi Valgfrie kurs: 16 t

Etterutdanning

Allmennmedisin Klinisk emnekurs : 16 t
Gjelder emne: Onkologi
Fysikalsk medisin og rehabilitering Valgfrie kurs: 16 t
Onkologi Valgfrie kurs: 16 t

Kompetanseområde

Alders- og sykehjemsmedisin Valgfrie kurs: 16 t

Kurskomite

Nina Aass (Kursleder)
Jon Håvard Loge
Torunn Wester
Tone C. Giercksky


Fant du det du lette etter?