Kropp og selvfølelse - kull 19

Kropp og selvfølelse: Kompetanseprogram om spiseforstyrrelser
Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Regional seksjon for spiseforstyrrelser. Nytt kull utlyses nå.

kropp og selvfølelse

Kropp og selvfølelse: Kompetanseprogram om spiseforstyrrelser
Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Regional seksjon for spiseforstyrrelser. Helse Sør-Øst RHF

                                                 
Målsettingen med utdanningen er å gi helsepersonell innføring i klinisk kompetanse innenfor fagområdet spiseforstyrrelser. Videre vektlegges oppbygging og utvikling av lokale fagmiljøer. Kompetanseprogrammet retter seg spesifikt mot behandlere som for eksempel psykologer, leger, helse- og sosialfaglig høgskoleutdannet helsepersonell, fysioterapeuter og pedagoger, kliniske ernæringsfysiologer og andre. Kandidatene vil få klinisk veiledning av egne pasienter med spiseforstyrrelser. Det første møtet med pasienter i primærhelsetjenesten regnes som behandling.

Kompetanseprogrammet går over ca 1 år (2 semestere) med totalt 17 dagers undervisning og veiledning. Disse blir fordelt på 11 seminardager og 6 veiledningsdager. Kurset er ment som en innføring i fagfeltet.

Forelesningene vil inneholde et bredt spekter av relevante temaer vedrørende diagnostikk, forståelse og behandling av ulike spiseforstyrrelser som anoreksi, bulimi og overspisningslidelse hos barn, ungdom og voksne. Til formidling av tema har vi samlet noen av de fremste fagpersonene fra inn- og utland.

Kursbevis utstedes etter 80 % oppmøte på forelesningene og 100 % oppmøte på veiledning. Kurset gir ikke studiepoeng og det er ikke eksamen.

Veiledning: Veilederne har lang erfaring innen behandling av spiseforstyrrelser og har veilederkompetanse. Veilederne er alle spesialister i psykologi.

Totalt vil det bli 6 dager med veiledning: 36 timer i gruppe. Alle deltagerne må legge frem eget arbeid for veiledning. Gruppene er tverrfaglig sammensatt.

Hvem kan søke? Kropp og selvfølelse tar opp maksimalt 36 deltagere fra hele Helse Sør-Øst etter innsendt søknad. Et av kriteriene for å bli tatt opp, er at deltagerne arbeider i en behandlingskontekst (førstelinjetjenesten eller spesialisttjenesten) hvor de har muligheter til å ta imot pasienter med spiseforstyrrelser. Uttak skjer videre etter vurdering av spredning geografisk innenfor HSØ, spredning i profesjon mm.

Alle deltagerne skal legge fram eget materiale (case) i veiledningsgruppene.

Programmet er tverrfaglig og åpen for helsepersonell fra primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, og retter seg mot behandlere, som helse- og sosialfaglig høyskoleutdannet personell, fysioterapeuter, psykologer, psykologspesialister, psykiatere, leger, helsesykepleiere, kliniske ernæringsfysiologer, kliniske pedagoger mfl. Vi ønsker at hele helseregionen er tverrfaglig representert og vil sikre dette gjennom en viss utvelgelse.

Enkelte plasser vil også være reservert RASP sine egne ansatte, men en geografisk spredning av deltakere innenfor Helse Sør-Øst er ellers ønskelig i uttaket.

Lokaler og tidspunkt: Alle forelesningene, unntatt oppstartseminaret, vil bli primært avholdt på Regional Seksjon for Spiseforstyrrelser (RASP), Ullevål Sykehus, Bygg 37 inng. A, 2 etg. på undervisningsrommet så langt dette er mulig. Når undervisning er på annet sted, står dette oppgitt i kursprogramoversikten for det kullet du går.

Oppstartseminaret er pt. avholdt på Meet Ullevaal/Thon Ullevål Stadion Hotell på de 2 fastsatte dagene som er oppgitt i oversikten deltagere som får plass får tildelt. Her ønsker vi at deltagerne bor på stedet disse to dagene seminaret pågår, og hotell er derfor inkludert i kursprisen. Det er også her en felles middag på kvelden inkludert i kurspakken. Overnattingen er derfor obligatorisk ihht. opplegget for disse dagene.

Øvrige seminardager vil da som nevnt i hovedsak foregå på RASP, bygg 37 på Ullevål sykehus.

Tidspunkt for videre undervisning (samlinger) og veiledningsgrupper, er fra kl. 09.00 – 15.00 når ikke annet er oppgitt.

Utdanningen dekkes primært av midler via Helse Sør-Øst RHF, og gjennomføres derfor med en lav kursavgift. Pris for hele kurset er kr. 4800,00.  Beløpet blir fakturert til oppgitt fakturaadresse etter at uttak av deltagere har funnet sted og kursdeltagere som har fått tilbud om plass har bekreftet deltagelsen.

Prisen inkluderer: et 2 dagers oppstartseminar med en overnatting på hotell og en felles middag på kvelden på 1.dag av oppstartseminaret, en lærebok: «Spiseforstyrrelser – forståelse og behandling. En håndbok», samt servering av enkel lunsj og kaffe/te på kurs- / veiledningsdagene.

Arbeidsgiver må i sin helhet dekke alle reisekostnader i forbindelse med samlinger og veiledninger utover det som kursavgift dekker.

Kursbevis utstedes ved fullført utdanning. Det er ingen eksamen eller vekttallsystem.Det vil bli forsøkt søkt om forhåndsgodkjenning hos de respektive foreninger og forbund.

Søknad: Det må søkes via et elektronisk påmeldingsskjema som det ligger lenke til her.  Manuelle søknader tas ikke i betraktning. SØKNADSFRIST: 15.juni 2021

Kompetanseprogrammet har oppstartseminar 23 og 24. september 2021.

Kontaktpersoner:
Kurssekretær Elisabeth Haakafoss, tlf 23 01 62 24, e-post: eliaha@ous-hf.no eller prosjektleder for Kropp og Selvfølelse Heidi Langbakk Skille, tlf. 23 01 62 48, e-post: uxskhe@ous-hf.no


Fant du det du lette etter?